Instruktioner för en målvägg

Vi visar hur du enkelt kan bygga en egen målvägg till din trädgård. Även om du inte tränar fotboll själv är det väldigt kul att skjuta mål tillsammans med familj och vänner.  Titta på fotboll tillsammans och träna på att skjuta mål under halvtidspausen? Eller annordna pricktävling med grannarna. Det finns många roliga aktiviteter att göra.

 • Sprututrustning för lacker och lasyrer, t.ex. W 590 FLEXiO
 • Skruvmejsel/batteridriven skruvdragare
 • Slipmaskin eller slipkloss, ev. 2 bockar som underlag
 • Borrmaskin
 • Sticksåg
 • Blyertspenna
 • Tumstock
 • Passare för att rita formen på fri hand
 • MDF-skiva 1500 x 1000 x 19 mm
 • MDF-skivor 700 x 80 x 19 mm (fötter)
 • MDF-skivor 800 x 80 x 19 mm (diagonalstag med vardera 30° resp. 60° vinkeljärn i de båda ändarna)
 • skruvar 3,5 x 35 mm
 • Maskeringstejp för den vita ytterkanten
 • Maskeringstejp för lacker till bollhålen (antingen konturband, med vilket man kan maskera runda delar exakt, eller rak maskeringstejp som klistras runt öppningen i separata stycken och skärs till en exakt cirkel med kniv. Tejpen bör tåla vatten eller lösningsmedel, beroende på vilken lack du använder)
 • Slippapper
 • Akryllack eller väderbeständig skyddslack i vitt och mörkgrönt

Steg-för-steg-instruktioner för att bygga och måla en målvägg

Steg 1 av 6: Förbereda målväggen

Förberedelser

Såga till själva bollplanket och stöden till målväggen av en MDF-skiva enligt skissen på ditt byggvaruhus. Även hålen för bollarna kan sågas ut där om du inte vill göra det själv. Annars kan du rita cirkelns mittpunkt för bollhålen enligt skissen och dra en cirkel med passare. Om du inte har någon passare kan du binda ett snöre runt en spik och en blyertspenna i andra änden av snöret, knacka in spiken lätt i medelpunkten och rita en cirkel med rätt radie på 160 mm med blyertspennan. Gör likadant för det andra hålet. Såga ut hålen med en sticksåg (bild 1). Slipa skivan lätt så att färgen fäster bättre. Jämna till bollhålens kanter och kanterna på alla snittytor med slippapper (bild 2). Torka av alla ytor med en ren mikrofiberduk. Alla ytor ska vara torra och fria från damm och fett.

Förbereda målväggen

Såga till själva bollplanket och stöden till målväggen av en MDF-skiva enligt skissen på ditt byggvaruhus. Även hålen för bollarna kan sågas ut där om du inte vill göra det. Annars kan du rita cirkelns mittpunkt för bollhålen enligt skissen och dra en cirkel med passare. Om du inte har någon passare kan du binda ett snöre runt en spik och en blyertspenna i andra änden av snöret, knacka in spiken lätt i medelpunkten och rita en cirkel med rätt radie på 160 mm med blyertspennan. Gör likadant med det andra hålet. Såga ut öppningarna med en sticksåg (bild 1). Slipa skivan lätt så fäster färgen bättre. Jämna även till öppningarnas kanter och kanterna på alla snittytor med slippapper (bild 2). Torka av alla ytor med en ren mikrofiberduk. Alla ytor ska vara torra och fria från damm och fett.

Steg 2 av 6: Förbereda sprutningen

Förberedelser inför sprutmålningen

Späd ut den vita lacken enligt tillverkarens anvisningar – akryllack med vatten, lösningsmedelsbaserad skyddslack med lämpligt lösningsmedel (bild 1). Rör därefter om ordentligt (bild 2). Lossa sprutpistolens pistoltillsats från turbinen och skruva av behållaren. Rikta stigröret framåt. På så sätt säkerställs att lacken kan sprutas hela vägen ner vid lackering av den uppallade målväggen. 

