J. Wagner GmbH Databeskyttelseserklæring og Oplysningspligt vedr. dataindsamling

Databeskyttelseserklæring

1.1 Generelle oplysninger

J. Wagner GmbH (yderligere juridiske oplysninger i kolofonen) er denne webudbuds databeskyttelsesansvarlige. Tak for din interesse i vores hjemmesider. Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker og tryg, når du besøger vores hjemmesider. Derfor tager J. Wagner GmbH (i det følgende kaldet "WAGNER") beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt og behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovpligtige databeskyttelsesforskrifter samt denne databeskyttelseserklæring. De følgende oplysninger giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Vi giver dig detaljerede oplysninger om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, når du bruger vores hjemmeside, og med hvilke formål vi behandler og bruger dem.

Databeskyttelseserklæringen er opbygget i moduler for at gøre det let for dig at søge målrettet efter oplysninger.

WAGNER forbeholde sig til enhver tid ret til at tilpasse databeskyttelseserklæringen til ændrede lovbestemmelser og forordninger eller til at foretage andre opdateringer. Du bedes løbende holde dig opdateret om ændringer i databeskyttelseserklæringen. Du kan gøre det ved at hente den på vores hjemmeside ved hjælp af det pågældende link.

Ved generelle spørgsmål om vores hjemmeside er du velkommen til at henvende dig direkte til os – afdeling: Digital Marketing

Telefon: +49 7544 505-0

E-mail: online-services(at)wagner-group.com

 

1.2 Dataopsamling på vores hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataopsamlingen på denne hjemmeside?

Udbyderen af hjemmesiden er ansvarlig for dataopsamlingen på denne hjemmeside. Kontaktdata fremgår af kolofonen på denne hjemmeside.

Hvordan indsamler vi dine data?

Dine data indsamles dels ved at du selv meddeler dem til os. Der kan f.eks. være tale om data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores it-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er især tekniske data (f.eks. internetbrowser, styresystem eller klokkeslæt for sidevisningen). Disse data registeres automatisk, så snart du tager adgang til vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

De data, som du har stillet til rådighed, bruger vi for at kunne gennemføre de behandlingsformål, som du anmoder om (behandling af dine forespørgsler, bestilling af nyhedsbrevet, brug af InfoNet osv.).

En del af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden kan bruges uden fejl. Andre data kan bruges for at analysere din brugeradfærd.

Hvornår videregiver vi dine data?

Dine personoplysninger videregives eller transmitteres kun til tredjemand, hvis dette er påkrævet for at kunne gennemføre behandlingen, og hvis der foreligger et samtykke hertil.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til omkostningsfrit at få oplyst oprindelsen og modtageren af samt formålet med dine gemte personoplysninger. Desuden har du ret til at forlange, at disse data korrigeres, spærres eller slettes. Du har også ret til at tilbagekalde samtykker og til dataportabilitet. Ydermere er du klageberettiget over for den ansvarlige tilsynsmyndighed. Du kan altid henvende dig til os eller til vores databeskyttelsesansvarlige, hvis du har spørgsmål til ovennævnte, eller hvis du har andre spørgsmål om databeskyttelse.

Webservicens logfiler

Når du ved hjælp af din browser åbner siderne med vores webudbud, gemmer serveren automatisk de data i logfiler, der er påkrævet for at drive en webservice: Navnet på din browser, navnet på din internetudbyder, adressen på den side, hvorfra du har hentet vores webudbud, navnet på dit styresystem, de hjemmesider, du besøger hos os, samt datoen for og varighed af dit besøg. Disse data gemmes midlertidig i logfilerne og slettes derefter automatisk. Hvis der opstår problemer, kan man med logfilerne foretage en analyse af de aktiviteter, der muligvis har forårsaget fejlen.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepart

Når du besøger vores hjemmeside, kan din adfærd på internettet analyseres statistisk. Det sker især med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Når vores side vises første gang, fremkommer et banner på skærmen, som gør opmærksom på brugen af cookies. Hvis du klikker på knappen "Jeg er enig", samtykker du i vores brug af cookies. Analysen af din adfærd på internettet sker som regel anonym; den kan ikke spores tilbage til dig. Du kan fravælge denne analyse, eller du kan forhindre den ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Videregående oplysninger finder du i følgende databeskyttelseserklæring.

2.1 Databeskyttelse

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personoplysninger.  Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og hvorfor det sker.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførslen på internettet (f.eks. ved kommunikation pr. e-mail) kan være usikker. Fuld beskyttelse af dine data mod adgang fra tredjemand er ikke mulig.

Oplysninger om det ansvarlige organ

Det ansvarlige organ for databehandlingen på denne hjemmeside er:

J. Wagner GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 18

D-88677 Markdorf

Telefon: +49 7544 505-0

Fax: +49 7544 505-200

E-mail: wagner(at)wagner-group.com  

Det ansvarlige organ er den fysiske eller juridiske person, der beslutter mål og middel for behandlingen af personoplysninger.

 

2.2 Information, blokering, sletning og korrektion

Inden for rammerne af lovbestemmelserne har du til enhver tid ret til gratis oplysning om dine gemte personrelaterede data, deres oprindelse og modtager og formål med dataregistreringen samt ret til korrektion, blokering eller sletning af dine data. Du er velkommen til at bruge kontaktformularen, hvis du har spørgsmål til ovennævnte, eller hvis du har andre spørgsmål om personoplysninger. Vil vil så vende tilbage snarest. Selvfølgelig kan du også henvende dig direkte til vores databeskyttelsesansvarlige (Datenschutz.Deutschland(at)wagner-group.com).

 

2.3 Tilbagekaldelse af dit samtykke om databehandling

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et tidligere givet samtykke. En uformel meddelelse via kontaktformularen, en e-mail til vores databeskyttelsesansvarlige eller eventuel også brug af et tilsvarende link er tilstrækkelig. Databehandlingen indtil tilbagekaldelsen forbliver gyldig.

 

2.4 Retten til dataportabilitet

Du eller tredjemand har ret til at modtag de data, du har stillet til rådighed, og som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt, i et gængs, maskinlæsbart format. Hvis du kræver direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, sker det kun, hvis det er teknisk muligt.

 

2.5 Klageret hos den ansvarlige tilsynsmyndighed

Ved databeskyttelsesretlige krænkelser er den registrerede klageberettiget over for den ansvarlige tilsynsmyndighed. Den ansvarlige tilsynsmyndighed ved databeskyttelsesretlige spørgsmål er den dataansvarlige i den delstatsregering, hvor vores virksomhed har sit hjemsted.

