Menu

Med färgsprutteknik för framgång!

Företag som vill vara framgångsrika på marknaden i morgon också måste ständigt öka sina egna och medarbetarnas kunskaper. Företagets framgång beror till stor del på hur väl de är förberedda på framtida krav.

Apparatteknik är måleriyrkets framtid för en rationell, effektiv och högklassig arbetsplats. Därför vill vi dela med oss av vårt kunnande till dig. För även de mest högklassiga produkter kan bara ge sitt bästa i kombination med professionell fackkunskap.

Vi lämnar på förfrågan gärna offert om individuella företags- och utbildningsseminarier.

Vi ser fram mot att höra från dig!

Utbildningar

Vårt 1 400 m² stora teknikcentrum för gör-det-självare, hantverkare och industri ger oss möjlighet att bjuda in dig.

Tillsammans med våra erfarna användningstekniker får du känna på den maskinella ytbehandlingens mångsidiga metoder på ett praktiknära sätt som är inriktat på hantverkets behov.

Översikt över våra utbildningar!

För närvarande har vi inga utbildningstider.

- Faszination Oberfläche