Vad som definierar oss

Vår mission och vår vision är avgörande för vår identitet som WAGNER Group i sin helhet och för varje enskild medarbetare. För oss är de samtidigt både förebild och uppdrag, och de definierar vad vi står för som företag. Våra värderingar utgör grunden för vår företagsgrupp och ger oss vägledning i vårt dagliga arbete.

Vår mission - Vad står vår WAGNER-Group för?

Vi ger ytor färg, skydd och funktion

Vi ser vår mission som både ett uppdrag och motivation. Vi engagerar oss för våra kunder med kunskap, imponerande service och en passion för ytors betydelse Med hjälp av innovativa tekniker förfinar vi våra kunders produkter och objekt med färg, skydd och funktion. Vårt mission sporrar oss att ständigt sätta nya standarder inom ytbeläggningen.

Vår vision - Vad vill vi uppnå?

Vi är det mest innovativa företaget för vätske- och pulverapplikationer i allt vi gör

Sedan grundandet är innovation medelpunkten för vårt handlande och djupt rotad i vårt DNA. Innovativa tekniker och kompetenser är präglande för WAGNER. Vårt mål att bli kända som det mest innovativa företaget för vätske- och pulverapplikation inom alla verkasamhetområden och       aktiviteter på våra marknader - från innovativa arbetsmiljöer till digitala produkter.

Våra värderingar - De grunder som vi bygger på

Grunden för vår verksamhet är våra gemensamma värderingar, som vi lever både inåt och utåt. De skapar en länk till vårt förflutna, jämnar vägen till framtiden och hjälper oss att övervinna utmaningar. De utgör grunden för vår framgång.

Öppna - vi är öppna för förändring och innovation

Öppna - vi är öppna för förändring och innovation

Vi möter våra globala marknaders dynamik genom att ständigt ifrågasätta vår nuvarande status. Vi söker aktivt lösningar för problem och utmaningar, välkomnar och värderar ovanliga idéer, okonventionella lösningar och olika   synpunkter. Vi uppmuntrar våra medarbetare att ta initiativ och främja utvecklingen av innovationer.

Kundcentrerade - kunden är vårt fokus

Kundcentrerade - kunden är vårt fokus

Avgörande för vår framgång är att förstå vad våra kunder vill ha. Kunden är alltid i fokus i vårt arbeta att utveckla nya innovativa produkter och lösningar för hjälpa dem att lyckas

Progressiva - Vi vill ständigt förbättra allt vi gör

Progressiva - Vi vill ständigt förbättra allt vi gör

Vi strävar efter förbättringar på alla områden, utvecklar oss kontinuerligt vidare och skapar på så sätt nya innovationer                    - vi utforskar och implementerar nya processer för att förbättra våra produktionsmetoder och minska avfall men även minimera vår miljöpåverkan och utnyttja vår globala räckvidd på bästa sätt.

Ansvarsfulla - Vi känner oss ansvariga för våra handlingar

Ansvarsfulla - Vi känner oss ansvariga för våra handlingar

Som ett globalt företag är ansvaret mycket viktigt för oss på alla nivåer - från medarbetarnas skyldighet att agera med ärlighet och integritet till företagets etiska ansvar för miljön och de samhällen där vi är aktiva. Alla medarbetare är uppmanade att ta direkt ansvar för resultat, ta initiativ, bedöma noggrant och fatta nödvändiga beslut.

Kooperativa - Vi behandlar våra medarbetare, våra kunder, våra leverantörer och alla andra involverade som partners

Kooperativa - Vi behandlar våra medarbetare, våra kunder, våra leverantörer och alla andra involverade som partners

Partnerskap är viktigt inom alla områden av vår verksamhet det är grunden för förtroende, respekt och ärlighet i vårt samarbete.  Detta gäller för våra medarbetare och kunder, leverantörer, affärspartners och de samhällen där vi bor och arbetar.