Menu

Våra tekniker

WAGNER erbjuder som marknadsledande tillverkare ett brett produktsortiment med olika tekniker. Det omfattar robusta kolvpumpar, underhållsvänliga membranpumpar, nybörjaraggregat med lågtryck (HVLP/XVLP) eller snäckpumpar för applicering av puts.
Tekniköversikt:

Airless

Please click here for a detailed view.

Vid Airless-atomisering (utan luft) finfördelas materialet enbart via materialtrycket, alltså utan luft, i motsats till luftatomisering. Materialet trycksätts upp till 250 bar av en elektriskt, pneumatiskt eller bensindriven pump, och en definierad materialmängd pressas genom ett munstyckshål. Där finfördelas materialet till en sprutstråle och atomiseras. Airless lämpar sig framför allt för applicering av dispersioner, men även vid lackering på byggarbetsplatser ser man ofta den här sprutmetoden. WAGNER‘s markeringsutrustning sprutar också Airless.

AirCoat

Please click here for a detailed view.

Vid AirCoat-sprutning (Airless + luft) matas materialet med relativt lågt tryck (30–120 bar) genom munstycket med hjälp av en kolv- eller membranpump, materialfördelningen stöds av tryckluft (0,5–2,5 bar). Detta möjliggörs av en lufttillförselanordning (luftkappa) som sitter direkt intill munstyckets öppning och omsluter sprutmaterialet som en kappa.

FineSpray

FineSpray är en sprutmetod som drivs med tryckluft. Här blandas materialet med luft som strömmar ut ringformat runt munstycket när det flödar ut. Därför finfördelas materialet in mycket fina droppar, vilket ger en extremt bra sprutbild. Eftersom den här metoden skapar en hög översprutning, rekommenderas att metoden endast används i sprutkabiner.

HVLP / XVLP

Vid lågtryckssprutning arbetar man med hög luftvolym och lågt lufttryck (upp till 0,7 bar). Materialet finfördelas helt vid munstycket, med hjälp av luft, som vid FineSpray-sprutning. Det låga materialtrycket och den stora luftvolymen leder till en reducering av materialdropparna och därmed mindre spraydimma.

- Faszination Oberfläche