Utbildningar

Med färgsprutteknik för framgång!

Företag som vill vara framgångsrika på marknaden i morgon också måste ständigt öka sina egna och medarbetarnas kunskaper. Företagets framgång beror till stor del på hur väl förberedda de är på framtida krav. Apparatteknik är måleriyrkets framtid för en rationell, effektiv och högklassig arbetsplats. Därför vill vi dela med oss av vårt kunnande till dig. För även de mest högklassiga produkter kan bara prestera sitt bästa i kombination med professionell fackkunskap.

Vårt 1 400 m² stora teknikcentrum för konsumenter, hantverkare och industri ger oss möjlighet att bjuda in dig. Tillsammans med våra erfarna användningstekniker får du känna på den maskinella ytbehandlingens mångsidiga metoder på ett praktiknära sätt som är inriktat på hantverkets behov.

För närvarande har vi inga utbildningstider.