J. Wagner GmbH Internet-privacyverklaring en Informatieverplichting bij het verzamelen gegevens

Internet-privacyverklaring

1.1 Algemene richtlijnen

De J. Wagner GmbH (verdere wettelijke informatie in het impressum) is de verantwoordelijke instantie met betrekking tot de gegevensbescherming voor deze website. Wij zijn verheugd over uw interesse in onze website en willen dat u zich tijdens uw bezoek veilig en prettig voelt. Daarom neemt J. Wagner GmbH (hierna "WAGNER") de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. De volgende richtlijnen bieden een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Wij informeren u uitgebreid over welke persoonlijke gegevens wij tijdens het gebruik van de website van u verzamelen en voor welke doeleinden wij deze verwerken en gebruiken.De privacyverklaring is modulair opgebouwd, zodat u de gewenste informatie snel kunt terugvinden. 

WAGNER behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment aan veranderde wettelijke bepalingen en verordeningen aan te passen of andersoortige updates uit te voeren. U dient zichzelf over eventuele wijzigingen van de privacyverklaring te informeren door deze via de betreffende link via onze website op te vragen.Bij algemene vragen over onze website neemt u a.u.b. rechtstreeks contact met ons op – afdeling: Digitale marketing

Telefoon: +49 7544 505-0

E-mail: online-services(at)wagner-group.com

 

1.2 Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverzameling op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons doorgeeft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen verzameld. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De verzameling van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om de door u gewenste verwerkingsdoeleinden uit te voeren (verwerking van uw aanvragen, bestellen van nieuwsbrieven, gebruik van InfoNet, etc.). Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wanneer geven we uw gegevens over?

'Uw' persoonlijke gegevens worden alleen bekendgemaakt of doorgegeven aan derden of verwerkers als dit nodig is voor het doel van de verwerking en als er de betreffende toestemming is om dit te doen.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens te verkrijgen. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Tevens bestaat het recht om toestemming en gegevensoverdracht in te trekken. Bovendien hebt u het recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. U kunt op elk moment contact met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen voor meer informatie over gegevensbescherming.

Logfiles van de webservice

Zodra u via uw browser de pagina's van onze website opvraagt, slaat de server in logfiles volledig automatisch de gegevens op die voor de exploitatie van een webservice noodzakelijk zijn: de naam van uw browser, de naam van uw internetprovider, het adres van de pagina vanaf waar u onze website hebt opgevraagd, de naam van uw besturingssysteem, de pagina´s die u op onze website bezoekt alsook de datum en de duur van uw bezoek. Deze gegevens worden in de logfiles tijdelijk opgeslagen en hierna automatisch gewist. De opslag is bedoeld om ingeval van problemen een analyse van de activiteiten te kunnen uitvoeren die mogelijk tot de storing hebben geleid.

Analyse-tools en tools van derden

Bij bezoek van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, verschijnt er een banner met informatie over ons gebruik van cookies. Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. De analyse van uw surfgedrag is in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden teruggevoerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie vindt u in de volgende privacyverklaring.

2.1 Privacy

Bij gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Deze privacyverklaring legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt tevens uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld in het geval van communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

J. WAGNER GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 18

88677 Markdorf

Telefoon: +49 7544 505-0 

Fax: +49 7544 505-200

E-mail: wagner(at)wagner-group.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die beslist over de doeleinden en middelen om persoonlijke gegevens te verwerken.

 

2.2 Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

U hebt in het kader van de geldende wettelijk bepalingen op elk moment recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Gebruik het contactformulier voor meer informatie over persoonlijke gegevens, zodat we uw verzoek tijdig kunnen beantwoorden. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Datenschutz.Deutschland(at)wagner-group.com).

 

2.3 Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt op elk moment een gegeven toestemming intrekken. Een berichtje via het contactformulier, een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming of eventueel het gebruik van een verstrekte link is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft ongewijzigd door de intrekking.

 

2.4 Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de door u verstrekte gegevens, die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan uzelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wenst, dan zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

 

2.5 Recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd.

 

2.6 SSL- resp. TLS-encryptie

Deze website gebruikt SSL of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder stuurt. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de adresregel van de browser; deze verandert van "http: //" in "https: //" en er verschijnt een slotsymbool op de adresregel van browser.Als SSL- of TLS-encryptie is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient niet door derden worden gelezen.

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf. U bent van harte welkom contact op te nemen met vragen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of de handhaving van uw rechten.

Contactgegevens:

E-mail: Datenschutz.Deutschland(at)wagner-group.com 

Telefoon: +49 7544 505-0

Fax: +49 7544 505-200

 

J. WAGNER GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming

Otto-Lilienthal-Str. 18

88677 Markdorf

4.1 Contactformulier

Als u ons vragen via het contactformulier stuurt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en voor eventuele vervolgvragen. Uw gegevens worden doorgestuurd naar de betreffende instantie / personen die verantwoordelijk zijn voor uw verzoek om uw verzoek te verwerken (bijvoorbeeld serviceafdeling, verkoop, functionaris voor gegevensbescherming ...).

