Innovation som ett tankesätt

Att vara innovativ är inte ett slagord, utan kärnan i vår verksamhet - sedan vi började inom yttekniken och utvecklingen av den       första elektriska sprutpistolen med serieproduktion år 1953. Banbrytande utvecklingar som t.ex. den dynamiska 3D-beläggningen och den processäkra, industriella pulverbeläggningen av träbaserade MDF-skivor, men också användningen av HVLP-teknologin i gör-det-själv-segmentet som höjde DIY-sprayning till en professionell nivå, är kännetecknande för vår innovationskraft. Idag är det bland annat 4.0-lösningar inom industrisektorn som skapar transparens beträffande produktivitets-, underhålls och kvalitetsinformation och gör det möjligt att snabbt göra outnyttjade potentialer synbara för våra kunder.

Innovation ligger djupt förankrad i vår WAGNER-mentalitet. Detta bekräftades igen i en oberoende, vetenskaplig urvalsprocess. Vid årets TOP 100-innovationstävling prisbelönades J. Wagner som en av innovationsledarna för tyska små och medelstora företag, särskilt för sin innovationsframgång och sitt innovationsklimat.

Samarbete

Med våra kunders krav i åtanke utvecklar vi idag de innovationer som kommer att vara riktmärke i branschen i morgon - ofta i samarbete med ledande materialtillverkare, leverantörer och kunder samt även med vetenskapliga institut.

Effektivitet, lönsamhet, användarvänlighet, ergonomi och kvalitet på en konstant hög nivå kännetecknar våra produkter ochsystem - alla är skäl till varför våra kunder och partners runt om i världen uppskattar våra varumärken WAGNER, TITAN, Walther Pilot, WAGNER Reinhardt-Technik, CATechnologies och AURA och gång på gång bestämmer sig för dem.

Teknikcenter

Framför allt våra kunder drar nytta av vår tekniska expertis: Innovationerna är direkt integrerade i produkter och komponenter för gör-det-själv-entusiaster, hantverkare och industri. De används också i de moderna, fullt utrustade teknikcentren hos WAGNER. Det finns 8 „State-of-the-Art“ teknikskolor för pulver- och våtbeläggning och för beläggning med lim/tätningsmedel  i Europa, USA och Kina. Vi möter våra kunder på deras arbetsplats med våra gemensamma kunskaper hittar vi den optimala beläggningslösningen och     kan kan testa den under verkliga produktionsförhållanden.

WAGNER Group Incubator

Vi går nya vägar utanför de etablerade områdena för att frigöra kreativitet och främja innovation - på uppdrag av vår mission att ge färg, skydd och funktion åt ytorna. Därför vi sysselsätter vi oss med megatrender, tänker långt in i framtiden och främjar speciellt nya tillvägagångssätt och okonventionella idéer: Med vår WAGNER Group Incubator skapar vi utrymme och möjligheter att kreativt ta itu med nya saker, utforska nya                     användningsområden och tekniker,. men även för att stödja nystartade företag inom ytbeläggningssektorn. 

Kunskap genereras och ges vidare genom forskning, nätverk och förmedling - en idealisk grogrund för grundande och en idealisk plattform för utveckling, tillväxt och framgång. WAGNER Group Incubator  ligger i inkubatorn "Pioneer Port" vid Zeppelin University i Friedrichshafen vid Bodensjön. Ett startupprojekt som skapats i WAGNER:s Incubator är redan i realiseringsfasen: det revolutionerande hudspraystemet IONIQ. 

Läs mer

Innovation idag: IONIQ

Vi ger färg, skydd och funktion åt ytor även utanför redan bearbetande områden. Huden är vårt största sinnesorgan och hur den mår påverkar oss på ett personligt plandet är en yta som behöver både skydd och vård.  Det nystartade företaget IONIQ, som härstammar från WAGNER Incubator freiraum, har utvecklat  idén med att ta en innovativ     teknologi till att kunna skydda och vårda den mänskliga hudens yta och göra den mångsidigt användbar. Denna unika jonteknologi bygger på en attraktion mellan hud och vätska vilken gör att speciellt utvecklade kosmetikprodukter kan sprayas på kroppsytan. Det användningsområde som har högsta prioritet för IONIQ, är att ge huden skydd mot solbränna. IONIQ One sprayenhet, en hudvårdskonsult-app och premium produkter för hudvård kommer att lanseras på marknaden 2019.

Läs mer

Innovation utöver kärnverksamheten: Aerocar och SkyTrac

Josef Wagner, som studerade flyg- och biltillverkning och arbetade i olika positioner hos flygplanstillverkaren Messerschmitt ända upp till teknisk chef, tog på sig en särskilt utmanande uppgift på sextiotalet: utvecklingen av en ”Folkhelikopter”. Eftersom den var avsedd för en rad civila uppgifter, skulle den därför vara mycket lätt att köra på gatan och att flyga.  

För detta ändamål utvecklade Josef Wagner en särskilt innovativ teknologi som inte funnits inom branschen fram till den tidpunkten: två motroterande rotorer, placerade över varandra, vilket gör den annars typiska stjärtrotorn överflödig och med flygegenskaper som gjorde helikoptern särskilt lätt att flyga. Samtidigt som han ledde sitt företag för appliceringsteknik, lyckades Josef Wagner på bara några år framgångsrikt få det första godkännandet för en helikopter i Tyskland efter det andra världskriget - långt innan de berömda tyska flygplanstillverkarna.