Fyll på 3/4 lack i färgbehållaren (bild 3) och rör om ordentligt igen. Skruva på behållaren igen och klicka fast pistoltillsatsen på turbinen. Gör ett sprutprov på en bit kartong. Sprutstrålen kan ställas in på tre sätt. Vågrät, platt stråle för arbeten uppifrån och ner, lodrät platt stråle för arbeten från höger till vänster och punktvis sprutstråle för precisa arbeten. Färgmängden kan ställas in stegvis med det lilla hjulet (bild 4).

Förbereda sprutningen

Späd ut den vita lacken enligt tillverkarens anvisningar – akryllack med vatten, lösningsmedelsbaserad skyddslack med lämpligt lösningsmedel (bild 1). Rör därefter om ordentligt (bild 2). Lossa sprutpistolens pistoltillsats från turbinen och skruva av behållaren. Rikta stigröret framåt. På så sätt säkerställs att lacken kan sprutas hela vägen ner vid lackering av den uppallade målväggen. 

Fyll på lack till 3/4 i färgbehållaren (bild 3) och rör om ordentligt igen. Skruva på behållaren igen och klicka fast pistoltillsatsen på turbinen. Gör ett sprutprov på en bit kartong. Sprutstrålen kan ställas in på tre sätt. Vågrät, platt stråle för arbeten uppifrån och ner, lodrät platt stråle för arbeten från höger till vänster och punktvis sprutstråle för precisa arbeten. Färgmängden kan ställas in steglöst med det lilla hjulet (bild 4).

Förbereda sprutningen

Späd ut den vita lacken enligt tillverkarens anvisningar – akryllack med vatten, lösningsmedelsbaserad skyddslack med lämpligt lösningsmedel (bild 1). Rör därefter om ordentligt (bild 2). Lossa sprutpistolens pistoltillsats från turbinen och skruva av behållaren. Rikta stigröret framåt. På så sätt säkerställs att lacken kan sprutas hela vägen ner vid lackering av den uppallade målväggen. 

Fyll på lack till 3/4 i färgbehållaren (bild 3) och rör om ordentligt igen. Skruva på behållaren igen och klicka fast pistoltillsatsen på turbinen. Gör ett sprutprov på en bit kartong. Sprutstrålen kan ställas in på tre sätt. Vågrät, platt stråle för arbeten uppifrån och ner, lodrät platt stråle för arbeten från höger till vänster och punktvis sprutstråle för precisa arbeten. Färgmängden kan ställas in steglöst med det lilla hjulet (bild 4).

Förbereda sprutningen

Späd ut den vita lacken enligt tillverkarens anvisningar – akryllack med vatten, lösningsmedelsbaserad skyddslack med lämpligt lösningsmedel (bild 1). Rör därefter om ordentligt (bild 2). Lossa sprutpistolens pistoltillsats från turbinen och skruva av behållaren. Rikta stigröret framåt. På så sätt säkerställs att lacken kan sprutas hela vägen ner vid lackering av den uppallade målväggen. 

Fyll på lack till 3/4 i färgbehållaren (bild 3) och rör om ordentligt igen. Skruva på behållaren igen och klicka fast pistoltillsatsen på turbinen. Gör ett sprutprov på en bit kartong. Sprutstrålen kan ställas in på tre sätt. Vågrät, platt stråle för arbeten uppifrån och ner, lodrät platt stråle för arbeten från höger till vänster och punktvis sprutstråle för precisa arbeten. Färgmängden kan ställas in steglöst med det lilla hjulet (bild 4).

Steg 3 av 6: Sprutproceduren

Sprutproceduren

Vi rekommenderar att du först sprutar alla ej belagda kanter på målväggen, fötterna och stödstagen med rund stråle och reducerad lackmängd i vitt. Byt därefter till platt stråle, öka materialmängden och spruta ytan med ett avstånd på ca 10–15 cm till målväggen i lätt överlappande banor (bild 1). Byt sprutriktning utanför ytan. Då undviker du att det bildas tjockare färgskikt när du byter riktning. Tips: Om lack appliceras för tjockt kan droppar bildas. Så spruta hellre två tunna skikt än ett tjockt. När du har sprutat klart ska du låta lacken torka ordentligt. Skaka under tiden tillbaka överflödig lack till färghinken från behållaren och rengör pistoltillsatsen (bild 2) – vid akryllack med varmt vatten och en droppe diskmedel. Spola munstycksenheten med rent vatten. Använd ett lämpligt lösningsmedel för rengöring om du använder lösningsmedelshaltig lack. Samla upp denna vätska och avfallshantera den korrekt. Istället för att rengöra mellan färgbyten kan du använda ytterligare en pistoltillsats (finns som tillbehör på byggvaruhusen).

