Proffsgaranti 3+2

När det gäller kvalitet kan du lita på oss. Tjäna på 5 års tillverkningsgaranti i stället för 3 år. Vi är övertygade om våra produkter och ger dig därför en unik garantiförlängning. Registrera alltså din utrustning här redan idag och få 5 års proffsgaranti i stället för 3 år.

Registrera dig nu

Vanliga frågor om proffsgarantin

Vid fel i material, bearbetning eller kapacitet hos utrustningen ger WAGNER 3 + 2 års garanti i stället för 2 år. Det är unikt för branschen. Den reglerade garantitiden är för närvarande generellt 3 år (med registrering 5 år), vid industriell användning/skiftarbete 1 år (med registrering 3 år). För bensin- och luftdrivna drivsystem gäller en garanti på 1 år (med registrering 3 år).

Ja, varje registrering hänför sig till en produkt, därför måste pump, TempSpray och pistol registreras separat.

Generellt ingår inte förslitningsdelar som packningar, tätningar, munstycken, ventiler etc. i garantin. (se de nya garantivillkoren).

Det är de nya garantivillkoren som gäller, de gamla utgår.

  • Hos en auktoriserad fackhandlare.
  • WAGNER:s serviceställen (se bruksanvisningen)

Produkten tillsammans med inköpskvittot i original och garanticertifikatet på produkten skickas in kostnadsfritt eller visas upp. (Garanticertifikatet behövs bara om garantin har förlängts från 3 till 5 år.)

Som riktlinje för produkter som är köpta i EU eller OSS av auktoriserade fackhandlare och som används i det land där de köpts. Fler länder på begäran.

Köparen eller alternativt säljaren för köparens räkning.

För dina uppgifter gäller stränga dataskyddsbestämmelser, och de behandlas konfidentiellt. Uppgifterna vidarebefordras endast i syfte att uppfylla avtal.

Läs avtalet