VM 5020 WA

控制单元,用于控制 Aqua Coat 5020系统中的高压发生器。用于修改配方,安全监控等各种其它功能。可控制自动喷枪WA 700和 GA 4000,以及静电自动喷枪GA 5000 EAW 和 GA 5000 EACW。 

输入电压115 V
喷枪电压80 kV
输出电流100 μA
输入功率40 W
重量6,4 kg
宽度370 mm
高度136 mm
深度268 mm