Persoonlijke gegevens:

Uw aanhef, naam, adres en contactgegevens worden door ons opgeslagen, zodat wij weten wie om welke reden contact met ons opneemt, zodat wij uw verzoek eventueel direct aan de juiste persoon kunnen doorsturen.

Het opgeven van uw e-mailadres is verplicht, omdat wij het adres afhankelijk van de reden van uw verzoek voor de afhandeling van uw aanvraag gebruiken. De gegevens worden niet voor enige andere doeleinden gebruikt.

Het opgeven van uw telefoonnummer is niet verplicht, maar wij vragen er toch om, omdat wij het telefoonnummer afhankelijk van de reden van uw verzoek voor de afhandeling van uw aanvraag gebruiken. Uw persoonlijke gegevens worden in ons CRM-systeem opgeslagen, zodat wij deze kunnen koppelen aan eventuele andere verzoeken van uw kant. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Supportaanvraag, reclamatie:

De door u doorgegeven informatie over het product wordt bij een supportaanvraag samen met uw persoonlijke gegevens in ons CRM- en SAP-systeem opgeslagen.

Overdracht van uw gegevens aan dealers:

Wanneer uw aanvraag een reclamatie of garantiegeval of dergelijke betreft, zullen wij deze informatie eventueel samen met uw persoonlijke gegevens aan de dealer waar u het product hebt gekocht of een andere dealer in uw buurt doorgeven, zodat wij uw claim kunnen afhandelen.

Opslag, gebruik en verwijdering:

In geval van een reparatie of een vervanging door WAGNER worden uw gegevens tot na de wettelijke bewaartermijn in ons support-, boekhoud- en logistieke systeem opgeslagen en daarna gewist.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6, par. 1 lid a AVG) of op basis van de gegevensverwerking overeenkomstig art. 6, par. 1 lid b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is. U kunt de verwerking op basis van uw toestemming op elk moment intrekken. Een berichtje via het contactformulier of per e-mail aan onze functionaris voor gegevensbescherming is voldoende. De rechtmatigheid van de procedures voor gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft ongewijzigd door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, u uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

 

4.2 Nieuwsbriefgegevens

Via onze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief om regelmatig te worden geïnformeerd over onze producten, noviteiten en speciale acties. U ontvangt een elektronische nieuwsbrief van ons, omdat u ons via het opsturen van het nieuwsbrief-bestelformulier uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor dit doeleinde hebt gegeven en deze bestelling met een zogenoemde tweede opt-in hebt bevestigd. De overige gegevens op het nieuwsbrief-formulier zijn verplicht en worden gebruikt om u met een persoonlijke aanhef aan te spreken en u eventueel op u toegesneden informatie ter beschikking te stellen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie. De bij de registratie gevraagde verplichte informatie moet volledig worden vermeld, anders zullen we de registratie afwijzen.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunnen op elk moment worden ingetrokken. Hiervoor vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief een link voor de afmelding of stuur een bericht via het contactformulier of een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming. De rechtmatigheid van de uitgevoerde procedures voor gegevensverwerking blijft ongewijzigd door de intrekking.

De gegevens die bij ons worden opgeslagen met het doel om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons bewaard vanaf aanmelding voor de nieuwsbrief en worden na opzeggen van de nieuwsbrief verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden bewaard (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het InfoNet) blijven onaangetast.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven worden de diensten van MailChimp gebruikt. Aanbieder is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. MailChimp is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert ten behoeve van nieuwsbriefabonnementen (bijvoorbeeld E-mailadressen) invoert, dan worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten.

MailChimp beschikt over een certificering conform het "EU-US Privacy Shield". Het "Privacy Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om ervoor te zorgen dat de Europese privacy-standaarden in de Verenigde Staten worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die is verzonden door MailChimp, maakt een bestand in de e-mail (een zogenoemde webbeacon) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er is geklikt. Tevens wordt technische informatie verzameld (bijvoorbeeld tijdstip van oproep, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief worden toegewezen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter op de belangen van de ontvanger af te stemmen.

Als u geen analyse door MailChimp wenst, dient u zich af te melden voor de nieuwsbrief. Hiervoor vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief een link voor de afmelding of stuur een bericht via het contactformulier of een e-mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming.

De verwerking van de gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de uitgevoerde procedures voor gegevensverwerking blijft ongewijzigd door de intrekking.

De gegevens die bij ons worden opgeslagen met het doel om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons bewaard vanaf aanmelding voor de nieuwsbrief en worden na opzeggen van de nieuwsbrief zowel van onze servers als van de servers van MailChimp verwijderd. 

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Afsluiting van een Data Processing Agreements

Wij hebben een zogenoemde "Data Processing Agreement" (overeenkomst voor gegevensverwerking) met MailChimp afgesloten, waarmee we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Dit contract kan op aanvraag worden ingezien.

