Menu

Spørgsmål og svar: Generelt (FAQ)


Hvorfor WAGNER?

WAGNER-koncernen er førende producent på markedet for højteknologisk udstyr. Udviklet i hele verden, producerer og sælger WAGNER-koncernen produkter af førsteklasses kvalitet og med fremtidsorienteret teknik. Pga. vores produkters store brugervenlighed, pålidelighed samt muligheden for økonomiske besparelser og vores verdensomspændende servicenet, er vi en leverandør på overflademarkedet, som man ikke kan komme uden om.

Hvad skal jeg passe på ved afdækning?

Når man bruger sprøjtemaleudstyr anbefaler vi, at man afdækker alle overflader, der ikke skal males. Tag møblerne ud af rummet eller dæk dem af. Der findes desuden en kort "how-to-do" brugsanvisning om korrekt afdækning.

Hvad er bedst til afdækning?

Alt efter underlag og anvendelse findes der forskellige, velegnede afdækningsmaterialer som f.eks.: Folie, malerfilt, karton og malertape. Man skal sørge for, at tapen sidder godt fast. Et byggemarked i nærheden af dig har et stort sortiment til dette.

Hvordan skal jeg beskytte mig selv under arbejdet?

ed anvendelse af maling med opløsningsmidler, skal man være opmærksom på at sørge for tilstrækkelig frisk luft. Brug åndedrætsværn, om nødvendigt. Overhold producentens anvisninger.

Skal jeg bruge maske?

Sprøjtemaling giver en let sprøjtetåge, derfor anbefaler vi, at man bruger maske. Når man bruger materialer, som indeholder pesticider eller fungicider, skal man under alle omstændigheder bruge åndedrætsværn. Overhold producentens anvisninger.

Er der noget i omgivelserne, jeg skal være opmærksom på?

Hold arbejdspladsen ren og ryddelig. Arbejd ikke med udstyret i omgivelser, hvor der er fare for eksplosion.

Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg får problemer?

Ring til os, eller skriv en e-mail. Vores kontaktoplysninger finder du her.

Mit udstyr har tekniske problemer, hvordan kan jeg afhjælpe dem?

Brugsanvisningen indeholder oplysninger om afhjælpning af tekniske problemer. Ring også gerne til os, eller skriv en e-mail. Kontaktoplysningerne finder du her.

Hvad skal jeg gøre for at få mit sprøjteanlæg til at holde længe?

Gør udstyret rent efter hver opgave. Desuden er der bestemte komponenter, som skal smøres af og til. Det kan endvidere anbefales at tjekke luftfilteret af og til og evt. forny det. Se informationer om dette i brugsanvisningen.

Kan jeg bruge malingen igen til det næste projekt?

Du kan opbevare malingen i lang tid, hvis den opbevares lufttæt og ikke er blevet fortyndet med vand. Hvis du har fortyndet med vand, kan der forekomme kim, som får malingen til at mugne. (dannelse af skimmel)

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg vil udskifte reservedele?

å kun dit udstyr repareret af WAGNER eller fagpersoner med lignende kvalifikationer og reparer kun med originale reservedele fra WAGNER. Du kan henvende dig til byggemarkedet eller direkte til WAGNER, kontaktoplysningerne finder du her.

Hvor kan jeg finde information om reservedele til mit produkt?

Der findes en reservedelsliste med artikelnumre i den enkelte brugsanvisning. Bare kontakt os, hvis du har spørgsmål. Kontaktoplysningerne finder du her.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg vil bestille reservedele?

Der findes en reservedelsliste med artikelnumre i brugsanvisningen til dit apparat. Bare kontakt os, hvis du har spørgsmål. Kontaktoplysningerne finder du her.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved bortskaffelse af maling?

Der er oplysninger om korrekt bortskaffelse på malingens emballage. Normalt er maling farligt affald.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved bortskaffelse af mit sprøjtesystem?

Udstyret må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Kør det på den kommunale genbrugsplads eller spørg i specialforretningen.

Med hvilke sprøjteanlæg kan jeg påføre facademaling?

Firmaet WAGNER tilbyder indtil videre kun maleruller, som kan bruges til arbejde med facademaling på gør det selv-området. (f.eks. PowerRoll System, HandiRoll 550, TurboRoll 550). På grund af de omgivende betingelser udendørs er sprøjtemaling med gør det selv-udstyr ikke muligt på udvendige facader. Men der er talrige løsninger til håndværkere.