Menu

Rätt hållning

För ett perfekt resultat är det viktigt att pistolen alltid hålls i 90° vinkel mot ytan.

Viktigt är en jämn påstrykning av hela ytan. Rör armen med jämn hastighet och håll sprutpistolen på samma avstånd från ytan. Det bästa sprutavståndet är 25–30 cm mellan munstycket och ytan.

Håll sprutpistolen parallellt med ytan. Det betyder att du måste röra hela armen fram och tillbaka, inte bara handleden.

Tryck på pistolavtryckaren efter det att du börjat röra armen. Släpp avtryckaren innan du slutar röra armen. Sprutpistolen ska vara i rörelse när du trycker på avtryckaren och när du släpper den. Överlappa varje strykning med ca 30 %. Det bidrar till en jämn påföring av materialet.

Vid lackering eller påföring av dispersionsfärger sprutas först kantområdena (hörn och kanter) och sedan de stora ytorna korsvis.

Stopp i munstycket

Stopp i munstycket kan avhjälpas enkelt. Vrid bara munstycket TradeTip 3 eller 2SpeedTip 180° och tryck på avtryckaren så är munstycket öppet igen. Obs! Rikta då inte sprutstrålen på det objekt som ska målas.

Spruttryck och viskositet

Sprutstrålen ska vara jämn. Om det uppkommer ränder i sprutstrålen är spruttrycket för lågt eller materialets viskositet för hög.

Botemedel: Öka trycket eller späd ut materialet. Alla pumpar ger en viss mängd i förhållande till munstyckets storlek.
Generellt gäller

  • stort munstycke = lägre tryck 
  • litet munstycke = högre tryck

Sprutavstånd

Viktigt är en jämn påstrykning av hela ytan. Rör armen med jämn hastighet och håll sprutpistolen på samma avstånd från ytan. Det bästa sprutavståndet är 25–30 cm mellan munstycket och ytan.

- Faszination Oberfläche