 

4.3 Registratie op deze website (InfoNet)

U kunt zich op onze website registreren voor InfoNet om aanvullende functies op de site te gebruiken. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van InfoNet. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden vermeld. Anders zullen we de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals m.b.t. het assortiment of voor technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de registratie om u op deze manier te informeren.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en opgeslagen als u deze gegevens vrijwillig, bijvoorbeeld binnen het kader van een registratie of bij bestellingen en de bijbehorende afhandeling, hebt ingevoerd.

Voor de aanmaak van uw persoonlijke klantaccount hebben wij de volgende gegevens van uw nodig: achternaam, voornaam, firma, adres, e-mailadres, telefoonnummer en een zelf te kiezen gebruikersnaam en wachtwoord. Na de bevestiging via de knop "Verzenden" worden uw gegevens in onze InfoNet-database opgeslagen. Na de registratie ontvangt u na het vrijgaveproces een bevestiging via e-mail dat uw klantaccount is ingesteld. De door u opgegeven gebruikersnaam en het gekozen wachtwoord dienen als toegangsgegevens voor de klantaccount. U kunt uw gegevens op elk gewenst moment in uw klantaccount aanpassen. Als u gegevens in uw klantaccount wilt wijzigen of de account wilt verwijderen, neemt u contact op met het InfoNet-beheer (infonet(at)wagner-group.com).

U dient uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden en u mag deze informatie niet aan derden doorgeven. U bent ertoe verplicht uw gebruikersnaam en wachtwoord tegen een onbevoegde toegang door derden te beschermen.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd bij de registratie, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). U kunt op elk moment uw gegeven toestemming intrekken. Een berichtje via het contactformulier of per e-mail aan onze functionaris voor gegevensbescherming is voldoende. De rechtmatigheid van de uitgevoerde gegevensverwerking blijft ongewijzigd door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens weer verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

 

4.4 Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding. Dit gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

Om dubieuze debiteuren te voorkomen, kunnen we op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG in overeenstemming met ons gerechtvaardigde belang uw gegevens na uw bestelling ter kredietwaardigheidscontrole doorgeven aan Coface Finanz GmbH, Isaac-Fulda-Allee 1, 55124 Mainz. Bij een kredietwaardigheidscontrole wordt op basis van een wiskundige procedure een zogenaamde scorewaarde berekend die uitsluitsel geeft over uw solvabiliteit. Dit gebeurt in de regel zodra een krediet van € 1.000 wordt overschreden. Wij wijzen u erop dat Coface Finanz GmbH de overgedragen gegevens voor eigen doeleinden blijft gebruiken. U kunt echter op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de overdracht van deze gegevens naar Coface Finanz GmbH; de uitvoering van het koopcontract is dan onder bepaalde omstandigheden echter niet mogelijk.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

 

4.5 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze webserver in een eigen gedeelte in de browser op uw pc opslaat indien u van tevoren toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies en dit is toegestaan door uw browser. Er wordt verschil gemaakt tussen cookies op basis van hun opslagduur. Zogenoemde session cookies worden automatisch verwijderd als u uw browser afsluit. Een session cookie kan worden gebruikt om een winkelmandje te beheren of op te slaan welke producten interessant voor u zijn. Permanente cookies daarentegen blijven op uw pc opgeslagen. Informatie over de opslagduur vindt u in uw browser. Een permanente cookie kan bij een volgend bezoek aan onze website opnieuw worden gelezen. Om dit te voorkomen, kunt u permanente cookies na elk bezoek aan onze website verwijderen. Permanente cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw taalkeuze ook na uw bezoek in uw browser op te slaan.

Cookies kunnen ook worden onderscheiden naar gelang hun oorsprong. Zogenoemde first-party cookies zijn altijd afkomstig van de website die in de adresregel van uw browser wordt aangegeven. Zogenoemde third-party cookies zijn afkomstig van website die u niet rechtstreeks hebt opgevraagd, maar die via afbeeldingen of advertenties op de pagina van de eerste aanbieder zijn geïntegreerd. In uw browser vindt u informatie over waar de op uw pc opgeslagen cookies vandaan komen.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, verschijnt er een banner met informatie over ons gebruik van cookies. Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG).

Third-party cookies worden ook door onze webserver geplaatst. Hiertoe behoren onder Google Analytics en Mouseflow.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Om dit uit te schakelen, dient u de dienovereenkomstige instellingen van uw browser aan te passen. Als uw browser geen cookies toestaat, kan het zijn dat u niet alle pagina's van onze website zonder storingen kunt opvragen.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of bepaalde functies te leveren die u wenst (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van art. 6, par. 1, lid f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als er andere cookies worden opgeslagen (bijvoorbeeld cookies om uw surfgedrag te analyseren), dan worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

 

4.6 Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browsertype en -versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd. Basis van de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AVG, waarmee de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

De inhoud van onze pagina's kan worden gedeeld in privacy-conforme sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, XING, Pinterest en Instagram. De knoppen van de links zijn zodanig ontworpen dat er pas een verbinding met uw pc met het betreffende netwerk tot stand komt als u de link volgt door deze aan te klikken. U wordt hierdoor rechtstreeks met de betreffende server van het gekozen sociale medium verbonden. Voor de gegevensbescherming binnen de netwerken van de sociale media is de betreffende beheerder zelf verantwoordelijk.