 

2.6 SSL- / TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af fortroligt indhold, for eksempel bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os som hjemmesideudbyder, bruger denne side en SSL- / TLS-kryptering.  En krypteret forbindelse kan identificeres ved, at browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og ved hængelåsikonet i din browserlinje.

Når SSL- / TLS-krypteringen er aktiveret, kan data, som du sender til os, ikke læses af tredjemand.

Den lovpligtige databeskyttelsesansvarlige

Vi har udnævnt en databeskyttelsesansvarlig i vores virksomhed. Hvis du har spørgsmål om brug af dine personlige data, eller hvis du vil gøre dine brugerrettigheder gældende, er du velkommen til at kontakte vedkommende.

Kontaktoplysninger:

E-mail: Datenschutz.Deutschland(at)wagner-group.com 

Telefon: +49 7544 505-0

Fax: +49 7544 505-200

 

J. Wagner GmbH

Databeskyttelsesansvarlig

Otto-Lilienthal-Str. 18

D-88677 Markdorf

4.1 Kontaktformular

Hvis du ønsker at sende os en forespørgsel på vores kontaktformular, gemmes dine data fra formularen inklusive dine indtastede kontaktdata, således at vi kan behandle din forespørgsel og kontakte dig, hvis vi har yderligere spørgsmål. Dine data videresendes til det organ / den medarbejder, der er ansvarlig for din forespørgsel (f.eks. serviceafdeling, salg, databeskyttelsesansvarlig ...).

Oplysninger om din person:

Vi registrerer din tiltale, dit navn og dine kontaktdata, så vi ved, hvem der kontakter os i hvilken sag, og for eventuelt straks at kunne videregive din forespørgsel til den rigtige sagsbehandler.

Oplysning af e-mailadresse er obligatorisk, fordi vi – afhængig af arten af din forespørgsel – skal bruge den til behandling af din forespørgsel. Vi bruger ikke oplysningerne til andre formål.

Vi vil gerne have dit telefonnummer, fordi vi – afhængig af arten af din forespørgsel – skal bruge det til behandling af din forespørgsel. Dine personlige oplysninger gemmes i vores CRM for at vi kan genkende dig, hvis du senere kontakter os igen. Vi bruger ikke oplysningerne til kommercielle formål.

Supportforespørgsel, reklamation:

De oplysninger, du ved en supportforespørgsel har givet om produktet, gemmes sammen med dine personlige oplysninger i vores CRM- og SAP-system.

Videresendelse af dine data til autoriserede forhandlere:

Hvis din forespørgsel er en reklamation, garantisag eller lignende, sender vi i givet fald disse data sammen med dine personlige oplysninger til den forhandler, hvor du har købt apparatet, eller til en anden forhandler i nærheden af din bopæl, for at dine krav kan gøres gældende.

Opbevaring, brug og sletning:

Hvis apparatet repareres eller udskiftes af WAGNER, gemmes dine data i vores support-, bogholderi- og logistiksystemer i den lovpligtige periode og slettes derefter.

Behandlingen af de data, som er indtastet i en kontaktformular, sker på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. 1 DGPR) eller på grundlag af databehandling i medfør af art. 6, stk. 1, lit. b DGPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller i forbindelse med kontraktens indgåelse. Du kan til enhver tid modsætte dig behandlingen, der sker på grundlag af et samtykke. En uformel meddelelse via kontaktformularen eller en e-mail til vores databeskyttelsesansvarlige er tilstrækkelig. Databehandlingsprocesserne indtil tilbagekaldelsen forbliver gyldige.

De data, som du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du opfordrer os til at slette dem, tilbagekalder dit samtykke eller indtil formålet for dataopbevaringen bortfalder. Vægtige lovbestemmelser – navnlig opbevaringsfrister – påvirkes ikke.

 

4.2 Nyhedsbrevsdata

På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du regelmæssigt kan blive opdateret om vores produkter, nyheder og særkampagner. Du modtager et nyhedsbrev fra os, fordi du ved at sende os et nyhedsbrev-tilmeldingsskema har samtykket i, at vi kan bruge din e-mailadresse til dette formål, og fordi du har bekræftet tilmeldingen med et såkaldt andet opt-in. Øvrige oplysninger i nyhedsbrev-tilmeldingsskemaet er bindende og bruges for at kunne tiltale dig personligt og for eventuelt at kunne stille oplysninger til rådighed, der er særligt tilpasset til dig. Vi bruger kun disse data til at fremsende de ønskede oplysninger. De obligatoriske oplysninger, der skal afgives i forbindelse med registreringen, skal gives i sit fulde omfang, ellers afviser vi registreringen.

Behandlingen af de indtastede data i nyhedsbrevets tilmeldingsformular sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. 1 DGPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til at vi må gemme dine data og din e-mailadresse og bruge den til at sende vores nyhedsbrev. I slutningen af hvert nyhedsbrev er der et link, hvor du kan afbestille nyhedsbrevet, eller du kan afvige en uformel meddelelse via kontaktformularen eller sende en tilsvarende oplysning pr. e-mail til vores databeskyttelsesansvarlige. De tidligere gennemførte databehandlingsprocesser indtil tilbagekaldelsen forbliver gyldige.

Vi gemmer de data, som du har videresendt til os for at kunne modtage nyhedsbrevet, indtil du framelder dig nyhedsbrevet, derefter slettes de. Data, som vi har gemt til andre formål (f.eks. e-mailadresser til InfoNet) forbliver uberørte heraf.

Vi bruger tjenesten MailChimp til at sende nyhedsbrevet. Udbyderen er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp er en tjeneste, der blandt andet organiserer og analyserer forsendelse af nyhedsbreve. Hvis du indtaster data, fordi du ønsker at modtage vores nyhedsbrev (f.eks. e-mailadresse), gemmes disse på MailChimps servere i USA.

MailChimp er certificeret i henhold til "EU-US-Privacy-Shield". Denne "Privacy-Shield" er en aftale mellem en Europæiske Union (EU) og USA om, at overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder skal være sikret i USA.

