Våra tekniker

WAGNER erbjuder som marknadsledande tillverkare ett brett produktsortiment med olika tekniker. Det omfattar robusta kolvpumpar, underhållsvänliga membranpumpar, nybörjaraggregat med lågtryck (HVLP/XVLP) eller snäckpumpar för applicering av puts. 

Det finns även olika sprutmetoder beroende på material och tillämpning. Materialet pressas genom munstycket med högt eller lågt tryck, utan luft eller med stöd av luft, och finfördelas i mycket små eller något större droppar beroende på viskositet

Våra sprutmetoder

Airless

Airless

Vid Airless-atomisering (utan luft) finfördelas materialet enbart via materialtrycket, alltså utan luft, i motsats till luftatomisering. Materialet trycksätts upp till 25 MPa av en elektriskt, pneumatiskt eller bensindriven pump, och en definierad materialmängd pressas genom ett munstyckshål.
Där finfördelas materialet till en sprutstråle och atomiseras. Airless lämpar sig framför allt för applicering av dispersioner, men även vid lackering på byggarbetsplatser ser man ofta den här sprutmetoden.

AirCoat

AirCoat

Vid AirCoat-sprutning (Airless + luft) matas materialet med relativt lågt tryck (3–12 MPa) genom munstycket med hjälp av en kolv- eller membranpump, materialfördelningen stöds av tryckluft (0,05–0,25 MPa). Detta möjliggörs av en lufttillförselanordning (luftkappa) som sitter direkt intill munstyckets öppning och omsluter sprutmaterialet som en kappa.

XVLP

XVLP

Den här nya tekniken omfattar ett avsevärt större spektrum än den nuvarande HVLP-tekniken och ger det där lilla extra (X). XVLP-serien har en högre sönderdelningseffekt tack vare 60 % större luftmängd och 30 % större yttäckning jämfört med annan lågtrycksutrustning.
Med WAGNER XVLP sprutsystem (som består av turbin och olika pistoltillsatser) kan lasyrer, standardlacker, högviskösa lacker och dispersionsfärger bearbetas med en kvalitet som imponerar på proffs.

HVLP

HVLP

Vid lågtryckssprutning arbetar man med hög luftvolym och lågt lufttryck (upp till 0,07 MPa). Materialet finfördelas helt vid munstycket, med hjälp av luft, som vid FineSpray-sprutning. Det låga materialtrycket och den stora luftvolymen leder till en reducering av materialdropparna och därmed mindre spraydimma.

Vector-pistoler

Vector-pistoler

Vid utvecklingen av den nya generationen Airless-pistoler har vi fokuserat på användarvänlighet och ergonomi. Resultatet är tre nya Vector-pistolmodeller som är perfekt anpassade efter användarens behov. Pistolerna är som vanligt robusta och optimalt anpassade för det hårda arbetet på byggarbetsplatsen.

TempSpray

TempSpray

Värmesystemen TempSpray uppvärms av elektriska värmeledare som är placerade inuti slangen direkt i färgflödet. Materialet värms upp jämnt utmed hela slangens längd till önskad temperatur (steglöst inställbart från 20 till 60 °C). Det medför att viskositeten sjunker vilket ger en bättre påföring av materialet. Alla TempSpray-utrustningar kan anpassas till WAGNER:s Airless-utrustningar.

En översikt över våra pumpar

Membranpumpar

Materialet transporteras av membranens rörelser. Utrustning med denna teknik är robust och samtidigt lättskött och lämplig för byggarbetsplatser och verkstäder. De pneumatiska dubbelmembranpumparna är idealiska för träbearbetande företag och ger högsta ytkvalitet. Elektriskt drivna membranpumpar kan användas både som Airless- och AirCoat-Spraypack.

Kolvpumpar

Med kolvpumpar transporteras materialet av kolvens pumpslag. De ger en hög sugeffekt, vilket är en fördel framför allt vid högviskösa material. Pneumatiskt drivna kolvpumpar är explosionsskyddade och lämpar sig för användning på verkstäder. Våra hydrauliska kolvpumpar har ännu högre effekt och kan också vara bensindrivna.

Dubbelmembranpumpar

Materialet transporteras av två membrans lyftrörelse. På så vis får man ett materialflöde med mycket liten pulsering. Detta möjliggör också bearbetning av särskilt skär- och fuktkänsliga material så som förblandade 2K-material. WAGNER dubbelmembranpumpar är explosionsskyddade, drivs av tryckluft och kan användas i verkstäder.

Snäckpumpar

Snäckpumpar matar materialet genom förträngning. Det sker med de två komponenterna rotor och stator. Rotorn roterar och matar materialet på ett skonsamt sätt genom statorns hålrum. Med den här tekniken kan extremt tunga material matas som t.ex. vid maskinell putsning då materialet matas av en snäckpump genom slangen till sprutröret. Genom tillsats av tryckluft i sprutröret finfördelas det tunga materialet och påförs jämnt.

Turbiner

Vid lågtryckssprutning (HVLP / XVLP) arbetar man med hög luftvolym och lågt lufttryck (upp till 0,7 bar). Atomiseringsluften som genereras i turbinen strömmar genom en luftslang till sprutpistolens färgbehållare och bygger upp trycket där. Sprutmaterialet matas till munstycket genom stigarröret och fördelas tillsammans med den övriga luften.

XVLP-tekniken (EXtra Volume Low Pressure) baseras på HVLP-tekniken. XVLP-serien har dock högre atomiseringseffekt tack vare 60 % större luftvolym än andra lågtrycksapparater. Därigenom kan ett mycket större materialspektrum täckas in. Fördelar med de båda teknikerna: Sprutstrålen kan anpassas till objektet och handhavandet av utrustningen är enklast tänkbara.