Menu
 • Kvalitetslöftet

  Förläng din 3-åriga standardgaranti till en 5-årig WAGNER-proffsgaranti! Det är unikt i branschen! Registrera dig här och nu! Vår proffskvalitet övertygar. Det är ett löfte.

Proffsgaranti ”3+2”

När det gäller kvalitet kan du lita på oss. Tjäna på 5 års tillverkningsgaranti i stället för 3 år. Vi är övertygade om våra produkter och ger dig därför en unik garantiförlängning. Registrera alltså din utrustning här redan idag och få 5 års proffsgaranti i stället för 3 år.

 

Registrera nu!

Vanliga frågor (FAQ)

WAGNER-offensiv med 3 + 2 års garanti!

På alla produkter du köper från WAGNER Professional Finishing ger vi 3 + 2 års garanti, för vi är övertygade om vår proffskvalitet. Det är unikt i branschen och markerar WAGNER:s klara kvalitetsledning inom området ytbehandlingsteknik.

 

1. Vilka fördelar ger mig den nya 3 + 2-års proffsgarantin?

 • Vid fel i material, bearbetning eller kapacitet hos utrustningen ger WAGNER 3 + 2 års garanti i stället för 2 år. Det är unikt för branschen
 • Den reglerade garantitiden är för närvarande generellt 3 år (med registrering 5 år), vid industriell användning/skiftarbete 1 år (med registrering 3 år).
 • För bensin- och luftdrivna drifter gäller en garanti på 1 år (med registrering 3 år).

2. Vad gäller om jag har köpt en F270 TempSpray-utrustning, måste jag registrera maskinen, TempSpray och pistolen separat?

 • Ja, varje registrering hänför sig till en produkt, därför måste pump, TempSpray och pistol registreras separat

3. Vad ingår inte i garantin?

 • Generellt ingår inte förslitningsdelar som packningar, tätningar, munstycken, ventiler etc. i garantin (se de nya garantivillkoren)

4. Vad gäller om både de gamla och de nya garantivillkoren medföljer en utrustning?

 • Det är de nya garantivillkoren som gäller, de gamla utgår

5. Var och hos vem kan jag hävda mina garantianspråk?

 • Hos en auktoriserad fackhandlare
 • WAGNER:s serviceställen (se bruksanvisningen)

6. Hur kan jag göra ett garantifall gällande?

 • Produkten tillsammans med inköpskvittot i original och garanticertifikatet på produkten skickas in kostnadsfritt eller visas upp. (Garanticertifikatet behövs bara om garantin har förlängts från 3 till 5 år.)

7. För vilka länder eller regioner gäller den här garantiförlängningen?

 • Som riktlinje för produkter som är köpta i EU eller OSS av auktoriserade fackhandlare och som används i det land där de köpts. Flera länder på förfrågan

8. Vem kan göra online-registreringen?

 • Köparen eller alternativt säljaren för köparens räkning.

9. Vad händer med mina datauppgifter vid en registrering?

 • För dina data gäller stränga dataskyddsbestämmelser, och de behandlas konfidentiellt
 • Data lämnas endast vidare om det krävs för att uppfylla garantin.

 

Här kommer du till garantivillkoren

- Faszination Oberfläche