Ved hjælp af MailChimp kan vi analysere vores nyhedsbrevskampagner. Når du åbner en e-mail, der er sendt med MailChimp, kobler en af de datafiler, der er indeholdt i e-mailen (såkaldt web beacon), op til MailChimps servere i USA. Sådan kan det konstateres, om et nyhedsbrev er blevet åbnet, og hvilke links der eventuelt er blevet klikket på. Desuden registreres tekniske oplysninger (f.eks. tidspunkt for overførslen, IP-adresse, browsertype og styresystem). Disse oplysninger kan ikke knyttes til den pågældende nyhedsbrevsmodtager. De bruges udelukkende til statistiske analyser af nyhedsbrevskampagner. Resultaterne af disse analyser kan bruges for bedre at tilpasse fremtidige nyhedsbreve til modtagernes interesser.

Hvis du ikke ønsker en analyse ved MailChimp, skal du afbestille nyhedsbrevet. I slutningen af hvert nyhedsbrev er der et link, hvor du kan afbestille nyhedsbrevet, eller du kan afvige en uformel meddelelse via kontaktformularen eller sende en tilsvarende oplysning pr. e-mail til vores databeskyttelsesansvarlige.

Databehandlingen sker på grundlag af dit samtykke (ark. 6, stk. 1, lit. f DGPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afbestille nyhedsbrevet. De tidligere gennemførte databehandlingsprocesser indtil tilbagekaldelsen forbliver gyldige.

Vi gemmer de data, som du har videresendt til os for at kunne modtage nyhedsbrevet, indtil du framelder dig nyhedsbrevet, derefter slettes de både på vores servere og på MailChimps servere. 

Du kan læse mere i MailChimps databeskyttelsesbestemmelser på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Indgåelse af en dataprocessingaftale

Vi har indgået en såkaldt dataprocessingaftale med MailChimp, hvor vi forpligter MailChimp til at beskytte vores kunders data og ikke at videresende dem til tredjemand. Efter ønske kan denne kontrakt fremlægges.

 

4.3 Registrering på denne hjemmeside (InfoNet)

Du kan på vores hjemmeside registrere dig til InfoNet for at kunne bruge ekstra funktioner på siden. Vi bruger kun disse data for at kunne anvende InfoNet. Alle obligatoriske oplysninger, der kræves i forbindelse med registreringen, skal angives. I modsat fald afvises registreringen.

Ved vigtige ændringer, for eksempel omfanget af tilbuddet, eller ved nødvendige tekniske ændringer, bruger vi den e-mailadresse, som du oplyste ved registreringen, til at kontakte dig.

Personrelaterede data registreres og gemmes kun, hvis du har givet os disse oplysninger frivilligt, for eksempel som et led i en registrering eller bestilling.

For at kunne oprette en personlig kundekonto, har vi brug for følgende oplysninger: Efternavn, fornavn, firma, adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt et brugernavn og en adgangskode, som du frit vælger. Når du trykker "Send"-knappen, gemmes dine data i vores InfoNet-database. Efter registreringen modtager du pr. e-mail en bekræftelse af, at din kundekonto er oprettet. Dit brugernavn og din adgangskode giver samtidig adgang til din kundekonto. Du kan altid ændre dataene i din kundekonto. For at ændre dine data i kundekontoen eller for at slette kontoen, kontakt venligst InfoNets administration (infonet(at)wagner-group.com).

Brugernavn og adgangskode skal holdes hemmelige og må ikke videregives til tredjemand. Du er forpligtet til at beskytte brugernavn og adgangskode mod, at uvedkommende tredjemand får adgang til dem.

Behandlingen af de indtastede data ved registreringen sker på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. 1 DGPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. En uformel meddelelse via kontaktformularen eller en e-mail til vores databeskyttelsesansvarlige er tilstrækkelig. Den tidligere gennemførte databehandling indtil tilbagekaldelsen forbliver gyldig.

Vi gemmer de registrerede data sålænge du er registreret på vores hjemmeside, derefter slettes de. Lovpligtige opbevaringsfrister forbliver gyldige.

 

4.4 Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og anvender kun personoplysninger, for så vidt de er påkrævede for begrundelse, indholdsmæssig udformning eller ændring af retsforholdet. Dette sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. b DGPR, der tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller i forbindelse med kontraktens indgåelse.

For at undgå tab på debitorer, kan vi på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f DGPR i henhold til vores legitime interesser efter din bestilling sende dine data til en kreditvurdering til Coface Finanz GmbH, Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz. Ved en kreditvurdering udregnes ved hjælp af en matematisk metode en såkaldt scoreværdi, der er udtryk for din likviditet. Dette sker som regel, når en kreditramme på 1.000 € overskrides. Vi gør opmærksom på, at Coface Finanz GmbH fremadrettet bruger de overførte data til egne formål. Du kan til enhver tid modsætte dig transmission af disse data til Coface Finanz GmbH, dog er det i så fald eventuelt ikke muligt at afslutte købsaftalen.

Efter at aftalen er indgået eller efter at forretningsrelationen er ophørt, slettes de indsamlede kundedata. Lovpligtige opbevaringsfrister forbliver gyldige.

 

4.5 Cookies

Cookies er små tekstfiler, som vores webserver gemmer i et eget område på browseren på din computer, hvis du forud har samtykket i brug af cookies og din browser tillader det. Der findes forskellige cookies, der adskiller sig ved, hvor længe de gemmes. Såkaldte midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. En midlertidig cookie kan administrere en indkøbskurv eller fastholde, hvilke produkter der har din særlige interesse. Permanente cookies derimod gemmes på din computer. Din browser kan give dig oplysninger om varigheden. En permanent cookie aktiveres, næste gang du besøger vores webudbud. For at forhindre det, kan du slette den permanente cookie efter dit besøg på vores hjemmeside. Permanente cookies kan f.eks. gemme det valgte sprog på browseren ud over besøgets varighed.

Men skelner også cookies efter deres oprindelse. Såkaldte førstepartscookies stammer altid fra den hjemmeside, der er angivet i din browsers adresselinje. Såkaldte tredjepartscookies stammer fra hjemmesider, som du ikke har aktiveret direkte, men via billeder eller reklamer på førsteparts side. Din browser kan oplyse dig om, hvilke kilder cookies, der er gemt på din computer, stammer fra.

Når vores side vises første gang, fremkommer et banner på skærmen, som gør opmærksom på brugen af cookies. Hvis du klikker på knappen "Jeg er enig", samtykker du i vores brug af cookies, det sker på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit.a DGPR).

Vores webserver sætter også tredjepartscookies. De omfatter blandt andet Google Analytics og Mouseflow.

De fleste browsere er indstillet sådan, at de accepterer cookies. For at deaktivere dem, skal du ændre den pågældende indstilling i din browser. Hvis din browser ikke tillader cookies, er det muligt, at du ikke kan besøge alle sider på vores hjemmesider uden at der opstår problemer.