Dat geldt ook voor websites waarvan op onze website links staan en die door andere aanbieders worden geëxploiteerd. Een voorbeeld van een dergelijke link zijn de video's op onze hoofdpagina die door YouTube worden geopend. Raadpleeg de privacyverklaringen van de betreffende exploitant voor meer informatie over de gegevensbescherming op de gekoppelde pagina's.

Er vindt geen automatische overdracht van gebruikersgegevens naar de exploitanten van deze platforms door deze tool plaats. Als de gebruiker is aangemeld bij een van de sociale netwerken, wordt er bij het gebruik van de Social-knop een informatievenster weergegeven waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat deze wordt verzonden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina op een privacy-conforme manier delen op sociale netwerken, zonder dat er complete surfprofielen door de exploitanten van de netwerken worden gecreëerd.

5.1 Facebook plug-ins

Op onze websites zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo onder de "Like-Button" ("Vind ik leuk") op onze website. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, zorgt het actieve gebruik van de plug-in voor een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u bijvoorbeeld op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount koppelt, meld u dan af bij uw Facebook-gebruikersaccount.

5.2 LinkedIn plug-in

Onze website gebruikt functies van het netwerk LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Telkens wanneer u een van onze pagina's bezoekt die LinkedIn-functies bevat, wordt er een verbinding met LinkedIn-servers gemaakt als u de plug-in actief hebt gebruikt. LinkedIn wordt vervolgens geïnformeerd dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op knop "Aanbeveling" van LinkedIn klikt en bent aangemeld op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Als u niet wilt dat LinkedIn uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelt, meld u dan af bij uw LinkedIn-gebruikersaccount.

5.3 XING plug-in

Onze website gebruikt functies van het netwerk XING. Aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens wanneer u een van onze pagina's bezoekt die XING-functies bevat, wordt er een verbinding met servers van XING gemaakt als u de plug-in actief hebt gebruikt. Voor zover wij weten worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag geëvalueerd. Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in het privacybeleid van XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5.4 Pinterest plug-in

Op onze website gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest"). Zodra u een pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Pinterest als u de plug-in actief hebt gebruikt. De plug-in verzendt vervolgens protocolgegevens naar de Pinterest-server in de Verenigde Staten. Deze protocolgegevens bevatten mogelijkerwijs uw IP-adres, het adres van de bezochte websites, inclusief Pinterest-functies, browsertype en -instellingen, de datum en tijd van het verzoek, de manier waarop u Pinterest gebruikt en cookies.

Zie voor meer informatie over het doel, de reikwijdte en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten op dit punt en manieren om uw privacy te beschermen, zie het privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.

5.5 Instagram plug-in

Op onze websites zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Als u op uw Instagram-account bent aangemeld, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Instagram op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5.6 YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de website YouTube van Google. Exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube plug-in bezoekt, wordt u met de servers van YouTube verbonden. Hierbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent aangemeld op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 lid f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

5.7 Google Web Fonts

Deze website gebruikt zogenaamde Web Fonts, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste Web Fonts in het cachegeheugen van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding met de servers van Google maken. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is geopend. Google Web Fonts wordt gebruikt voor een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 lid f AVG. Als uw browser Web Fonts niet ondersteund, wordt er een standaardlettertype door uw computer gebruikt. Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

5.8 Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de cartografische service Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Voor het gebruik van de functies van Google Maps moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Maps wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om de plaatsen die we op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 lid f AVG. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

5.9 Facebook Pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") om de conversie te meten.

Dit stelt ons in staat om het gedrag van de bezoekers van de site te volgen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om naar de website van de aanbieder te worden geleid. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van de Facebook Ads te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclame-inspanningen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het beleid voor het gebruik van gegevens door Facebook. Hierdoor kan Facebook zowel op pagina's van Facebook als buiten Facebook advertenties plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet door ons als exploitant van de site worden beïnvloed.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de "Custom Audiences" remarketing functie uitschakelen in de Advertising Settings sectie op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Je moet ingelogd zijn op Facebook om dit te kunnen doen.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/) de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen.

