Menu
 • Vi övertygar dig med kvalitet

  WAGNER 3+1 garanti för gör-det-självare produkter

WAGNER 3+1 garanti för gör-det-självare produkter

WAGNER går på offensiven med garantin! Från och med nu får alla som köper en gör-det-självare produkt från WAGNER tre års fabriksgaranti. Men inte bara det: Om du gör en onlineregistrering kan du utöka garantin med ytterligare ett år. Det betyder att du får sammanlagt fyra års garanti.

Registrera nu!


Vanliga frågor (FAQ)


1. Vilka fördelar ger mig den nya 3 + 1-års garantin?

 • Den ordinarie garantitiden är nu enhetligt 3 år vid eventuella brister i material, tillverkning eller utrustningens prestanda och gäller för alla apparater för gör-det-självare från WAGNER som har  3+1 logo på förpackningen eller har motsvarande information i bruksanvisningen.
 • Om du registrerar dig online kan den ordinarie garantitiden kostnadsfritt förlängas med ytterligare ett år upp till 4 år.

2. Vad ingår inte i garantin?

 • Generellt ingår inte förslitningsdelar som tätningar, munstycken, ventiler, slangar etc. i garantin.
 • Garantin gäller inte för yrkesmässig användning (se garantiavtal).

  3. För vilka produkter gäller 3+1-års garantiavtalet?

  • Alla apparater för gör-det-självare från WAGNER som är tillgängliga på marknaden och som har 3+1 logo på förpackningen eller har motsvarande information i bruksanvisningen

  4. Var och hos vem kan jag hävda mina garantianspråk?

  • Hos en auktoriserad fackhandlare
  • WAGNER:s serviceställen (se bruksanvisningen)

   5. Hur kan jag göra ett garantifall gällande?

   • Produkten tillsammans med inköpskvittot i original och garanticertifikatet på produkten måste skickas in kostnadsfritt eller visas upp. (Garanticertifikatet behövs bara om garantin har förlängts från 3 till 4 år.)

   6. Vad händer med mina datauppgifter vid en registrering?

   • För dina data gäller stränga dataskyddsbestämmelser, och de behandlas konfidentiellt
   • Data lämnas endast vidare om det krävs för att uppfylla avtal

    Här kan du läsa våra 3+1 garantivillkor (PDF)

    - Faszination Oberfläche