Menu

Varför du också ska sprutmåla

Datorer och mobiltelefoner ingår numera i varje hantverkares standardutrustning. Men när det gäller den egentliga kärnkompetensen, d.v.s. beläggning av ytor med färg (lack, dispersion, vävlim, fasadfärg) håller många fortfarande fast vid traditionella handroller och penslar. Just för sådana hantverkare innebär utnyttjande av modern maskinteknik betydande förbättringar av arbetsproduktivitet och ytkvalitet.

Hur många gånger har du släpat 12,5 liters färgburkar till arbetsplatsen, spätt ut färgen och rört om, doppat rollern i burken och strukit av den på avstrykargallret? Först nu är det dags att påföra färgen på väggen. Det går snabbare med en färgmatningspump som suger upp färgen när du trycker på knappen och matar den direkt till den anslutna färgrollern med invändig färgmatning eller till sprutpistolen.

Om arbetet kan utföras snabbt och snyggt med maskinteknik ger det dig – starkt förenklat – möjligheter till högre vinst och tillväxt.

Hos oss kan du välja bland ett stort sortiment av utrustningar och tillbehör som är idealiskt anpassade för både nya och gamla fastigheter, inomhusbruk och utomhusbruk och för stora och små arbetsplatser. Du kommer säkert att hitta rätt utrustning för ditt behov.

Plocka poäng hos kunderna och var rationell

Med sprutteknik uppnås dessutom inte enbart en betydligt större arbetsvolym vid bibehållen färgpåföringskvalitet. Tack vare den maskinella höga arbetshastigheten ryms det inom samma tidsschema tid för utförlig rådgivning till kunden på plats. Förutom fördelarna av en rationell arbetsmetod uppfattar kunden ett modernt och säkert arbete, rena materialtransporter till eller inom arbetsplatsen och ett professionellt uppträdande som positiva faktorer. Maskintekniken ökar alltså konkurrenskraften och öppnar nya uppdragsmöjligheter även för små och medelstora företag.

Högsta kvalitet

Dessutom ger WAGNER:s sprutteknik alltid en kvalitet som sätter högsta standard. Du får jämn kvalitet och jämn färgpåföring under hela arbetstiden. Så blir också dina slutkunder snabbt övertygade. Om man tittar närmare är det uppenbart att målning med handroller många gånger är motiverat, men om ytorna är större än ca 150 m² är det egentligen inte ekonomiskt och tillhör en svunnen tid med tanke på den höga belastningen på kroppen.

Låt dig övertygas av den nya tekniken och ge inte bara smartphones en chans utan också smartare utrustningsteknik från WAGNER.

- Faszination Oberfläche