5.10 Adobe Fonts

Op onze site gebruiken we lettertypes van Adobe, die via een Adobe-service worden aangeboden. Dit betekent dat lettertypes worden weergegeven in de browser van de gebruiker wanneer er een serveroproep wordt gedaan naar Adobe. Hierdoor kan het IP-adres van de browser worden opgeslagen op het apparaat van de Adobe-gebruiker. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Adobe Fonts, die beschikbaar is op https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html

5.11 CookieFirst

Deze website maakt gebruik van CookieFirst's cookie-toestemmingstechnologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat en om deze toestemming te documenteren in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenln 42a, 1018 DH Amsterdam, website: https://cookiefirst.com/ (hierna "CookieFirst").
Wanneer u onze website betreedt, worden de volgende persoonlijke gegevens aan CookieFirst doorgegeven:

 • Uw toestemming(en) of de herroeping van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw toestel
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Daarnaast slaat CookieFirst een cookie op in uw browser om de toegekende toestemmingen of de herroeping ervan aan u te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, het CookieFirst-cookie zelf te verwijderen, of totdat het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onverlet. CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, onder c), van de basisregelgeving inzake gegevensbescherming.

6.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.De opslag van cookies van Google Analytics vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel de website als de advertenties te optimaliseren.Aanvullende informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming bij Google vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op https://policies.google.com/?hl=nl&gl=nl

a) IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen binnen de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitant op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

b) Browser plug-in

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser-software een dienovereenkomstige instelling uit te voeren. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden en door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Wij willen u erop wijzen dat Google Analytics op onze website is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om een geanonimiseerde invoer van IP-adressen te kunnen waarborgen.

c) Bezwaar maken tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Een opt-out-cookie voorkomt dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics deactiveren.Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

d) Gegevensverwerkingsovereenkomst

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.Demografische gegevens in Google AnalyticsDeze website maakt gebruik van de functie "demografische gegevens" van Google Analytics. Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden geproduceerd met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de verzameling van uw gegevens in het algemeen door Google Analytics verbieden; zie het gedeelte "Bezwaar maken tegen gegevensverzameling".

6.2 Hotjar

Deze website gebruikt Hotjar om de behoeften van de gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod op deze website te optimaliseren. Hotjar's technologie helpt ons om een beter inzicht te krijgen in de ervaringen van onze gebruikers (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, welke links ze aanklikken, wat ze leuk vinden en wat ze niet leuk vinden, etc.) en dit helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun eindapparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen verzameld en opgeslagen in anonieme vorm), de grootte van het scherm, het type apparaat (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, de locatie (alleen land), de taal die de voorkeur heeft om onze website te bekijken). Hotjar slaat deze informatie op in een pseudoniem gebruikersprofiel. De informatie wordt niet gebruikt door Hotjar of door ons om individuele gebruikers te identificeren, noch wordt het samengevoegd met andere gegevens over individuele gebruikers. Voor meer informatie, zie Hotjar's privacybeleid hier. U kunt zich afmelden voor Hotjar's opslag van een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website en het instellen van Hotjar tracking cookies op andere websites door op deze afmeldingslink te klikken.
Voor meer informatie over Hotjar Ltd. en het Hotjar-hulpmiddel kunt u terecht op: https://www.hotjar.com.
Het privacybeleid van Hotjar Ltd. is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy.

6.3 Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Met deze functie is het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing gemaakte reclamedoelgroepen met de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick te koppelen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertentieboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op één apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een van uw andere apparaten (bijvoorbeeld tablet of pc).Als u hiervoor toestemming hebt verleend, koppelt Google voor dit doel uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten worden weergegeven op elk apparaat waarmee u op uw Google-account inlogt.Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om doelgroepen te definiëren en te maken voor advertentiereclame op verschillende apparaten.U kunt zich permanent voor remarketing / targeting op verschillende apparaten afmelden door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; volg hiertoe deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.De verzameling verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming die u bij Google kunt indienen of intrekken (art. 6 par. 1 lid a AVG). Voor gegevensverzamelingsprocedures die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de verzameling van gegevens gebaseerd op art. 6 par. 1 lid a AVG. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.Meer informatie en de privacybepalingen vindt u in het privacybeleid van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

6.4 Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").Als onderdeel van Google AdWords maken we gebruiken we het zogenoemde Conversion Tracking. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversie-cookies is verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. De klanten krijgen informatie over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee die gebruikers persoonlijk kunnen worden herkend. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen via de internetbrowser onder gebruikersvoorkeuren. U wordt dan niet in de Conversion Tracking-statistieken opgenomen.De opslag van "conversion-cookies" vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel de website als de advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen accepteert, cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

6.5 Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hieronder "reCAPTCHA") op onze websites. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Bij de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijvoorbeeld het IP-adres, de bezoektijd van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen). De gegevens die bij de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het beschermen van zijn websites tegen misbruik van automatische spionage en SPAM.Meer informatie over Google reCAPTCHA en het pirvacybeleid van Google vindt u via de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6.6 HubSpot

Op deze website gebruiken we HubSpot voor onze online marketing activiteiten. HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een kantoor in Ierland. Neem contact met ons op: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, Telefoon: +353 1 5187500.

