Menu

Vragen en antwoorden: Algemeen (FAQ)


Waarom kiezen voor WAGNER?

De WAGNER-groep is de toonaangevende fabrikant van technologisch hoogwaardige apparaten. Wereldwijd ontwikkelt, produceert en verkoopt de WAGNER-groep producten van eersteklas kwaliteit en met toekomstgerichte techniek. Door de gebruikersvriendelijkheid, de betrouwbaarheid en het hoge rendement van onze producten en ons wereldwijde servicenetwerk zijn wij een onmiskenbare leverancier op de oppervlaktemarkt.

Waar moet ik bij het afplakken op letten?

Maak steeds voldoende tijd voor de voorbereiding als je met een verfpistool werkt. Die tijd haal je nadien ruimschoots in met het spuiten. We raden aan alle oppervlakken die je niet wil verven goed af te plakken met tape en folie: ramen, deurzen, kozijnen... Zeer handig zijn de afplaktapes met statische folie. Verwijder alle meubels uit de kamer of dek ze af en dek vloeren ook goed af. Leg geen oude kranten zomaar los op de vloer maar plak ze vast. Zoniet waaien ze weg zodra je de turbine van het toestel aanzet. Over juist afplakken is er ook nog een korte "how-to" instructie.

Waarmee dek ik het beste af?

Afhankelijk van de ondergrond en de toepassing zijn diverse afdekmaterialen geschikt, zoals bijvoorbeeld: folie, schildersvlies, karton en schilderscrèpe Controleer of de afplakband goed hecht. De lokale bouwmarkt heeft een breed assortiment op dit gebied.

Waar moet ik bij werkbescherming op letten?

Zorg bij het werken met verf op solventbasis dat er voldoende verluchting is. Draag een mondmasker. Raadpleeg eveneens de instructies van de verffabrikant.

Moet ik een mondmasker dragen?

Als je aan de slag gaat met een verfpistool is een lichte verfnevel onvermijdelijk, zodat we je aanraden een masker te dragen. Draag altijd een masker als je met verf werkt, die pesticiden of fungiciden bevatten! Raadpleeg hiertoe steeds de instructies van de verffabrikant.

Waar moet ik op letten in de omgeving waar ik aan de slag ga?

Houd je werkplek schoon en opgeruimd. Werk met een verfpistool niet in een omgeving met explosiegevaar.

Wie kan ik contacteren als ik een probleem heb?

Bel ons of stuur ons een e-mail. Je vindt onze contactgegevens hier.

Mijn apparaat heeft een storing, hoe kan ik dit verhelpen?

Instructies voor het verhelpen van storingen vind je in de handleiding. Maar je kan ook bellen of een e-mail sturen. Je vindt de contactgegevens hier.

Wat moet ik in acht nemen voor een lange levensduur van mijn verfpistool?

Reinig het toestel meteen na de klus. Verfspuiten hebben een lange levensduur, als en slechts als aan één belangrijke voorwaarde voldaan wordt, namelijk het onderhoud. Reinigen doet men zo: verwijder het spuitopzetstuk en giet de resterende verf terug in de verfemmer om verfverlies tot een minimum te beperken. Haal vervolgens de losse onderdelen van het spuitpistool uit elkaar en spoel bij solventgedragen verven alles met white spirit of bij watergedragen verven met water en zeep. Dat moet vervolgens herhaald worden tot de spuitstraal volledig helder is. Bovendien zijn er bepaalde onderdelen die af en toe moeten worden gesmeerd. Voorts kan je, net als bij een stofzuiger, de filter bij de luchtturbine af en toe eens vervangen. Deze informatie is ook te vinden in de handleiding van je toestel.

Kan ik de verf voor een volgend project weer gebruiken?

Verf op waterbasis kan lang bewaard worden, op voorwaarde dat ze nog niet verdund werd met water en als ze luchtdicht bewaard wordt. Als de verf al verdund werd met water kan ze slecht worden en kunnen er zich schimmels in de verf vormen. Verf op solventbasis: deze verf kan na opening niet goed bewaard worden. Er zal zich een ‘vel’ vormen op de verf door de verdamping aan de lucht.

Waarop moet ik letten als ik onderdelen wil vervangen?

Voor HVLP verfpistolen bestaan er afzonderlijk verkrijgbare ‘Service Sets’ met onderdelen van de Click & Paint spuitopzetstukken. Laat de rest van het toestel alsook alle Airless apparatuur enkel door WAGNER of professionals en allen met originele vervangstukken van WAGNER herstellen. Neem contact op met de bouwmarkt waar je het toestel gekocht hebt of rechtstreeks met WAGNER, de contactgegevens vindt je hier.

Waar vind ik informatie over vervangstukken voor mijn toestel?

Een onderdelenlijst met artikelnummers zit in de handleiding van je toestel. Neem bij vragen contact met ons op. Je vindt de contactgegevens hier.

Wie kan ik contacteren als ik vervangstukken wil bestellen?

Een onderdelenlijst met artikelnummers zit in de handleiding van je toestel. Neem bij vragen contact met ons op. Je vindt de contactgegevens hier.

Waarop moet ik letten bij het afvoeren van verf?

Op de verpakking van de verf vind je instructies over het afvoeren van verf. Meestal is verf chemisch afval.

Waarop moet ik letten bij het afvoeren van mijn apparaat?

Gooi het toestel niet weg met uw huishoudelijk afval. Breng het apparaat naar het plaatselijke afvalverwerkingsstation/containerpark.

Met welke apparaten kan ik gevelverf opbrengen?

WAGNER biedt momenteel in het doe-het-zelfsegment alleen verfrollers aan waarmee gevelverf kan worden verwerkt. (bijv. PowerRoll System, HandiRoll 550, TurboRoll 550). Een gevel spuiten met doe-het-zelf verfpistolen is vaak niet optimaal omdat de wind een spelbreker kan zijn, maar ook de verf kan qua structuur te korrelachtig zijn waardoor de pistolen geen goede resultaten geven. Testen is dus de boodschap. Maar er zijn talloze oplossingen voor het verspuiten van gevelverf in ons professionele assortiment.

- Faszination Oberfläche