Våra produktkategorier

Byggnadsindustrin

Byggnadsindustrin

Snabbare helt enkelt – väggarbete med proffskvalitet. Ingenting förändrar en fastighet snabbare än en ny målning. Därmed tar era kunder över delar ifrån målerihantverket som inte bara är små renoveringsarbeten, utan också nybyggen och stora objekt.

Trä- & metallbearbetning

Trä- & metallbearbetning

Perfekta ytor för värdefullt individuellt hantverk. De flesta snickeri- och metallhantverksföretag värdesätter riktigt hög kvalitet. Här tillverkas individuella möbler, fönster, dörrar, trappor, ledstänger och mycket mer. En perfekt yta är ett absolut måste. Våra AirCoat-pumpar garanterar med deras extra fina fördelning av material alltid den högsta kvalitén. Enheterna är explosionsskyddade och kan därmed även användas i sprutkabiner.

Korrosionsskydd och skydd av byggnader

Korrosionsskydd och skydd av byggnader

Maximalt skydd även under extrema förhållanden. Klimatpåverkan, UV-strålning, salthaltig luft, temperatursvängningar, syra och aggressiva medier: listan över ytpåverkande faktorer är lång. Speciellt drabbade är installationer/byggnader inom energiproduktions, industri och infrastrukturprojekt. Regelbundet utfört service och underhåll av skyddsbeläggningarna är därför extra nödvändigt. WAGNER erbjuder perfekta utrustningslösningar för särskilt robusta och jämna ytor.

Förberedelse

Förberedelse

Snabb och enkel bearbetning av gamla ytor. Är det dags att byta tapeter eller fräscha upp favoritmöblerna? Innan den professionella beläggningen kan påföras måste den gamla tapeten bort. Det är oftast besvärligt och tar mycket tid. Men med de praktiska elverktygen från WAGNER, t.ex. tapetnedångaren, går det snabbt och lätt.

Markering

Markering

Vår effektiva markeringsutrustning, som klarar ytterst hög belastning, har hydraulkolvsteknik med långt slag och låg taktfrekvens, vilket garanterar driftsekonomisk användning och tillförlitlig och beständig markering. Vi erbjuder passande markeringsutrustning för storskaliga projekt med professionella golvmarkerare.

Tillbehör

Tillbehör

WAGNER erbjuder innovativa tillbehör som utökar anläggningens användningsområden. Till dessa hör den praktiska ”invändigt matade färgrollern” för effektiv applicering av dispersionsfärg inne och ute, samt ett brett tillbehörssortiment som kan underlätta för dig i ditt dagliga arbete.

Våra produkthöjdpunkter

PlastCoat HP 30 Spraypack

PlastCoat HP 30 Spraypack

Det bästa i ett paket – kraftig högtrycks skruvpump med Airless-teknik för högviskös sprutspackel

PowerPainter 90 Extra Spraypack

PowerPainter 90 Extra Spraypack

Snabb, ren, perfekt – Airless färgspruta för små uppgifter

SuperFinish 33 Pro Spraypack

SuperFinish 33 Pro Spraypack

Membranpump för varje projekt