Dit is een geïntegreerde softwareoplossing die verschillende aspecten van onze online marketing omvat. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

E-mailmarketing (nieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings, bijvoorbeeld om te downloaden), social media publishing & reporting, rapportage (bijv. verkeersbronnen, toegang, etc.....), contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentatie & CRM), landingspagina's en contactformulieren.

Onze registratiedienst stelt bezoekers van onze website in staat om meer te weten te komen over ons bedrijf, inhoud te downloaden en hun contactinformatie en andere demografische informatie te verstrekken. Deze informatie en de inhoud van onze website worden opgeslagen op de servers van onze softwarepartner HubSpot. Zij kunnen door ons worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om te bepalen welke diensten van ons bedrijf voor hen interessant zijn. Alle door ons verzamelde informatie is onderworpen aan dit privacybeleid. Wij gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend om onze marketingmaatregelen te optimaliseren.

De wettelijke basis voor het gebruik van de diensten van Hubspot is Art. 6 I f GDPR - gerechtvaardigde interesse. Ons rechtmatig belang bij het gebruik van deze dienst is de optimalisering van onze marketingmaatregelen en de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening op de website.

HubSpot is gecertificeerd onder de voorwaarden van het "EU - U.S. Privacy Shield Framework" en is onderworpen aan het TRUSTe Privacy Seal en het "U.S. - Swiss Safe Harbor" Framework.

Als u over het algemeen niet wilt dat HubSpot uw gegevens vastlegt, kunt u het opslaan van cookies te allen tijde voorkomen met behulp van uw browserinstellingen of via deze opt-out link.

Download

Informatieverplichting bij het verzamelen gegevens

Privacybeleid voor klanten, leveranciers, partners, opdrachtgevers, bezoekers en geïnteresseerden

Met dit privacybeleid informeren wij u over op welke wijze uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt en welke rechten u in deze context door de wet inzake gegevensbescherming worden verleend. De individuele persoonlijke gegevens die van u verwerkt en de omvang van de verwerking worden bepaald door de wettelijke richtlijnen en de inhoud van de contractuele relatie die met u is overeengekomen. Het is daarom mogelijk dat niet alle delen van dit privacybeleid op u van toepassing zijn.

Verantwoordelijk is:

J. WAGNER GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 18

88677 Markdorf

Telefoon: +49 (0) 75 44 / 5 05-0

Fax: +49 (0) 75 44 / 5 05-2 00

E-mail: wagner(at)wagner-group.com

 

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via:

E-mail: Datenschutz.Deutschland(at)wagner-group.com

Telefoon: +49 (0) 75 44 / 5 05-0

Fax: +49 (0) 75 44 / 5 05-2 00

Eerst en vooral verwerken we de persoonlijke gegevens die we van betrokkenen in het kader van de zakelijke of klantrelatie hebben ontvangen of verzameld. Ook gegevens die zijn verstrekt op basis van vragen / bezoeken / aanmeldingen (bijvoorbeeld webshop), toestemming (bijvoorbeeld verzenden van een nieuwsbrief) etc., verwerken wij binnen het wettelijk toegestane kader. Bovendien verwerken we ook persoonlijke gegevens die ons ter beschikking zijn gesteld in het kader van de orderverwerking, evenals gegevens uit openbare bronnen (zoals pers, internet), voor zover dit voor de betreffende doeleinden noodzakelijk en toegestaan is. We verwerken ook persoonlijke gegevens die door andere bedrijven van de Wagner-groep of door derden aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld kredietverzekeringen, claimbeheer, indicaties van strafbare handelingen). De persoonlijke gegevens die door ons in deze context worden verwerkt, bestaan uit persoonlijke gegevens / identificatiegegevens (naam, adres, contactgegevens, gebruikers-ID, etc.), gegevens afkomstig van de nakoming van onze contractuele verplichtingen (bankgegevens, geschiedenis, machtigingen, etc.), gegevens die ons beschikbaar zijn gesteld in het kader van toestemmingen en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de bovengenoemde categorieën.

De persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU en de Duitse federale wet inzake de bescherming van persoonlijke gegevens (BDSG) op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

1e a) Voor de uitvoering van een contract (artikel 6, par. 1, lid b AVG)

De verwerking van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarvan de partij de betrokkene is of voor de uitvoering van eventuele precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen. Als u gebruikmaakt van aanvullende diensten, worden uw gegevens verwerkt voor zover nodig om deze aanvullende diensten te bieden.

1e b) Als onderdeel van de orderverwerking (artikel 28 AVG)

De verwerking van persoonlijke gegevens in de order vindt alleen plaats volgens instructies in het kader van de wettelijke voorschriften.

