Menu

Sprøjtepistoler

Anvend aldrig sprøjtepistolen med højere driftstryk en det, der er angivet på pistolen. Rør aldrig ved sprøjtestrålen - fare for at komme til skade. Ret aldrig pistolen mod dig selv eller andre personer!

Det rigtige tryk

Manometeret giver en nøjagtig aflæsning af trykket, men giver dig også sikkerhed! Du kan hurtigt kontrollere, om dit Airless anlægget står under tryk og i givet fald hvor stort tryk.

Beskyttelsesudstyr

For din egen sikkerheds skyld bør du altid være iført beskyttelsesudstyr bestående af maske, beskyttelsesbriller og handsker. Egnede beskyttelsesbriller, særligt tilpassede til arbejdet med sprøjtemaleanlæg finder du i vores produktsortiment.

Korrekt håndtering

Før alt arbejde med anlægget, ved arbejdsafbrydelser og driftsforstyrrelser skal du

  1. afbryde energi- og tryklufttilførslen
  2. tage trykket af sprøjtepistol og anlæg
  3. sprøjtepistolen skal sikres mod aktivering.
  4. ved driftsforstyrrelser afhjælpes fejlen jf. kapitlet "fejlsøgning".

Facebook Pixel

Auf dieser Website wird das Besucheraktions-Pixel von Facebook für statistische Zwecke verwendet. Mit Hilfe eines Cookies kann so nachvollzogen werden, wie unsere Marketingmaßnahmen auf Facebook aufgenommen und verbessert werden können. Über Ihr Einverständnis hiermit würden wir uns sehr freuen. Informationen zum "Besucheraktions-Pixel", zu Cookies und dem Ihnen zustehenden Widerspruchsrecht erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ich bin mit der Verwendung des Besucheraktions-Pixels von Facebook einverstanden Ich widerspreche