Menu

Våra tekniker

WAGNER erbjuder som marknadsledande tillverkare ett brett produktsortiment med olika tekniker. Det omfattar robusta kolvpumpar, underhållsvänliga membranpumpar, nybörjaraggregat med lågtryck (HVLP/XVLP) eller snäckpumpar för applicering av puts.
Tekniköversikt:

Kolvpumpar

Med kolvpumpar transporteras materialet av kolvens pumpslag. De ger en hög sugeffekt, vilket är en fördel framför allt vid högviskösa material. Kolvpumpar av AirCoat-typ drivs med tryckluft och är därmed explosionsskyddade och lämpar sig för användning i verkstäder. Vid Airless-sprutning drivs pumparna i regel elektriskt. Våra hydrauliska kolvpumpar har ännu högre effekt och kan också vara bensindrivna.

Membranpumpar

Materialet transporteras av membranens rörelser. Utrustning med denna teknik är robust och samtidigt lättskött och lämplig för byggarbetsplatser och verkstäder. De pneumatiska dubbelmembranpumparna är idealiska för träbearbetande företag och ger högsta ytkvalitet. Elektriskt drivna membranpumpar kan användas både som Airless och AirCoat.

Dubbelmembranpump

Materialet transporteras av två membrans lyftrörelse. På så vis får man ett materialflöde med mycket liten pulsering. Detta möjliggör också bearbetning av särskilt skär- och fuktkänsliga material så som förblandade 2K-material. WAGNER dubbelmembranpumpar är explosionsskyddade, drivs av tryckluft och kan användas i verkstäder.

Turbin

HVLP/XVLP Vid lågtryckssprutning arbetar man med hög luftvolym och lågt lufttryck (upp till 0,7 bar). Sprutmaterialet matas till munstycket genom ett rör och fördelas tillsammans med luften.

XVLP-tekniken (EXtra Volume Low Pressure) baseras på HVLP-tekniken. XVLP-serien har dock högre atomiseringseffekt tack vare 60 % större luftvolym än andra lågtrycksapparater. Därigenom kan ett mycket större materialspektrum täckas in. Fördelar med de båda teknikerna: Sprutstrålen kan anpassas till objektet och handhavandet av utrustningen är enklast tänkbara.

Snäckpumpar

Snäckpumpar matar materialet genom förträngning. Det sker med de två komponenterna rotor och stator. Rotorn roterar och matar materialet på ett skonsamt sätt genom statorns hålrum. Med den här tekniken kan extremt tunga material matas som t.ex. vid maskinell putsning då materialet matas av en snäckpump genom slangen till sprutröret.
Genom tillsats av tryckluft i sprutröret finfördelas det tunga materialet och påförs jämnt.

TempSpray

Värmesystemen TempSpray uppvärms av elektriska värmeledare som är placerade inuti slangen direkt i färgflödet. Materialet värms upp jämnt utmed hela slangens längd till önskad temperatur (steglöst inställbart från 20 till 60 °C). Det medför att viskositeten sjunker vilket ger en bättre påföring av materialet. Alla TempSpray-utrustningar kan anpassas till WAGNER:s Airless-utrustningar. 

- Faszination Oberfläche