Wat ons anders maakt

Onze missie en visie zijn essentieel voor ons zelfbeeld als WAGNER Group als geheel en voor elke individuele medewerker. Zij zijn voor ons richtlijn en opdracht tegelijk en definiëren waar we als bedrijf voor staan. Onze waarden vormen de basis van onze bedrijfsgroep en bieden ons richting in ons dagelijks werk.

Onze missie - waar staan wij als WAGNER Group voor?

Wij zorgen voor kleur, bescherming en functies op oppervlakken

Wij zien onze missie als opdracht en motivatie. Voor onze klanten zetten wij ons in met vakkennis, overtuigende service en passie voor de toegevoegde waarde van oppervlakken. Met innovatieve technologieën veredelen wij de producten en objecten van onze klanten met kleur, bescherming en functies. Onze missie stimuleert ons om voortdurend nieuwe maatstaven te zetten op het gebied van oppervlaktecoating.

Onze visie - wat willen we bereiken?

Wij zijn het meest innovatieve bedrijf voor natte en poedertoepassingen in alles wat we doen

Innovatie staat al sinds de oprichting van ons bedrijf centraal in ons handelen en is diep geworteld in ons DNA. Innovatieve technologieën en competenties zijn kenmerkend voor WAGNER. Ons doel om als het meest innovatieve bedrijf voor natte en poedertoepassingen in onze markten erkend te worden geldt voor alle bedrijfsonderdelen en activiteiten - van innovatieve werkomgevingen tot digitale producten.

Onze waarden - die vormen onze basis

Het fundament van ons handelen zijn onze gemeenschappelijke waarden, die we zowel intern als extern naleven. Ze leggen een verbinding met onze tradities, effenen de weg voor de toekomst en helpen ons om uitdagingen te overwinnen. Zij vormen de basis voor ons succes.

Aperti - Siamo aperti al cambiamento e all’innovazione

Aperti - Siamo aperti al cambiamento e all’innovazione

Ci adeguiamo alle dinamiche dei mercati globali mettendo sempre in discussione il nostro status attuale. Cerchiamo attivamente soluzioni a problemi e sfide accogliendo e valutando idee e soluzioni originali, nonché punti di vista diversi. Motiviamo i nostri collaboratori a prendere iniziative e supportiamo lo sviluppo di innovazioni.

Orientati al cliente - Il cliente sempre al centro dell’attenzione

Orientati al cliente - Il cliente sempre al centro dell’attenzione

Capire le esigenze dei nostri clienti è un fattore determinante per il nostro successo. Poniamo i clienti al centro del nostro lavoro sviluppando prodotti e soluzioni appositamente allineate alle loro esigenze e in grado di fornire un valore aggiunto importante

Progressivi - Migliorare in tutto ciò che facciamo

Progressivi - Migliorare in tutto ciò che facciamo

Perseguiamo miglioramenti in tutti i settori, poniamo in essere processi di sviluppo continui per creare innovazioni, progettiamo e implementiamo nuove tecnologie, metodi di lavoro e processi finalizzati al miglioramento della nostra produzione, alla riduzione dei rifiuti, alla minimizzazione del nostro impatto sull’ambiente e all’utilizzo efficace della nostra espansione globale.

Responsabili - Ci sentiamo responsabili delle nostre azioni

Responsabili - Ci sentiamo responsabili delle nostre azioni

In quanto impresa globale, la responsabilità riveste per noi un importante significato a tutti i livelli: dall’impegno dei collaboratori all’onestà e all’integrità, fino alla responsabilità etica dell’impresa rispetto all’ambiente e alle comunità nelle quali si svolge e la nostra attività produttiva. Tutti i collaboratori vengono invitati ad assumersi la responsabilità diretta dei risultati, a compiere valutazioni accurate, nonché a prendere le iniziative e le decisioni necessarie.

Cooperativi - Consideriamo nostri partner i collaboratori, i clienti, i fornitori e i tutti gli interlocutori in generale

Cooperativi - Consideriamo nostri partner i collaboratori, i clienti, i fornitori e i tutti gli interlocutori in generale

Lo spirito cooperativo investe tutti i settori della nostra attività ed è alla base della fiducia, del rispetto e dell’onesta nelle relazioni con i nostri collaboratori, clienti, fornitori, partner commerciali e comunità nelle quali viviamo e lavoriamo.