 

2e In het kader van belangenafweging (artikel 6 par. 1 lid f AVG)

Naast de daadwerkelijke uitvoering van het contract met u verwerken wij uw gegevens voor zover nodig voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden voor zover uw belangen niet de overhand hebben. Voorbeelden:

 • Interne en externe communicatie
 • Documentatie
 • Interne en externe monitoring (ICS-controles of kencijfers)
 • Interne en externe onderzoeken, veiligheidscontroles
 • Kredietwaardigheidscontrole om dubieuze debiteuren te voorkomen 
 • Maatregelen voor bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van diensten en producten
 • Reclame
 • Autorisatiebeleid
 • IT-beveiligingsmaatregelen
 • Evenementbeheer
 • Indiening / verdediging van juridische claims, ook bij rechtsgeschillen
 • Preventie en opsporing van strafbare feiten
 • Maatregelen voor de veiligheid van gebouwen en installaties (bijvoorbeeld toegangscontrole)
 • Maatregelen ter verzekering van het huisrecht
 • Risicobeheer via de Wagner-ondernemingsgroep

 

3e Op basis van uw toestemming (artikel 6 par. 1 lid a AVG)

In zoverre u hebt ingestemd met bepaalde verwerking van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven, deelname aan reclame / promoties), vindt de wettige verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van deze toestemming plaats. U kunt uw toestemming op elk moment voor de toekomst herroepen. Dit geldt ook voor toestemmingsverklaringen die u ons hebt gegeven voordat de AVG in werking is getreden, dus vóór 25 mei 2018. Aangezien de intrekking van een toestemming voor de toekomst geldt, is deze niet van invloed op de effectiviteit van de verwerking tot het tijdstip van intrekking.

 

4e Wettelijke of wettelijke vereisten (artikel 6, par. 1, lid c van de AVG) of in het algemeen belang (artikel 6, par. 1, lid e van de AVG) 

Bovendien zijn er voor ons als bedrijf verschillende wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld belastingwetgeving, wetgeving tegen het witwassen van geld). Hierbij gaat het onder andere om identiteitsverificatie, fraude- en witwaspreventie, het voldoen aan belastingcontrole- en rapportageverplichtingen evenals de evaluatie en beheersing van risico's binnen het bedrijf en de Wagner-groep.

Het bedrijf zorgt voor de implementatie van adequate technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen door interne regelgeving en - als de gegevens worden verwerkt door een externe dienstaanbieders - door middel van passende contractuele regelingen, zoals het gebruik van EU-standaardcontractbepalingen bij gegevensverwerking buiten de Europese Unie.

Regel noodzakelijke wijzigingen in uw gegevens tijdig. U kunt via de relevante afdelingen of de functionaris voor gegevensbescherming antwoord op vragen over uw gegevens krijgen en zowel informatie opvragen als de correctie / verwijdering van onjuiste of niet langer benodigde gegevens regelen.

In overeenstemming met wettelijke vereisten en bestaande interne voorschriften, krijgen de instanties die uw gegevens nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, toegang de gegevens. Op dezelfde wijze kunnen dienstaanbieders en plaatsvervangende assistenten (bijvoorbeeld IT-dienstverleners, logistiek, telecommunicatie, incasso, consulting, financiële dienstverleners, marketingbureaus, verzekeringsmaatschappijen...) voor deze doeleinden toegang krijgen tot uw gegevens indien ze met name de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens in stand houden.

 • Voor zakelijke doeleinden
 • Aan andere ondernemingen van de Wagner-Group
 • Aan dienstaanbieders / orderverwerkers
 • Aan klanten, leveranciers, partners
 • Voor meldings- en openbaarmakingsverplichtingen
 • Aan autoriteiten en andere instanties (bijvoorbeeld belastingautoriteiten, accountants)
 • Ter verduidelijking van claims en beschuldigingen
 • Aan advocaten, wetshandhavers, schuldeisers of liquidateurs
 • Aan ontvangers die u expliciet hebt genoemd
 • Aan kredietinstellingen en financiële instellingen

Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan ontvangers voor wie u ons toestemming hebt gegeven. Hetzelfde geldt voor instanties aan wie we op basis van een belangenafweging persoonlijke gegevens mogen doorgeven.

We geven persoonlijke gegevens aan instanties in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) door indien

 • Het wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld belastingverplichtingen)
 • U toestemming hebt gegeven of
 • Doorgeven noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden om uw persoonlijke gegevens te beschermen niet zwaarder wegen.

Bovendien zullen persoonlijke gegevens in de volgende gevallen aan instanties uit derde landen worden doorgegeven:

 • In individuele gevallen worden persoonlijke gegevens doorgegeven in overeenstemming met het gegevensbeschermingsniveau van de Europese Unie bij toestemming van de betrokken persoon of als gevolg van wettelijke bepalingen ter bestrijding van het witwassen van geld, terrorismefinanciering of andere criminele handelingen en op basis van een belangenafweging.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen door ons opgeslagen of anderszins verwerkt zolang dit voor het bereiken van het betreffende doel nodig is.Als het doel van de verwerking is vervallen (bijvoorbeeld rechtshandeling voltooid), worden de bijbehorende persoonlijke gegevens verwijderd. In de volgende gevallen kan de verwijdering worden uitgesteld:

 • Voldoen aan wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld Duitse handelswet (HGB), Duitse wet kredietwezen (KWG), Duitse wet tegen witwassen (GwG). De bewaartermijnen die hierin worden gespecificeerd, bedragen meestal 6 tot 10 jaar.
 • Voldoen aan gerechtvaardigde bewaartermijnen (bijvoorbeeld bij klantenservice, aanvragen, logbestanden).
 • Veiligstellen van bewijs binnen de wettelijke verjaringsvoorschriften. Volgens § 195 ff. van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen maximaal 30 jaar bedragen. De reguliere verjaringstermijn is 3 jaar.

