Menu

Spuitpistool

Laat het spuitpistool nooit werken met een hogere bedrijfsdruk dan zoals aangegeven op het pistool. Grijp nooit in de spuitstraal -kans op letsel. Richt het pistool nooit op uzelf of anderen.

Juiste druk

De manometer is bedoeld voor het precies aflezen van de druk maar ook voor uw veiligheid! U kunt met een blik controleren of en onder hoeveel druk uw Airless installatie staat.

Veiligheidsuitrusting

Draag voor uw eigen veiligheid steeds een veiligheidsuitrusting, bestaande uit een mondmasker, veiligheidsbril en handschoenen. Passende veiligheidsbrillen, speciaal geschikt voor het werken met spuitapparaten, vindt u in ons assortiment.

Juiste werkwijze

Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat, bij werkonderbrekingen en functiestoringen moet u

  1. de voeding en de persluchttoevoer loskoppelen
  2. druk van spuitpistool en apparaat afbouwen
  3. spuitpistool tegen gebruik beveiligen.
  4. Verhelp een eventuele functiestoring zoals beschreven in het hoofdstuk "Storingzoeken".

- Faszination Oberfläche