Tips och tricks för airless sprutor

Hur väljer jag rätt munstycke för mitt projekt? Måste jag bära ansiktsmask när jag sprutar? Har du redan ställt dig själv dessa frågor när du arbetar med färgsprutor? Med följande nio tips och tricks förklarar vi vad du bör vara uppmärksam på för att få ett perfekt sprutresultat.

9 användbara tips

Tips #1 Säkerheten först Använd mask, handskar och glasögon

Sprutmålning är snabbt och effektivt. Trots det ska du följa säkerhetsanvisningarna när du arbetar med sprututrustning. Det är ett lagkrav att använda personlig skyddsutrustning vid sprutmålning. Vi rekommenderar att du har både skyddsmask, skyddsglasögon och handskar. Kläder med långa ärmar och täta skor ger ytterligare skydd.

Tips #2 Välj munstycke och filterstorlek

Val av munstycksstorlek och pistolfilter vid Airless-sprutning hänger samman. Kombinationen av dessa är anpassade för en viss typ av material. Rätt val är därför avgörande för ett felfritt sprutresultat. Munstycksvinkeln bestämmer bredden på sprutstrålen. Håldiametern i ett munstycke avgör mängden färg som kommer ut. Valet av filter beror på typen av material. Generellt gäller följande: Ju mer tjockflytande materialet är, desto grövre ska filtret vara.

Våra filter i detalj

  • Pistolfilter gult: Fint 100 maskor/0,14 mm
  • Pistolfilter vitt: Mellan 50 maskor/0,31 mm

Tips #3 Gör ett sprutprov på kartong

Vi rekommenderar att du gör ett sprutprov på kartong eller papper innan du börjar sprutmåla. Om sprutbilden inte är bra, t.ex. genom ränder i kanterna, kan du anpassa följande inställningar: Först ska du kontrollera tryckinställningen. En ökning av spruttrycket innebär att munstycket matas med mer material och att sprutbilden därigenom blir jämnare. Dessutom kan materialet spädas ut, eftersom viskositeten är avgörande för materialets sprutbarhet. En annan faktor är rätt munstycksstorlek, som påverkar sprutbilden. Valet av munstycke beror på materialet. Fundera också på om munstycket är slitet. I så fall ska munstycket bytas ut.

Tips #4 Använd munstycksförlängning för extra räckvidd

Munstycksförlängning gör arbetet med Airless sprututrustningar effektivare. Tack vare dem blir arbetsradien större. Dessutom är munstycksförlängningen praktisk för att nå svåråtkomliga ställen. Den underlättar målning av t.ex. element, tak, dörr- och fönsterramar. Beroende på projekt finns det passande förlängningar mellan 15 och 60 cm. Behovet av stegar och ställningar minskar ofta om du använder munstycksförlängning. Airless munstycksförlängningar är kompatibla med alla WAGNER Airlesspistoler och finns med G- eller F-gänga.

Tips #5 Spruta hörn och kanter innan du sprutar stora ytor

Vid lackering eller påföring av dispersionsfärger rekommenderar vi att du först sprutar kantområdena och sedan de större ytorna. På så sätt får du en jämn färgapplicering. Vid behov kan du spruta i kors för att få en bättre täckning av underlaget.

Tips #6 Starta rörelsen av pistolen innan du börjar spruta

Vid Airless-sprutning påförs färgen med högt tryck, och då är det viktigt att arbeta med rätt teknik. För att få optimalt sprutresultat ska du påbörja handrörelsen först och sedan trycka på pistolen. Då påförs färgen jämnt på ytan utan att efterlämna fläckar. Detsamma gäller när du slutar spruta: Stäng av pistolen innan du slutar med handrörelsen.

Tips #7 Spruta med konstant hastighet

Vid Airless-sprutning är det viktigt att föra på färgen med jämn hastighet. För att undvika färgfläckar och få en jämn yta ska du spruta med antingen horisontella eller vertikala rörelser.

Tips #8 Överlappa varje rörelse med 30 % för jämn täckning

Överlappa sprutbanorna med ca 30 %. Då får du optimal täckning och ett resultat utan ränder.

Tips #9 Spruta på jämnt avstånd i rät vinkel mot ytan

Vid Airless lackerings- och dispersionsarbeten ska du hålla ett jämnt avstånd på 10 till 25 cm från objektet som ska målas. Vilket avstånd du ska hålla beror på materialet. Du ska dessutom hålla pistolen vinkelrätt mot ytan. Om avståndet är för stort eller om pistolen svänger brer sprutstrålen ut sig. Det medför att sprutbilden bleks ur och leder till mer överspray. Om avståndet är för litet påförs färgen för koncentrerat, och färgen kan börja rinna. Försök därför att hålla ett jämnt avstånd och en jämn vinkel längs hela objektet för att få en homogen skikttjocklek.

En översikt över våra airless tillbehör

Pistolfilter rött

Pistolfilter rött

Pistolfilter gult

Pistolfilter gult

Pistolfilter vitt

Pistolfilter vitt

Vector Grip - Den avancerade högtryckspistol

Vector Grip - Den avancerade högtryckspistol

Vector Pro - Airless pistol för proffs

Vector Pro - Airless pistol för proffs