Företagsledning

Management

Wagner International AG, baserat i Altstätten, Schweiz, är holdingbolaget för alla operativa enheter i WAGNER GROUP. CEO för WAGNER GROUP är Dr. Bruno Niemeyer.

 

Vår grundare, Josef Wagner var en progressiv personlighet. Innovationsförmåga ligger i vårt företags DNA.

Guido Bergman: Styrelseledamot WAGNER GROUP, CEO Division Decorative Finishing

 

Vi måste vara öppna för bra idéer och utbyta dem tvärs igenom hierarkier och regioner.

Dr. Bruno Niemeyer: Vd WAGNER GROUP (CEO)

 

Vår framtida kärnuppgift består i omvandlingen av digitala kompetenser till konkreta kundfördelar under varje etapp av kundresan.

Michael Müller: Styrelseledamot WAGNER GROUP, CEO Division Industrial Solutions

Styrelse

I enlighet med schweiziska obligationsrätten består styrelsen för WAGNER International AG (WAGNER Group) enligt följande (från vänster till höger): Fabian Duss, Thomas-Bernd Quaas, Zygmunt Mierdorf, prof. Dr. Med. Eberhard Haller, Dr.-Ing. Eberhard Veit

Socialt engagerade: Josef Wagner-stiftelserna

Ägare till WAGNER-koncernen är två stiftelser som Josef Wagner inrättade för att säkra sitt livsverk. Själv barnlös testamenterade han alla företagets aktier och hela sin förmögenhet till de två stiftelserna. Josef Wagner-stiftelserna leds var och en av en oberoende styrelse med fem medlemmar. Stiftelsens intäkter används för att finansiera välgörenhets- och ideella uppgifter som Josef Wagner hade definierat som stiftelsens syfte. De ska tillhandahållas i de regioner där ett företag i WAGNER-gruppen har en anläggning.

Med sina stiftelser ville Josef Wagner hjälpa missgynnade personer och människor som hamnat i nöd i vårt samhälle. Dessutom skall barn befrämjas och gamla eller handikappade människor få ett hem. Han ville göra det möjligt för unga, begåvade människor att studera genom ett stipendium. Enligt hans vilja strävar stiftelserna "uteslutande och direkt välgörande och ideella syften" genom:

  • Stöd för behövande personer och familjer
  • Främja underhåll av dagisar, bostäder, ålders- och vårdhem
  • Främjande av begåvade studenter och lärlingar (till exempel genom tilldelning av stipendier), helst inom det teknisk-vetenskapliga området
  • Bidrag till ideella organisationer som har liknande syften som stiftelserna.

Företagets grundare och entreprenör Josef Wagner

För företagets grundare Josef Wagner var det särskilt viktigt att implementera nya idéer industriellt och göra dem användbara för allmänheten. Ett markant exempel på detta är utvecklingen av den första luftfritt (airless) fungerande WAGNER-sprutpistolen för serieproduktion "Whisker", som var ansluten till ett vanlig eluttag och därför kunde användas av vem som helst. Whisker markerar starten av det företag som grundades av Josef Wagner 1947 inom yttekniken.

Själv en begåvad och kreativ ingenjör, skisserade Josef Wagner ofta nya produktidéer eller förbättrade lösningar under natten, gav dem till sina tekniker på morgonen för implementering i försöksverkstaden och undersökte sedan resultaten på kvällen. Vårt företags starka innovativa kraft är resultatet av denna strävan efter innovation och är djupt rotad i WAGNER:s DNA. Helt i vår företagsgrundares anda implementerar WAGNER-gruppen också okonventionella idéer, främjar innovation och utvecklar milstolpar inom yttekniken.