Instruktion för upplösning av gamla tapeter

Det kan ta lång tid och vara jobbigt att lösa upp gamla tapeter. Men inte med WAGNER:s tapetnedångare. Dessa instruktioner visar hur det går till, steg för steg!

  • Kniv, gaffel eller perforeringsverktyg samt ev. en metallinjal
  • spackel
  • Folie eller dukar för golv, möbler och lampor
  • Maskeringstejp för strömbrytare och eluttag
  • Ev. en kanna för vattnet
  • Handskar och skyddsglasögon
  • Sopsäckar

Instruktioner steg för steg

Steg 1 av 8: Förberedelse

Förberedelse av väggar och tak

Ta bort allt från väggarna, t.ex. krokar och spikar etc. Om tapeten har en vinylfinish eller är målad perforerar du först tapeten med en kniv eller en gammal gaffel. Se till att väggen och putsen därunder inte skadas. Genom att pappret perforeras tränger ångan snabbare in i tapeten.

Tips: Använd ett speciellt ritsverktyg för tapeter om du ska ta bort tapeter i flera rum, så går det mycket snabbare. Om du bara behöver dra av tapeten från taket eller en vägg ska du skära längs kanten med en kniv och en metallinjal (se bilden). Då undviker du att annan tapet som överlappar dras av oavsiktligt.

Steg 2 av 8: Förberedelse av väggar och tak

Förberedelse av väggar och tak

Ta bort allt från väggarna, t.ex. krokar och spikar etc. Om tapeten har en vinylfinish eller är målad perforerar du först tapeten med en kniv eller en gammal gaffel. Se till att väggen och putsen därunder inte skadas. Genom att pappret perforeras tränger ångan snabbare in i tapeten.

Tips: Använd ett speciellt ritsverktyg för tapeter om du ska ta bort tapeter i flera rum, så går det mycket snabbare. Om du bara behöver dra av tapeten från taket eller en vägg ska du skära längs kanten med en kniv och en metallinjal (se bilden). Då undviker du att annan tapet som överlappar dras av oavsiktligt.

Steg 3 av 8: Idrifttagande av tapetnedångaren

Idrifttagande av tapetnedångaren

Börja med att läsa bruksanvisningen och observera särskilt säkerhetsinformationen.

Ställ tapetnedångaren på en gammal trä- eller metallbit för att skydda ytan under. Då står tapetnedångaren stabilt och kan inte tippa. Om den skulle tippa kan värmeelementet skadas.

Steg 4 av 8: Påfyllning av tapetnedångaren

Påfyllning av tapetnedångaren

Fyll tapetnedångaren med kranvatten. Du kan använda varmt kranvatten så förkortas koktiden. Använd gärna en kanna så blir det lättare att fylla på.

Steg 5 av 8: Tapetborttagningsproceduren

Tapetborttagningsproceduren

Plugga i tapetnedångaren och vänta tills vattnet kokar. När ånga kommer ut från ångplattan är tapetnedångaren klar att användas. Börja med väggens övre del och arbeta dig nedåt. Håll ångplattan högst 30 sekunder på ett och samma ställe. Ångan tränger igenom tapeten och in i det gamla limmet under väggen och fuktar det så att pappret lossnar från väggen. Du kan då enkelt föra in en spackelspade under tapeten och ta bort den. Upprepa proceduren om tapeten inte lossnar från väggen.

Steg 6 av 8: Eluttag och strömbrytare

Eluttag och strömbrytare

En liten ångplatta underlättar om det är ont om plats.

Steg 7 av 8: Arbeten över huvudhöjd

Arbeten över huvudhöjd

Var observant på hett vatten som droppar från ångplattan vid arbeten över huvudhöjd. Ha långärmade kläder, handskar och skyddsglasögon och stå inte precis under ångplattan.

Steg 8 av 8: Snabb uppröjning

Snabb uppröjning

Försök alltid att lösa upp så stora bitar som möjligt. Då går det snabbare och du behöver inte städa lika mycket. Vänta heller inte för länge med att städa upp eftersom tapeten kan klibba fast vid golvet när den torkar.

Tapetnedångare SteamForce

Tapetnedångare SteamForce

Den bästa lösningen för att ta bort gamla tapeter

Tips och trick: Lösa upp tapeter med ånga

Tips och trick: Lösa upp tapeter med ånga

Förutom våra instruktioner för ångtapetstripper hittar du ytterligare tips och tricks för att ta bort tapeter med ånga

WAGNER:s produktsökning

WAGNER:s produktsökning

Här hittar du fler produkter