Cookies, der er påkrævet for at gennemføre den elektroniske kommunikation eller for at stille bestemte funktioner til rådighed (f.eks. indkøbskurvsfunktion), gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f DGPR. Hjemmesideudbyderen har en legitim interesse i at gemme cookies, så der kan stilles teknisk fejlfri og optimerede serviceydelser til rådighed. For så vidt andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din adfærd på internettet) gemmes, omtales de særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

 

4.6 Server-logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte server-logfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

 • Browsertype og browserversion
 • Anvendt styresystem
 • Referrer URL
 • Computerens hostnavn
 • Klokkeslæt for serverforespørgslen
 • IP-adresse

Disse data kobles ikke sammen med andre datakilder.

Grundlag for databehandlingen er art. 6, stk. 1, lit. b DGPR, der tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller i forbindelse med kontraktens indgåelse.

Indholdet på vores sider kan deles GDPR-kompatibelt på sociale netværk som Facebook, LinkedIn, XING, Pinterest og Instagram. Der skabes først forbindelse fra din computer til et netværk, når du klikker på det pågældende link. Du forbindes direkte med det valgte sociale mediums server. Den pågældende udbyder er selv ansvarlig for databeskyttelsen i det sociale mediums netværk.

Det gælder også for hjemmesider, som vi linker videre til fra vores portal, men som drives af andre udbydere. Et eksempel er videoerne på vores startside, der hentes fra YouTube. Du kan få mere at vide om databeskyttelsen på de linkede sider ved at læse den pågældende udbyders databeskyttelseserklæring.

Disse værktøjer overfører ikke automatisk brugerdata til udbyderne af disse platforme. Hvis brugeren er tilmeldt et socialt netværk, vises ved brug af social-knappen et informationsvindue, hvor brugeren kan bekræfte teksten inden afsendelse.

Vores brugere kan GDPR-kompatibelt dele indholdet på denne side i sociale netværk uden at udbyderne af netværkerne danner komplette surfingprofiler.

 

5.1 Facebook-plugins

På vores side er der integreret plugins fra det sociale netværk Facebook, udbyder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Disse Facebook-plugins er markeret med et Facebook-logo eller med “Synes godt om”-knappen på vores side. Listen over sociale plugins fra Facebook finder du her. https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du åbner vores websider, oprettes der ved at aktivere denne plugin en direkte forbindelse mellem din browser og Facebooks server. Ved at integrere denne plugin får Facebook at vide, at du har besøgt vores webside fra din IP-adresse Hvis du f.eks. klikker på Facebooks “Synes godt om”-knap, mens du er logget på din Facebook-konto, kan du linke indholdet fra vores sider til din Facebook-profil. Sådan kan Facebook sammenkæde besøget af vores sider med din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks anvendelse af dem. Flere oplysninger finder du i Facebooks databeskyttelseserklæring på: https://da-dk.facebook.com/policy.php.

Hvis ikke du ønsker, at Facebook skal indsamle data fra vores webside og sammenkæde dem med din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af Facebook.

 

5.2 LinkedIn-plugin

Vores hjemmeside bruger funktioner fra netværket LinkedIn. Udbyder er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Hver gang du besøger en af vores sider, der indeholder funktioner fra LinkedIn, oprettes en forbindelse til LinkedIns server, hvis du har aktiveret pluginen. Derefter orienteres LinkedIn om, at du har besøgt vores hjemmesider med din IP-adresse. Hvis du har klikket på LinkedIns "Recommend"-knap og er logget på din konto hos LinkedIn, er det muligt for LinkedIn at sammenkæde dit besøg på vores hjemmeside med dig og din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet af de overførte data eller LinkedIns anvendelse af dem. Flere oplysninger finder du i LinkedIns databeskyttelseserklæring på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Hvis ikke du ønsker, at LinkedIn skal indsamle data fra vores webside og sammenkæde dem med din LinkedIn-brugerkonto, skal du logge ud af LinkedIn.

 

5.3 XING-plugin

Vores hjemmeside bruger funktioner fra netværket XING. Udbyder er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Hver gang du besøger en af vores sider, der indeholder funktioner fra XING, oprettes der en forbindelse til XING's server, hvis du har aktiveret pluginen. Så vidt vi ved, gemmes personoplysninger ikke i den forbindelse. Navnlig gemmes der ingen IP-adresser eller brugeradfærd. Flere oplysninger om databeskyttelse og XING Share-knappen finder du i XING's databeskyttelseserklæring på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

5.4 Pinterest-plugin

På vores side bruger vi sociale plugins fra det sociale netværk Pinterest; udbyderen er Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). Hvis du besøger en side, der indeholder en sådan plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Pinterests servere, hvis du har aktiveret pluginen. Derefter transmitterer pluginen logfiler til Pinterests server i USA. Disse logfiler kan indeholde din IP-adresse, adressen på de hjemmesider, du har besøgt, der ligeledes indeholder Pinterest-funktioner, browserens type og indstillinger, dato og klokkeslæt for besøget, Pinterests anvendelsesformål samt cookies. Flere oplysninger om Pinterests formål, omfang og viderer behandling og brug af data samt dine dertilhørende rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv finder du i Pinterests databeskyttelsesoplysninger: https://policy.pinterest.com/da/privacy-policy.

 

5.5 Instagram-plugin

På vores sider er der integreret funktioner fra tjenesten Instagram. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Når du er logget på din Instagram-konto, kan du ved at klikke på Instagram-knappen linke indholdet på vores side sammen med din Instagram-profil. Sådan kan Instagram sammenkæde besøget af vores sider med din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får kendskab til indholdet af de overførte data eller Instagram anvendelse af dem. Flere oplysninger finder du her i Instagrams databeskyttelseserklæring: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

5.6 YouTube

Vores hjemmeside bruger plugins fra YouTube, som drives af Google. Udbyderen af siden er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du besøger en af vores sider, der er forsynet med en YouTube-plugin, oprettes der en forbindelse til YouTubes servere. Således meddeles det til YouTube-serveren, hvilke af vores internetsider du har besøgt. Hvis du er logget på din YouTube-konto, gør du det muligt for YouTube at tilordne dine adfærd på internettet direkte til din personlige profil. Du kan forhindre det ved at logge dig ud af din YouTube-konto. Vi bruger YouTube for at sikre en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette er en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f DGPR. Flere oplysninger om anvendelse med brugeroplysninger finder du i YouTubes databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da.

