Menu

Spuitpistool

Laat het spuitpistool nooit werken met een hogere bedrijfsdruk dan zoals aangegeven op het pistool. Grijp nooit in de spuitstraal -kans op letsel. Richt het pistool nooit op uzelf of anderen.

Juiste druk

De manometer is bedoeld voor het precies aflezen van de druk maar ook voor uw veiligheid! U kunt met een blik controleren of en onder hoeveel druk uw Airless installatie staat.

Veiligheidsuitrusting

Draag voor uw eigen veiligheid steeds een veiligheidsuitrusting, bestaande uit een mondmasker, veiligheidsbril en handschoenen. Passende veiligheidsbrillen, speciaal geschikt voor het werken met spuitapparaten, vindt u in ons assortiment.

Juiste werkwijze

Vóór alle werkzaamheden aan het apparaat, bij werkonderbrekingen en functiestoringen moet u

  1. de voeding en de persluchttoevoer loskoppelen
  2. druk van spuitpistool en apparaat afbouwen
  3. spuitpistool tegen gebruik beveiligen.
  4. Verhelp een eventuele functiestoring zoals beschreven in het hoofdstuk "Storingzoeken".

Facebook Pixel

Auf dieser Website wird das Besucheraktions-Pixel von Facebook für statistische Zwecke verwendet. Mit Hilfe eines Cookies kann so nachvollzogen werden, wie unsere Marketingmaßnahmen auf Facebook aufgenommen und verbessert werden können. Über Ihr Einverständnis hiermit würden wir uns sehr freuen. Informationen zum "Besucheraktions-Pixel", zu Cookies und dem Ihnen zustehenden Widerspruchsrecht erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ich bin mit der Verwendung des Besucheraktions-Pixels von Facebook einverstanden Ich widerspreche