WAGNER:s membranpumpen kan enkelt anpassas till objektstorleken. Genom 2-lägesdriften finns det möjlighet att arbeta direkt ur originalburken. Vid små ytor eller täta färgbyten går det också att arbeta med en 5-liters överbehållare.

Alla kolvpumpar kan ställas om från el- till bensindrift (eller omvänt) på några få minuter. Då är du oberoende och kan använda utrustningen på byggarbetsplatser utan strömförsörjning.

Rätt hållning

För en perfekt yta är det viktigt att Airless-pistolen används korrekt.

 1. Håll alltid samma avstånd till ytan när du sprutar. Vid Airless-lackerings- och dispersionsarbete bör avståndet mellan munstycket och objektet som ska sprutas vara ca 25-30 cm.
 2. Pistolen ska hållas 90° mot ytan för en jämn skikttjocklek. Utför rörelsen med hela armen och inte med handleden.
 3. Manövrera inte pistolens avtryckare förrän du har börjat röra armen. Släpp avtryckaren innan du avslutar armrörelsen.
 4. Överlappa sprutbanorna med 30 %. Det ger en jämn färgpåföring.
 5. Vid lackering eller påföring av dispersionsfärger sprutas först kantområdena (hörn och kanter) och sedan de stora ytorna (vid behov korsvis).

Stopp i munstycket

Stopp i munstycket kan avhjälpas enkelt. Vrid bara munstycket TradeTip 3 eller 2SpeedTip 180° och tryck på avtryckaren så är munstycket öppet igen. Obs! Rikta då inte sprutstrålen på det objekt som ska sprutas. 

Spruttryck och viskositet

Sprutstrålen ska vara jämn. Om det uppkommer ränder i sprutstrålen är spruttrycket för lågt eller materialets viskositet för hög.

Botemedel: Öka trycket eller späd ut materialet. Alla pumpar ger en viss mängd i förhållande till munstycksstorleken.

För munstycksstorleken gäller i regel följande:

 •  stort munstycke = lägre tryck 
 • litet munstycke = högre tryck

Sprutavstånd

Viktigt är en jämn påstrykning av hela ytan. Rör armen med jämn hastighet och håll sprutpistolen på samma avstånd från ytan. Det bästa sprutavståndet är 25–30 cm mellan munstycket och ytan.

Vad är AirCoat-teknik?

Vid AirCoat-sprutning (Airless + luft) matas materialet med relativt lågt tryck (3–12 MPa) genom munstycket med hjälp av en kolv- eller membranpump, materialfördelningen stöds av tryckluft (0,05–0,25 MPa). Detta möjliggörs av en lufttillförselanordning (luftkappa) som sitter direkt intill munstyckets öppning och omsluter sprutmaterialet som en kappa.

På WAGNER:s HVLP- och XVLP-aggregat kan sprutstrålen ställas in exakt efter respektive objekt direkt på pistolen med bara ett handgrepp.

WAGNER original

WAGNER originaltillbehör: Använd endast WAGNER originaltillbehör av funktions-, säkerhets- och livslängdsskäl. Dessa har testats för säkra kvalitet, säkerhet och anpassats exakt efter utrustningens funktion och prestanda. 

EasyGlide

EasyGlide bildar en skyddsfilm runt cylinder, kolvstång och packningar och skyddar utrustningen mot förtida slitage. EasyClean rengör grundligt alla färgförande delar och ger samtidigt ett skydd mot korrosion.

Slangvinda

Med WAGNER:s slangvinda är materialslangen alltid upprullad och ur vägen. 

Förarbetning av sprutspackel

Förarbetning av sprutspackel: Storvolymbehållaren i kombination med HeavyCoat ger ett perfekt spackelsystem för bearbetning av Airless-sprutspackel. Med storvolymbehållaren (rymmer upp till 100 liter) kan stora ytor spacklas utan efterfyllning! 

TipClick-hållare

Det rätta stället för ditt munstycke! TipClick-hållaren kan enkelt sättas fast på alla Airless-pistoler och har plats för två TradeTip 3-munstycken. Munstyckena skyddas på så vis mot uttorkning och är alltid nära till hands! 

Pistolfilter

Pistolfilter undviker stopp i munstycket! Dessutom filtrerar de färgen och ger en perfekt yta, Finns i olika varianter – optimalt anpassade för varje material. 

Luftkappor

Luftkappor för AirCoat-pistol AC 4600 P: Anpassa din pistol optimalt till vattenbaserade eller lösningsmedelshaltiga material, välj mellan tre olika luftkappor:

 •  Blå för vattenspädbara material
 • Röd för lösningsmedelshaltiga material
 • Grön för vattenspädbara och lösningsmedelshaltiga material, tack vare luftkappans låga luftförbrukning kan även mindre kompressorer användas.

Överbehållare

Med överbehållaren på 5 liter kan du bearbeta små mängder. Tack vare den enkla rengöringen av överbehållaren kan du alltid snabbt byta färg. 

Sprutpistol

Kör aldrig sprutpistolen med högre drifttryck än vad som anges på pistolen.  Håll aldrig handen i sprutstrålen – risk för personskada. Rikta aldrig pistolen mot dig själv eller någon annan person. 

Rätt tryck

På manometern kan du avläsa trycket exakt, men den är också till för din säkerhet! Med ett ögonkast kan du kontrollera om din Airless-utrustning står under tryck och hur högt trycket är. 

Skyddsutrustning

För din egen säkerhet ska du alltid använda skyddsutrustning bestående av munskydd, skyddsglasögon och handskar. Lämpliga skyddsglasögon som är speciellt anpassade för arbete med sprutaggregat hittar du i vårt produktprogram.    

Rätt arbetssätt

Före alla arbeten på utrustningen, vid arbetspauser och funktionsstörningar ska du

 1.  stänga av energi- och tryckluftsmatningen,
 2. släppa ut trycket ur sprutpistolen och maskinen,
 3. säkra sprutpistolen så att den inte kan användas,
 4. åtgärda fel enligt kapitlet ”Felsökning” vid funktionsstörningar.

WAGNER:s proffsgaranti

WAGNER ger alltid 3 års garanti på nyköpta professionella färgsprutaggregat. Dessutom: Säkra 2 års extra garanti genom att registrera dig online. Det är unikt i branschen! För: Vi är övertygade om vår proffskvalitet. Lita på oss!

Läs mer

Instruktion och igångsättning

Vid köp av de flesta WAGNER-utrustningar gäller att du kan få instruktioner om hur utrustningen används. Kontakta sakkunnig rådgivare angående tider och kostnader.