Sprutproceduren

Vi rekommenderar att du först sprutar alla ej belagda kanter på målväggen, fötterna och stödstagen med rund stråle och reducerad lackmängd i vitt. Byt därefter till platt stråle, öka materialmängden och spruta ytan med ett avstånd på ca 10–15 cm till målväggen i lätt överlappande banor (bild 1). Byt sprutriktning utanför ytan. Då undviker du att det bildas tjockare färgskikt när du byter riktning. Tips: Om lack appliceras för tjockt kan droppar bildas. Så spruta hellre två tunna skikt än ett tjockt. När du har sprutat klart ska du låta lacken torka ordentligt. Skaka under tiden tillbaka överflödig lack till färghinken från behållaren och rengör pistoltillsatsen (bild 2) – vid akryllack med varmt vatten och en droppe diskmedel. Spola munstycksenheten med rent vatten. Använd ett lämpligt lösningsmedel för rengöring om du använder lösningsmedelshaltig lack. Samla upp denna vätska och avfallshantera den korrekt. Istället för att rengöra mellan färgbyten kan du använda ytterligare en pistoltillsats (finns som tillbehör på byggvaruhusen).

Steg 4 av 6: Maskering

Maskering

Maskera bollhålen med tejp för lacker när det vita lagret har torkat. Se till att rundningen blir jämn och att tejpen trycks fast ordentligt, så att lacken inte kan tränga under tejpen. Maskera målväggens ytterkant med bredare tejp. Det kan vara en bra idé att markera små hjälppunkter med en blyertspenna. Tryck även fast detta band ordentligt.

Steg 5 av 6: Den andra sprutningen

Den andra sprutmålningen

Rör om den mörkgröna lacken, späd ut den vid behov och fyll på den i pistoltillsatsen. Gör ett nytt sprutprov och ställ in den platta strålen för önskad arbetsriktning. Gör likadant som när du sprutade den vita lacken. Så snart färgen är ”beröringstorr” ska maskeringstejpen dras av. Vänta inte för länge då kan lacken spricka. Rengör pistoltillsatsen noggrant med vatten eller lösningsmedel efter användningen.

Steg 6 av 6: Sätta fast fötterna

Sätta fast fötterna.

Sätt till sist fast fötterna för målväggen. Skruva då först ihop stöden med fötterna och med målväggen (bild 1).  Skruva avslutningsvis fast fötterna i målväggen (bild 2).

Ställ upp den färdiga målväggen och öva, öva, öva.

Sätta fast fötterna

Sätt till sist fast fötterna. Skruva då först ihop diagonalstagen med fötterna och med målväggen (bild 1).  Skruva avslutningsvis fast fötterna i målväggen (bild 2).

Ställ upp den färdiga målväggen och öva, öva, öva.

Du hittar allt material du behöver på byggvaruhuset. Vi har använt MDF-skivor istället för plywood. Då skyddas målväggen bättre mot väderpåverkan och bara framsidan och kanterna behöver lackeras.

Resultatet: En fantastisk fotbollsstämning

W 590 FLEXiO

W 590 FLEXiO

Den flexibla handsprutenheten för inomhus- och utomhusbruk

WAGNER:s produktsökning

WAGNER:s produktsökning

Här hittar du fler produkter

Spruta lacker: Instruktioner och tips

Spruta lacker: Instruktioner och tips

Här får du veta hur du sprutar lack på bästa sätt, vad du ska tänka på, varför det lönar sig att spruta lacker och vilka utrustningar som lämpar sig för det.