Menu

Sprutpistol

Kör aldrig sprutpistolen med högre drifttryck än vad som anges på pistolen. Rikta aldrig pistolen mot dig själv eller någon annan person.

Rätt tryck

På manometern kan du avläsa trycket exakt, men den är också till för din säkerhet! Med ett ögonkast kan du kontrollera om din Airless-utrustning står under tryck och hur högt det är.

Skyddsutrustning

För din egen säkerhet ska du alltid använda skyddsutrustning bestående av munskydd, skyddsglasögon och handskar. Lämpliga skyddsglasögon som är speciellt anpassade för arbete med sprutaggregat hittar du i vårt produktprogram.

Rätt arbetssätt

Före alla arbeten på utrustningen, vid arbetspauser och funktionsstörningar ska du

  1. stänga av energi- och tryckluftsmatningen
  2. släppa ut trycket ur sprutpistolen och aggregatet
  3. säkra sprutpistolen så att den inte kan användas
  4. Åtgärda fel enligt kapitlet Felsökning vid funktionsstörningar

- Faszination Oberfläche