 

5.7 Google Web Fonts

For at kunne vise ens skrifttyper, bruger denne side såkaldte webfonte, der stilles til rådighed af Google. Når en side vises, downloader din browser de påkrævede webfonte til din browsercache for at vise tekst og skrifttyper korrekt. Til dette formål skal din browser oprette forbindelse til Googles servere. Således får Google kendskab til, at der via din IP-adresse er oprettet forbindelse til vores hjemmeside. Vi bruger Google Web Fonts for at sikre en ens og tiltalende præsentation af vores onlinetilbud. Dette er en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f DGPR. Hvis din browser ikke understøtter Web Fonts, bruger din computer standardfonte. Flere oplysninger om Google Web Fonts finder du på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da.

 

5.8 Google Maps

Denne side bruger korttjenesten Google Maps via API. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. For at kunne bruge Google Maps' funktion er det påkrævet, at din IP-adresse gemmes. Disse oplysninger sendes som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Udbyderen af denne side har ikke indflydelse på denne datatransmission. Vi bruger Google Maps for at sikre en tiltalende præsentation af vores onlinetilbud og for at du nemt kan finde de placeringer, der er angivet på vores hjemmeside. Dette er en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f DGPR. Flere oplysninger om anvendelse med brugeroplysninger finder du i Googles databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da/.

6.1 Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktionen fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics bruger såkaldte cookies. Det er tekstfiler, der gemmes på din computer og som gør det muligt at analyse din brug af websiden. De oplysninger om din anvendelse af denne hjemmeside, der indsamles ved hjælp af cookies, sendes som regel til en af Googles servere i USA, hvor de gemmes. Opbevaringen af Google Analytics cookies sker i medfør af art. 6, stk. 1, lit. f DGPR. Hjemmesideudbyderen har en legitim interesse i at analyse brugeradfærden for at optimere sit hjemmesidetilbud og sin annoncering. Flere oplysninger om brugsvilkår og databeskyttelse hos Google finder du under følgende links: http://www.google.com/analytics/terms/dk.html og https://policies.google.com/?hl=da&gl=da

a) IP-anonymisering

På denne hjemmeside har vi aktiveret funktionen IP-anonymisering. Derved forkortes din IP-adresse af Google inden for EU-medlemslandene eller i andre lande, der er omfattet af EØS-aftalen, inden den videresendes til USA. Kun undtagelsesvis overføres den fulde IP-adresse til en af Googles servere i USA, hvor den forkortes. På vegne af operatøren af denne hjemmeside bruger Google denne information til at analysere din brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og til at kunne tilbyde flere ydelser med relation til hjemmesidebrugen og internetbrugen. Den IP-adresse, som overføres fra din browser inden for rammerne af Google Analytics, samkøres ikke med andre data fra Google.

b) Browser-plugin

Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din webbrowser til at undgå det; vi skal dog gøre opmærksom på, at du så ikke i fuldt omfang kan bruge funktionerne på denne hjemmeside. Du kan også forhindre, at de data (inkl. din IP-adresse), som er genereret gennem Google og som relaterer til brugen af denne hjemmeside, optages, ved at du downloader og installerer den browser-plugin, som kan findes under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på vores hjemmeside er udvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser.

c) Indsigelse mod dataopsamling

Du kan forhindre, at Google Analytics registrerer dine data, ved at klikke på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. En opt-outcookie forhindrer, at dine data registreres ved fremtidige besøg: Deaktiver Google Analytics. Flere oplysninger om anvendelse af brugeroplysninger hos Google Analytics finder du i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da.

d) Databehandlingskontrakt

Vi har indgået en kontrakt med Google om behandling af data, og vi følger nøje de tyske databeskyttelsesmyndigheders restriktive retningslinjer ved brug af Google Analytics.

e) Google Analytics' funktion Demografisk målretning

Denne hjemmeside bruger Google Analytics' funktion "Demografisk målretning". Med denne funktion kan der udarbejdes rapporter, der indeholder oplysninger om brugerens alder, køn og interesse. Disse data stammer fra Googles interessebaserede annoncering og fra tredjeparts brugerdata. Disse data kan ikke tilordnes en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion i annonceringsindstillingerne på din Google-konto eller generelt frabede dig Google Analytics's registrering af dine data, se punktet "Indsigelse mod dataopsamling".

6.2 Mouseflow

Denne hjemmeside bruger Mouseflow, et webanalyseværktøj fra Mouseflow ApS, Flæsketorvet 68, 1711 København, for at registrere tilfældigt udvalgte individuelle besøg (kun med anonymiseret IP-adresse). Værktøjet danner en log af musebevægelserne og klikkene for stikprøvevis at analysere enkelte hjemmesidebesøg og udlede eventuelle forbedringer af hjemmesiden. Oplysningerne er ikke personrelaterede og videregives ikke. Opbevaringen af webanalysetjenesten Mouseflow sker i medfør af art. 6, stk. 1, lit. f DGPR. Hjemmesideudbyderen har en legitim interesse i analysen af brugeradfærden for at optimere sit hjemmesidetilbud og sin annoncering.

Indsigelse mod dataopsamling

Hvis du ikke ønsker at blive registreret, kan du deaktivere værktøjet på alle de hjemmeside, der bruger Mouseflow, ved at følge dette link: www.mouseflow.com/opt-out/.

6.3 Google Analytics Remarketing

Vores hjemmeside bruger Google Analytics Remarketings funktioner i forbindelse med Google AdWords' og Google DoubleClicks funktioner på tværs af mobile enheder. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Denne funktion gør det muligt at sammenkoble de annonceringsmålgrupper, der er oprettet ved hjælp af Google Analytics Remarketing, med Google AdWords' og Google DoubleClicks funktioner på tværs af mobile enheder. Således kan interessebaserede, personaliserede annoncer, der i afhængighed af din tidligere bruger- og surfingadfærd er tilpasset til dig på en mobil enhed (f.eks. en mobiltelefon), også vises på en anden mobil enhed (f.eks. tablet eller pc). Hvis du har givet et tilsvarende samtykke, samkører Google således dit web- og app-browserforløb med din Google-konto. På denne måde kan der på hver mobil enhed, som du tilmelder dig med din Google-konto, vises de samme personaliserede annoncer. For at støtte denne funktion, registrerer Google Analytics brugernes googleautentificerede id, der midlertidig samkøres med vores Google Analytics-data for at definere og oprette annoncering på tværs af mobile enheder. Du kan vedvarende frabede dig remarketing/targeting på tværs af mobile enheder ved at deaktivere personaliseret annoncering på din Google-konto; for at gøre det, følg dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammenfatning af de registrerede data på din Google-konto sker udelukkende på grundlag af dit samtykke, som du kan give til Google eller kan tilbagekalde (art. 6, stk. 1, lit. a DGPR). Ved dataregistreringer, der ikke samkøres på din Google-konto (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto eller har frabedt dig samkørslen), beror registreringen af data på art. 6, stk. 1, lit. f DGPR). Den legitime interesse består i, at hjemmesideudbyderen har en interesse i den anonymiserede analyse af hjemmesidebesøgene til annonceringsformål. Flere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelserne finder du i Googles databeskyttelseserklæring på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

