Menu

Garantiaftale

Wagner professionel garanti (af 01.02.2009)

1. GARANTIOMFANG

Alle Wagner professionelle sprøjtemaleanlæg (herefter kaldet produkter) kontrolleres omhyggeligt, testes og er underlagt streng kontrol gennem Wagners kvalitetssikring. Wagner giver derfor udelukkende de erhvervsmæssige eller professionelle brugere, som har købt produktet hos en autoriseret forhandler (herefter kaldet "kunden") en udvidet garanti på internettet www.wagner-group.com/service/service-handwerker/profi-garantie/ anførte produkter.

Køberens ret til påberåbelse af mangler i forhold til købskontrakten med sælgeren, samt lovpligtige rettigheder, begrænses ikke af denne garanti.

Vi giver garanti i den form, at vi efter egen beslutning udskifter eller reparerer produkter eller enkelte dele af produktet , eller tager produktet tilbage mod tilbagebetaling af købsprisen. Omkostningerne til materialer og arbejdstid afholdes af os. Udskiftede produkter eller dele ejes af os.

2. GARANTIPERIODE OG REGISTRERING

Garantiperioden udgør 36 måneder, ved industriel brug eller lige så krævende brug, især skifteholdsarbejde eller udlejning, 12 måneder. På benzin- og luftdrevne anlæg giver vi også 12 måneder.

Garantiperioden begynder den dag, den autoriserede forhandler leverer produktet. Det afgørende er datoen på den originale købskvittering.

For alle produkter, der er købt hos en autoriseret forhandler fra 01.02.2009, forlænges garantien med 24 måneder, hvis køberen eller den autoriserede forhandler registrerer anlægget inden for 4 uger efter den dag, hvor produktet er blevet leveret, efter følgende bestemmelser.

Registreringen sker på internettet på www.wagner-group.com/service/service-handwerker/profi-garantie/.Som bekræftelse gælder garantibeviset, samt original købskvitteringen, hvor købsdatoen fremgår. En registrering er kun mulig, hvis køberen erklærer at ville acceptere lagring af sine indtastede oplysninger. 

Garantiydelser hverken forlænger eller forkorter produktets garantiperiode.

Når den aktuelle garantiperiode er udløbet, kan der ikke længere gøres krav gældende i forhold til eller ud over garantien.

3. AFVIKLING

Hvis der viser sig at være fejl på udstyret med hensyn til materiale, forarbejdning eller ydeevne inden for garantiperioden, så skal garantikrav straks gøres gældende, dog seneste efter en frist på 2 uger.

Den autoriserede forhandler, som har leveret udstyret, er berettiget til at modtage eventuelle garantikrav. Garantikravene kan også gøres gældende på de servicesteder, som vi har nævnt i brugsanvisningen. Produktet skal afleveres eller indsendes sammen med den originale købskvittering, som angiver købsdatoen og indeholder produktbetegnelsen. For at gøre brug af garantiforlængelsen skal garantibeviset også følge med.

Kunden afholder omkostninger og risiko for tab eller en beskadigelse af produktet på vej til eller fra det sted, hvor garantikravet modtages eller det istandsatte produkt tilbageleveres.

- Faszination Oberfläche