Menu

De stichtingen

Josef Wagner richtte twee stichtingen op, in Duitsland (1972) en in Zwitserland (1975), om de onderneming duurzaam volgens zijn gedachtengoed te laten bestaan. De oprichter van het bedrijf droeg alle aandelen in de onderneming over aan de beide stichtingen en riep voor het beheer van de inkomsten een onafhankelijke, vijfkoppige stichtingsdirectie in het leven. Ook zijn persoonlijke vermogen liet hij aan de stichtingen na. Tegenwoordig zijn de Josef Wagner-stichtingen gezamenlijk eigenaars van Wagner International AG, Altstätten, de holdingmaatschappij van alle operationele units van de WAGNER-groep.

De taak van de Josef Wagner-stichtingen is het behoud en het uitbouwen van de WAGNER-groep en sociale dienstverlening in de regio's in Duitsland en Zwitserland waarin WAGNER een vestiging exploiteert. De stichtingen streven "uitsluitend en onmiddellijk sociale en liefdadige doelen" na door:

 • Ondersteuning van hulpbehoevende personen en gezinnen
 • Stimuleren van onderhoud van kleuterscholen, wooncomplexen, bejaarden- en verzorgingstehuizen
 • Stimuleren van begaafde studenten en stagiaires, met name op het technisch-natuurwetenschappelijke vlak
 • Donaties aan sociale instellingen die soortgelijke doelen als die van de stichtingen nastreven

  De Josef Wagner-stichting in Friedrichshafen/Duitsland

  Sinds het begin van haar sociale activiteiten heeft de Duitse Josef Wagner-stichting zo'n 6 miljoen euro voor stichtingsdoelen uitgekeerd. Hierbij was een aanzienlijk bedrag bestemd voor kleuterscholen in de Bodenmeerregio voor uitbouw- en renovatiewerkzaamheden en voor het opzetten van naschoolse opvang en crèches. Talloze behoeftige gezinnen en alleenstaanden in de Bodenmeerregio worden ondersteund met eenmalige bijdragen of doorlopende donaties. Begaafde studenten ontvangen op voorspraak van hun professoren financiële ondersteuning voor hun studie.

  Het kantoor van de Josef Wagner-stichting, Friedrichshafen, is gevestigd in de voormalige privéwoning van de oprichter van het bedrijf. De woning wordt ook gebruikt voor evenementen en als tijdelijke woonruimte voor nieuwe medewerkers. De woning is een afspiegeling van de innovatieve geest, het enthousiasme voor techniek en het streven naar kwaliteits van Joseph Wagner. Beïnvloed door de organische architectuur van Andrew Lloyd Wright is het een typisch voorbeeld van de representatieve industriële bouwstijl in de jaren 1960. Het landhuis werd na een zorgvuldige restauratie in 2011 als meest recente gebouw onderscheiden met de monumentenbeschermingsprijs van de deelstaat Baden-Württemberg.

  De stichtingsdirectie

  Het beheer van het vermogen van de stichting en het toekennen van gelden is in handen van een vijfkoppige stichtingsdirectie waarin momenteel de volgende leden zitting hebben:

  • Dr. Jörg Sauer
  • Jürgen Winterhalter
  • Barbara Hosak
  • Hubert Riek
  • Dr. Markus Dörig

  De Josef Wagner-stichting in Altstätten/Zwitserland

  De Zwitserse Josef Wagner-stichting is vooral betrokken bij jeugdvoorzieningen en jeugdzorg. Samen met de logopedische vereniging Oberrheintal exploiteerde ze in Altstätten een logopediecentrum voor enkele honderden kinderen totdat het door overheden werd overgenomen. Ze richtte een kinderdagverblijf op en nam de personeels- en materiële kosten voor haar rekening. Inmiddels exploiteert het Kinderheim "Bild" een eigen naschoolse kinderopvang. De kosten daarvan worden gedragen door de stichting. Net als de Duitse ondersteunt ook de Zwitserse stichting alleenstaanden en gezinnen in nood. In totaal schonk de Josef Wagner-stichting (Zwitserland) tot nu toe zo'n zeven miljoen Zwitserse frank.

  Het stichtingsbestuur

  Het beheer van het vermogen van de stichting en het toekennen van gelden is in handen van een vijfkoppig stichtingsbestuur waarin momenteel de volgende leden zitting hebben:

  • Dr. Jörg Sauer
  • Jürgen Winterhalter
  • Esther Rohner-Bachmann
  • Hubert Riek
  • Dr. Markus Dörig

  - Faszination Oberfläche