6.4 Google AdWords og Google Conversion-Tracking

Denne hjemmeside bruger Google AdWords. AdWords er et onlineannonceringsprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Som et led i Google AdWords bruger vi den såkaldte Conversion-Tracking. Hvis du klikker på en af Googles annoncer, sættes en cookies for Conversion-Tracking. Cookies er små tekstfiler, som internetbrowseren sætter på brugerens computer. Disse cookies bliver ugyldige efter 30 dage og bruges ikke til personlig identificering af brugerne. Hvis en bruger besøger bestemte sider på vores hjemmeside og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og vi se, at du har klikket på en annonce og blev videresendt til denne side.

Alle Google AdWords-kunder modtager forskellige cookies. Cookiene kan ikke spores via AdWords-kunders hjemmesider. Med de oplysninger, der indhentes ved hjælp af Conversion-cookien, oprettes der Conversion-statistikker til AdWords-kunder, der har valgt Conversion-Tracking. Her får kunderne oplysninger om det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce, og som blev videresendt til en med et Conversion-Trackingtag udstyret side. De modtager dog ingen oplysninger, der kan identificere brugerne. Hvis du ikke ønsker at deltage i tracking, kan du modsætte dig denne brug ved at du deaktiverer Googles Conversion-Trackingcookie på din internetbrowser under brugerindstillingerne. Du vil så ikke blive optaget i Conversion-Trackingstatistikkerne.

Opbevaringen af Conversion-cookies sker i medfør af art. 6, stk. 1, lit. f DGPR. Hjemmesideudbyderen har en legitim interesse i analysen af brugeradfærden for at optimere sit hjemmesidetilbud og sin annoncering. Flere oplysninger om Google AdWords og Google Conversion-Tracking finder du i Googles databeskyttelsesbestemmelser på: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Du kan indstille din browser således, at du orienteres, når der sættes cookies, at du kun i enkelte tilfælde tillader cookies, at du udelukker cookies i særlige tilfælde eller generelt og at du aktiverer automatisk sletning af cookies, når browseren slukkes. Ved deaktivering af cookies kan funktionerne på denne hjemmeside være begrænset.

6.5 Google reCAPTCHA

Vi bruger “Google reCAPTCHA” (i det følgende kaldet “reCAPTCHA”) på vores hjemmesider. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ved hjælp af reCAPTCHA kontrolleres det, om indlæsningen af data på vores hjemmesider (f.eks. i en kontaktformular) foretages af et menneske eller af et automatisk program. For at gøre det, analyserer reCAPTCHA brugerens adfærd ved hjælp af forskellige kendetegn. Denne analyse starter automatisk, så snart brugeren af hjemmesiden tager adgang til hjemmesiden. I forbindelse med analysen analyserer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, varigheden af et hjemmesidebesøg eller brugerens musebevægelser). De data, der registreres ved analysen, videresendes til Google. reCAPTCHA-analyser kører fuldstændig i baggrunden. Brugere af hjemmesiden gøres ikke opmærksom på denne analyse.

Databehandlingen sker i medfør af art. 6, stk. 1, lit. f DGPR. Udbyderen af hjemmesiden har en berettiget interesse i at beskytte sine webudbud mod ulovlig automatisk hacking og mod spam. Flere oplysninger om Google reCAPTCHA samt Googles databeskyttelseserklæring findes under følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=da og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6.6 HubSpot

På denne hjemmeside bruger vi HubSpot til vores online marketingaktiviteter. HubSpot er et amerikansk baseret softwarefirma med en filial i Irland. Kontaktperson: HubSpot, 2. sal 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland Tlf: +353 1 5187500:e

Dette er en integreret software-løsning, der dækker forskellige aspekter af vores online marketing. Disse omfatter:

E-mail-marketing (nyhedsbrev og automatiserede forsendelser, f.eks. At give downloads), Social Media Publishing & rapportering, Rapportering (f.eks trafikkilder, anmodninger, etc ...), kontakt forvaltning (f.eks brugersegmentering & CRM), destinationssider og kontakt formularer.

Vores registrering service tillader besøgende på vores hjemmeside for at lære mere om vores virksomhed, downloade indhold, og give deres kontaktoplysninger og andre demografiske oplysninger. Disse oplysninger og indholdet på vores hjemmeside gemmes på servere fra vores softwarepartner HubSpot. De kan bruges af os til at forbinde med besøgende på vores hjemmeside og for at afgøre, hvilke tjenester vores firma er interesseret i. Alle oplysninger, vi indsamler, er underlagt denne privatlivspolitik. Vi anvender al information, der kun er samlet for at optimere vores marketingaktiviteter.

Retsgrundlaget for brug af ydelser fra Hubspot er art. 6, stk. 1, lit. a DGPR -. Legitime interesse. Vores legitim interesse i brugen af ​​denne service er at optimere vores markedsføringsaktiviteter og forbedre vores service kvalitet på sitet.

HubSpot sælges i henhold til "EU-US. Privacy Shield Frameworks "er certificeret og styret af TRUSTe's Privacy Seal og" U.S. - Swiss Safe Harbor "Framework.

Hvis du generelt ikke ønsker at påvisning af HubSpot, kan du afvise brugen af ​​cookies på noget tidspunkt gennem dine browserindstillinger i overensstemmelse hermed eller bruge denne opt-out-link.

Download

Oplysningspligt vedr. dataindsamling

Databeskyttelsesoplysninger for kunder, leverandører, partnere, ordregivere, gæster og interesserede

Med disse databeskyttelsesoplysninger orienterer vi dig om, hvordan dine personoplysninger behandles hos os og hvilke rettigheder databeskyttelsesloven i denne sammenhæng tilstår dig. De enkelte personoplysninger, der behandles af dig, samt omfanget af behandlingen er afhængig af lovbestemmelserne og indholdet af den kontraktlige forretningsrelation, der er aftalt med dig. Derfor er det muligt, at ikke alle databeskyttelsesoplysninger er relevante for dig.