Als wij of een derde partij uw gegevens verwerken op basis van de bovengenoemde afweging van belangen, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen zodra ons gerechtvaardigde belang niet langer bestaat. Ook hierop zijn de bovenstaande uitzonderingen van toepassing.Het verwijderen van gegevens vindt plaats binnen het kader van de verwijderingsroutines die door de procesverantwoordelijken zijn geïmplementeerd.In het geval van toestemming worden de gegevens verwijderd zodra de toestemming voor de toekomst wordt ingetrokken, tenzij een van de bovengenoemde uitzonderingen geldt.

Ter bescherming tegen de verschillende bedreigingen voor onze IT - bijvoorbeeld malware, hackeraanvallen, spam - en het intellectuele eigendom maken we gebruik van diverse methoden om de uitgewisselde informatie bijvoorbeeld op virussen en de verbindingsgegevens op afwijkingen te onderzoeken. Als er afwijkingen worden ontdekt, kunnen de relevante documenten en verbindingsgegevens worden geanalyseerd.

Om te voldoen aan bestaande leverings- en betalingsbeperkingen, bijvoorbeeld voor bedrijven en personen die in verschillende staatlijsten zijn opgenomen, kan er een vergelijking met deze lijst worden gemaakt. Bovendien kunnen in verdachte gevallen, bij officiële onderzoeken en ter verdediging tegen claims tegen ons bedrijf een onderzoek en eventueel het verstrekken van gegevens en documenten aan de betrokken personen noodzakelijk zijn.

In alle gevallen worden ons interne regels, de wettelijke vereisten en de privacyrechten van de betrokkenen in acht genomen.

Volgens artikel 15 van de AVG heeft elke betrokkene recht op informatie. Volgens artikel 16 van de AVG kan de betrokkene om correctie van onjuiste persoonlijke gegevens verzoeken. Volgens artikel 17 van de AVG heeft de betrokkene een recht op verwijdering of, volgens artikel 18, een recht op beperking van de verwerking. Eveneens kan de betrokkene onder de voorwaarden van artikel 21 van de AVG bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op hem of haar betrekking hebben. Volgens artikel 20 van de AVG heeft de betrokkene een recht op gegevensoverdracht. Om gebruik te maken van deze rechten, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming of de betreffende afdeling:

Bovendien hebt u krachtens artikel 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Een verleende toestemming kan op elk gewenst moment bij ons worden ingetrokken.

U bent verplicht om als onderdeel van de met u uit te voeren rechtshandeling de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de rechtshandeling en voor de nakoming van de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen, of voor de verzameling waartoe wij wettelijk verplicht zijn. 
Als u bepaalde persoonlijke gegevens niet verstrekt, kunt u nadelen ondervinden of kan de rechtshandeling onder bepaalde omstandigheden niet tot stand komen.

Geautomatiseerde beslissingen mogen alleen op grond van artikel 22 van de AVG worden genomen als dit noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract, of als dit wettelijk is toegestaan of als het met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon wordt gelegitimeerd.
Als we dergelijke procedures in individuele gevallen gebruiken, wordt u hiervan en over uw verwante rechten binnen de wettelijke vereisten op de hoogte gebracht.

Uw gegevens worden gedeeltelijk automatisch verwerkt om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). We zijn bijvoorbeeld op basis van wet- en regelgeving verplicht om het witwassen van geld, terrorismefinanciering en vermogenscriminaliteit te bestrijden. In deze context worden ook gegevensanalyses uitgevoerd.

1e Recht op bezwaar in individuele gevallen 

U hebt het recht om op elk moment, om redenen die uit uw specifieke situatie voortkomen, tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die plaatsvindt op basis van artikel 6, par. 1 lid e (gegevensverwerking in het openbaar belang) of lid f (gegevensverwerking op basis van een afweging van belangen) bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken. Iets anders geldt alleen wanneer we overtuigende, legitieme redenen voor verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking de indiening of uitoefening van, of de verdediging tegen juridische claims dient.

2e Ontvanger van bezwaar

Het bezwaar kan in vrije vorm met het onderwerp "Bezwaar" en vermelding van uw naam, adres en eventueel uw contactgegevens worden ingediend en moet aan de functionaris voor gegevensbescherming worden gericht.

Download