Bedrijfsleiding

Directie

WAGNER International AG, gevestigd in Altstätten in Zwitserland, is de holdingmaatschappij voor alle operationele units van de WAGNER GROUP. CEO van de WAGNER GROUP is de heer Dr. Bruno Niemeyer.

 

Onze oprichter, Josef Wagner, was een vooruitstrevende persoonlijkheid. Innovatie zit in het DNA van onze onderneming.

Guido Bergman: Lid van de Raad van Bestuur WAGNER GROUP, CEO Division Decorative Finishing

 

We moeten openstaan voor goede ideeën en deze over de hiërarchieën en regio's heen delen.

Dr. Bruno Niemeyer: Voorzitter van de Raad van Bestuur WAGNER GROUP (CEO)

 

Onze toekomstige kerntaak bestaat uit de omzetting van digitale mogelijkheden in concrete voordelen voor de klant in elke fase van het klantentraject.

Michael Müller: Lid van de Raad van Bestuur WAGNER GROUP, CEO Division Industrial Solutions

Raad van Bestuur

In overeenstemming met het Wetboek van Verbintenissen is de Raad van Bestuur van WAGNER International AG (WAGNER-groep) als volgt samengesteld (van links naar rechts): Fabian Duss, Thomas-Bernd Quaas, Zygmunt Mierdorf, Prof. Dr. Eberhard Haller, Dr.-Ing. Eberhard Veit

Maatschappelijk betrokken: de Josef Wagner Stichtingen

De eigenaars van de WAGNER-groep zijn twee stichtingen die Josef Wagner heeft opgericht om zijn levenswerk veilig te stellen. Hij was zelf kinderloos en liet de beide stichtingen al zijn aandelen in de onderneming en zijn volledige vermogen na. De Josef Wagner stichtingen worden elk geleid door een onafhankelijk vijfkoppig stichtingsbestuur. Met de inkomsten van de stichting worden de sociale en liefdadigheidsactiviteiten gefinancierd die Josef Wagner als doel van de stichting heeft gedefinieerd. Ze worden geleverd in de regio's waar een onderneming van de WAGNER-groep een vestiging heeft.

Josef Wagner wilde met zijn stichtingen kansarme en in nood verkerende mensen in onze samenleving helpen. Daarnaast moeten kinderen worden ondersteund en moeten oude mensen of minderbedeelde mensen een thuis krijgen. Hij wilde jongens en getalenteerde mensen door middel van een beurs in staat stellen om te studeren. Volgens zijn testament streven de stichtingen "uitsluitend en rechtstreeks non-profit en liefdadigheidsdoeleinden" na door:

  • Ondersteuning van hulpbehoevende personen en gezinnen
  • Bevordering van onderhoud van speeltuinen, wooncomplexen, bejaarden- en verzorgingstehuizen
  • Ondersteuning van getalenteerde studenten en stagiairs (bv. door het toekennen van beurzen), bij voorkeur op technisch/wetenschappelijk gebied
  • Donaties aan charitatieve instellingen die soortgelijke doelen als de stichtingen nastreven

Oprichter en ondernemer Josef Wagner

Wat Josef Wagner, de oprichter van het bedrijf, na aan het hart ging was de industriële realisatie van nieuwe ideeën en ze bruikbaar te maken voor het grote publiek. Een treffend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het eerste luchtloos (airless) WAGNER-spuitpistool voor serieproductie "Whisker", dat op een standaard stopcontact kan worden aangesloten en dus ook door iedereen kan worden gebruikt. De Whisker markeert de start van het bedrijf in de coatingtechniek dat in 1947 door Josef Wagner werd opgericht.

Josef Wagner was zelf een begaafd ingenieur en een creatieve geest, hij schetste vaak gedurende de nacht nieuwe productideeën of verbeterde oplossingen, bracht ze 's morgens naar zijn technici voor realisatie in de experimentele werkplaats en controleerde 's avonds de resultaten. De onderscheidende innovatiekracht van ons bedrijf is het resultaat van dit streven naar innovatie en is diep geworteld in het DNA van WAGNER. In de geest van de oprichter van onze onderneming voert de WAGNER Group ook onconventionele ideeën uit, bevordert zij innovaties en ontwikkelt zij mijlpalen in de oppervlaktetechniek.