Først og fremmest behandler vi personoplysninger, som vi har modtaget eller indsamlet fra den registrerede som et led i forretnings- eller kunderelationen. Også oplysninger, der stilles til rådighed på grundlag af forespørgsler / besøg / tilmeldinger (f.eks. internetshop), samtykker (f.eks. forsendelse af nyhedsbreve) osv., behandles af os inden for de lovpligtige rammer. 

Desuden behandler vi personoplysninger, der stilles til rådighed for os som et led i en databehandling, og ligeledes data fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. presse, internet), for så vidt det er påkrævet og tilladt til det pågældende formål. Vi behandler også personoplysninger, som vi på lovlig vis får tilsendt fra andre virksomheder i Wagner Group eller fra tredjemand (f.eks. kreditforsikringer, debitorstyring, oplysninger om strafbare handlinger). 

De personoplysninger, som vi behandler i denne sammenhæng, består af persondata / id-data (navn, adresse, kontaktdata, bruger-id osv.), data fra opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser (bankoplysninger, historik, tilladelser osv.), data, som vi har fået i forbindelse med samtykker, og andre data, der kan sammenlignes med de nævnte kategorier.

Vi behandler personoplysningerne i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's databeskyttelsesforordning (DGPR) og tysk lov om databeskyttelse (BDSG) på grundlag af følgende retsgrundlag:

1ste a) Til opfyldelse af en kontrakt (art. 6, stk. 1, lit. b DGPR)

Behandlingen af personoplysninger skal tjener opfyldelsen af en kontrakt, hvis kontraktpart er den registrerede, eller er påkrævet for at gennemføre foranstaltninger i forbindelse med kontraktens indgåelse, der sker efter forespørgsel fra den registrerede.

Hvis du gør krav på supplerende ydelser, behandles dine data, for så vidt det er påkrævet for at levere disse supplerende ydelser.

1ste b) Som et led i en databehandling (artikel 28 DGPR)

Behandling af personoplysninger for andre gennemføres kun på opfordring som et led i de lovpligtige bestemmelser.

 

2nden Som et led i interesseafvejningen (art. 6, stk. 1, lit. f DGPR)

Ud over at kunne opfylde kontrakten med dig behandler vi dine data, for så vidt det er påkrævet for at varetage vores legitime interesser eller tredjemands legitime interesser, såfremt dine interesser ikke går forud herfor. Eksempler herpå:

 • Intern og ekstern kommunikation
 • Dokumentation
 • Intern og ekstern monitoring (ICS-kontroller eller nøgletal)
 • Interne og eksterne undersøgelser, sikkerhedskontroller
 • Kreditvurdering for at forhindre tab på debitor 
 • Foranstaltninger til ledelsesstyring og videreudvikling af ydelser og produkter
 • Markedsføring 
 • Autorisationsstyring 
 • Foranstaltninger mht. it-sikkerhed
 • Arrangementsstyring 
 • At gøre juridiske krav gældende eller forsvare dem, også ved tvistigheder
 • Forhindring og afsløring af lovovertrædelser
 • Foranstaltninger til sikring af bygninger og anlæg (f.eks. adgangskontroller)
 • Foranstaltninger til sikring af privatlivets fred 
 • Risikostyring via Wagner Group

 

3dje På grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a DGPR)

For så vidt som du har givet dit samtykke til bestemte typer behandling af dine personoplysninger (f.eks. forsendelse af nyhedsbreve, deltagelse i reklamekampagner), sker den lovlige behandling af dine personoplysninger på grundlage af dette samtykke. Du kan til enhver tid med fremadrettet virkning tilbagekalde et samtykke. Dette gælder også for samtykkeerklæringer, som du har givet os, inden DGPR trådte i kraft, altså inden 25. maj 2018. Da tilbagekaldelsen af et samtykke gælder fremadrettet, påvirker den ikke retsvirkningen af behandlingen inden tidspunktet for tilbagekaldelsen.

 

4rde Lovpligtige eller juridiske retningslinjer (art. 6, stk. 1, lit. c DGPR) eller i offentlighedens interesse (art. 6, stk. 1, lit. e DGPR) 

Desuden gælder for os som virksomhed diverse lovpligtige forpligtelser (f.eks. skattelove, loven om hvidvaskning af penge). Det omfatter blandt andet identitetskontrol, prævention af bedrageri og hvidvaskning af penge, opfyldelse af skatteretlige kontrol- og indberetningsforpligtelser samt vurdering og styring af risici i virksomheden og i Wagner Group.

Firmaet sikrer konvertering af passende tekniske og organisatoriske datasikkerhedsforanstaltninger gennem interne dispositioner og – hvis data behandles af en ekstern serviceyder – gennem kontrakter, for eksempel ved at bruge EU-standardkontraktklausuler, hvis databehandling sker uden for EU.

Anmod venligst i god tid om den nødvendige ændring af dine data. Du kan henvende dig i den pågældende afdeling eller hos den databeskyttelsesansvarlige, hvis du har spørgsmål om dine data, og du kan både anmode om oplysning og om korrektion / sletning af forkerte og ikke længere påkrævede data.

Med udgangspunkt i lovbestemmelserne og de eksisterende interne regler får de organer, der har brug for dine data for at kunne opfylde vores kontraktlige og lovpligtige forpligtelser, adgang hertil. Også serviceydere og medhjælpere, som vi har forpligtet (f.eks. it-serviceydere, logistik, telekommunikation, inkasso, vejledning, økonomiske serviceydelser, marketingbureauer, forsikringer...), kan få adgang til dine data for at opfylde deres forpligtelse, hvis de navnlig sikrer dataenes fortrolighed og integritet. Vi videregiver kun personoplysninger til modtager uden for vores virksomhed, hvis og for så vidt det er påkrævet med udgangspunkt i de relevante databestemmelser. Som udgangspunkt må vi kun videregive oplysninger om dig, hvis lovbestemmelser påbyder det, hvis du har givet dit samtykke eller hvis vi er beføjet til at give en information. Modtagere af personoplysninger kan f.eks. være:

 • Vedr. erhvervsformål
 • Til andre virksomheder i Wagner Group
 • Til serviceydere / databehandlere
 • Til kunder, leverandører, partnere
 • Vedr. meddelelses- og oplysningspligt
 • Til myndigheder og andre organer (f.eks. skattemyndigheder, revisorer)
 • Vedr. afklaring af krav og sigtelser
 • Til advokater, retshåndhævende myndigheder, kreditorer eller kuratorer
 • Vedr. modtagere, som du eksplicit har nævnt
 • Til kreditinstitutioner og institutter for finansielle serviceydelser

Desuden kan dine personoplysninger sendes til modtagere, som du har givet os dit samtykke til. Det samme gælder for organer, som vi på baggrund af en interesseafvejning må sende personoplysninger til.

