Menu

Spørgsmål og svar: tapetafdampere (FAQ)


Skal tapetafdamperen afkalkes, hver gang den er blevet brugt?

Det er normalt ikke nødvendigt at afkalke tapetafdamperen, hver gang den er blevet brugt. Vi anbefaler afkalkning efter hver 10. -15. påfyldning. Dog afhænger afkalkningshyppigheden meget af vandets hårdhedsgrad.

Hvordan kan jeg nemmest afkalke min tapetafdamper?

Du kan afkalke din tapetafdamper med helt almindelig husholdningseddike. Hertil bruger du et blandingsforhold på 1:1 med eddike og vand. Hæld afkalkningsvæsken direkte i vandtanken: ca 2,0 - 2,5 liter (DTS 5800 4,0 l) . Tænd for tapetafdamperen i 10 min. og sluk derefter. Træk el-stikket ud. Lad afkalkningsvæsken virke i yderligere ca. 30 minutter, og tøm derefter helt. Skyl apparatet grundigt igennem to til tre gange med rent vand for at få fjernet alt afkalkningsmateriale. Ved andre afkalkningsmidler, overhold venligst brugsanvisningen!

Kan jeg bruge min tapetafdamper i stedet for en damprenser?

Ja, den trykløse damp er ligeså virkningsfuld som en rigtig trykdamprenser, til dels endnu mere effektiv, fordi dampen ikke køler så hurtigt af ved påføring, som med en trykdamper.

Har jeg brug for ekstra udstyr til tapetafdamperen?

Normalt er der ikke brug for ekstra udstyr. Ved flere lag eller svært opløseligt tapet (belagte/voksede tapeter) kan det anbefales også at bruge en spartel.

Giver det nogen mening at skære i tapetet eller at perforere det?

Ved flere lag tapet er det i alle tilfælde en god idé. Damperen kan normalt klare de første to lag. Ved mere end to lag kan det anbefales at skære eller at bruge en perforrationsvalse. Brug for eksempel perforationsvalsen fra Wagner.

Hvordan kan jeg teste, om mit tapet er let eller svært opløseligt?

Når tapet bliver mørkt efter at være blevet fugtet, er det et godt tegn - tapet er let at få løsnet.

Hvor stor er risikoen for at blive skoldet, og hvordan kan jeg beskytte mig?

Vandet i damperen varmes op til kogepunktet og den damp, der kommer ud, kan give hudforbrændinger. Lad aldrig damppladen komme i kontakt med huden. Brug beskyttelseshandsker!