Vi transmitterer personoplysninger til organer i lande uden for den Europæiske Union (såkaldte tredjelande), såfremt

 • der er lovbefalet (f.eks. skatteretlig indberetningspligt),
 • du har givet dit samtykke eller
 • transmissionen er påkrævet for at varetage vores legitime interesser, og dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder til beskyttelse af dine personoplysninger ikke går forud herfor.

Desuden transmitteres personoplysninger til organer i tredjelande i følgende tilfælde:

 • Når den registrerede har givet sit samtykke eller på grundlag af lovbestemmelser for at bekæmpe hvidvaskning af penge, terrorfinansiering eller andre strafbare handlinger, og på grundlag af en interesseafvejning transmitteres i enkelte tilfælde personoplysninger under overholdelse af databeskyttelsesniveauet i den Europæiske Union.

Vi opbevarer eller behandler dine personoplysninger kun så længe, som det er påkrævet for at opnå det pågældende formål. Hvis formålet for behandlingen er bortfaldet (f.eks. købsaftalen er afsluttet), slettes de pågældende personoplysninger. I følgende tilfælde kan sletningen udskydes:

 • Opfyldelse af lovpligtige opbevaringsfrister (f.eks. tysk handelslov (HGB), tysk kreditlov (KWG), tysk lov om hvidvaskning af penge (GwG). De der nævnte opbevaringsfrister er som regel 6 til 10 år.
 • Opfyldelse af berettigede opbevaringsfrister (f.eks. ved kundeservice, forespørgsler, logdatafiler).
 • Sikring af bevismidler inden for de lovpligtige forældelsesforskrifter. I medfør af §§ 195 ff. den tyske civillovbog (BGB) kan disse forældelsesfrister være op til 30 år. Den almindelige forældelsesfrist er 3 år.

Hvis vi eller tredjemand på grundlag af de ovennævnte interesseafvejninger behandler dine data, sletter vi dine personoplysninger, så snart vores legitime interesse ikke længere består. Også her gælder de ovennævnte undtagelser. Sletning af data sker som et led i de sletningsrutiner, der er implementeret af de procesansvarlige. Ved samtykke slettes data, så snart samtykket tilbagekaldes

For at beskytte sig mod it-systemernes forskellige trusler – f.eks. skadelig software, hackerangreb, spam – og intellektuel ejendom bruges diverse procedurer, hvor de transmitterede oplysninger eksempelvis kontrolleres for virus og trafikdata for uregelmæssigheder. Hvis der spores uregelmæssigheder, kan de pågældende dokumenter og trafikdata analyseres. For at overholde eksisterende leverings- og betalingsrestriktioner – eksempelvis til virksomheder og personer på diverse statslige lister – kan der foretages en sammenligning med denne liste.  Desuden kan det ved mistanke, ved myndighedernes efterforskninger og for at forsvare sig mod krav mod vores firma blive nødvendigt at indlede en undersøgelse og eventuelt offentliggøre data og dokumentation om de pågældende personer.  Under alle omstændigheder overholder vi vores interne regler, de lovpligtige retningslinjer og de pågældendes personlige rettigheder.

I medfør af artikel 15 DGPR har hver registreret ret til oplysning. I medfør af artikel 16 DGPR kan den registrerede forlange korrektion af urigtige personoplysninger. I medfør af artikel 17 DGPR har den registrerede ret til sletning eller i medfør af artikel 18 ret til begrænsning af behandlingen. Desuden kan den registrerede under forudsætning af artikel 21 DGPR modsætte sig behandlingen af sine personoplysninger. I medfør af artikel 20 DGPR har den registrerede ret til dataportabilitet. For at gøre denne ret gældende, kan du henvende dig til den databeskyttelsesansvarlige eller til den pågældende afdeling:
Desuden har du i medfør af artikel 77 DGPR i forbindelse med § 19 BDSG ret til at klage hos den ansvarlige databeskyttelsesmyndighed. Et samtykke, der er givet til os, kan til enhver tid tilbagekaldes.

Som et led i den købsaftale, vi vil indgå med dig, er du forpligtet til at stille de personoplysninger til rådighed, som er påkrævet for at gennemføre købsaftalen og for at opfylde de dermed forbundne kontraktlige forpligtelser, eller som vi er juridisk forpligtet til at indsamle.  Hvis ikke du stiller bestemte personoplysninger til rådighed, kan det medføre ulemper for dig, eller eventuelt kan købsaftalen ikke gennemføres.

I medfør af artikel 22 DGPR kan der kun træffes automatiske afgørelser, hvis de er påkrævede for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt, eller hvis de på grund af en retsbestemmelse er tilladte, eller hvis de er lovliggjort ved den registreredes udtrykkelige samtykke. Hvis vi bruger disse metoder i individuelle tilfælde, orienteres du som et led i de lovpligtige retningslinjer herom og om de dermed forbundne rettigheder.

Dine data behandles delvis automatisk for at vurdere bestemte personlige aspekter (profilering). For eksempel er vi på grund af lovpligtige og regulatoriske retningslinjer forpligtet til at bekæmpe hvidvaskning af penge, terrorfinansiering og formuetruende lovovertrædelser. I denne sammenhæng gennemføres også dataanalyser.

1ste Indsigelsesret i enkelttilfælde 

Af grunde, der er baseret på din særlige situation, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit.e (databehandling i offentlighedens interesse) eller lit. f (databehandling på grundlag af en interesseafvejelse); dette gælder også for en profilering, der er baseret på disse bestemmelser. Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine personoplysninger. Noget andet gælder kun, hvis vi kan dokumentere vægtige grunde for behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

2nden Modtager af en indsigelse

Indsigelsen kan ske uformel under overskriften "Indsigelse" under angivelse af dit navn, din adresse og evt. kontaktdata, og bør rettes til den databeskyttelsesansvarlige.

Download