Instruktioner för att måla om en ridhall.

Vi visar hur du kan fräscha upp en dammig ridhall med ny färg.

  • Häftpistol
  • Omrörare
  • Valfritt maskeringsmaterial, t.ex. kartong, gammalt papper eller folie med integrerad tejp
  • Munskydd
  • Färg
  • Dispersionsfärg

Instruktioner steg för steg

Steg 1 av 6: Materialet

Materialet

Vid stora objekt som en ridhall och sprutning av mycket färg lämpar sig Airless-sprutmålningssystem som vår ControlPro-serie extra bra. Förutom utrustningen behöver du naturligtvis även annat material. Detta framgår av materiallistan.

Steg 2 av 6: Maskera väggen

Maskera väggen

Först sprutas träbeklädnaden. Därför maskeras först väggens övre hälft. För detta kan du t.ex. fästa kartong.

Maskera väggen

Först sprutas träbeklädnaden. Därför maskeras först väggens övre hälft. För detta kan du t.ex. fästa kartong.

Steg 3 av 6: Förbereda sprututrustningen

Förbereda sprututrustningen

Späd vid behov ut materialet. Träskyddsmedel behöver inte spädas ut. Lackfärg späds ut 5–10 % och dispersionsfärg 0–10 %. Därefter ska utrustningen förberedas. Montera sugslangen, ställ den i hinken och tryck på inloppsventilavtryckaren (bilden till vänster).

Ta bort munstyckshållaren med munstycket och ställ väljaren på ”Prime”. Sätt på utrustningen och byt till ”Spray” (bilden till höger), så snart färgen kommer ut från returslangen. Lås därefter pistolen och sätt i munstyckshållaren och 311-munstycket. Nu är det bara att sätta igång! En detaljerad förklaring hittar du i vår bruksanvisning.

Förbereda sprututrustningen

Späd vid behov ut materialet. Träskyddsmedel behöver inte spädas ut. Lackfärg späds ut 5–10 % och dispersionsfärg 0–10 %. Därefter ska utrustningen förberedas. Montera sugslangen, ställ den i hinken och tryck på inloppsventilavtryckaren (bilden till vänster).

Ta bort munstyckshållaren med munstycket och ställ väljaren på ”Prime”. Sätt på utrustningen och byt till ”Spray” (bilden till höger), så snart färgen kommer ut från returslangen. Lås därefter pistolen och sätt i munstyckshållaren och 311-munstycket. Nu är det bara att sätta igång! En detaljerad förklaring hittar du i vår bruksanvisning.

Steg 4 av 6: Spruta träplanken

Spruta träplanken

Börja i ett hörn av träplanken och arbeta dig framåt i en sprutriktning. Håll alltid samma avstånd på 20-25 cm till objektet.

Tips: Om lack appliceras för tjockt kan droppar bildas. Så spruta hellre två tunna skikt än ett tjockt. Om färg appliceras för tjockt kan du bara torka av den med en trasa. När du har sprutat klart ska du låta färgen torka enligt tillverkarens anvisningar.

Ett tips till: Om du använder munstycksförlängningen slipper du sträcka och böja dig.

Steg 5 av 6: Maskera träbeklädnaden

Maskera träbeklädnaden

Använd dispersionsfärg för betongfasaden (vit upptill och röd nedtill). Byt då munstycke och sätt i 517-munstycket. Det lämpar sig för bearbetning av tjockflytande material. Som med träbeklädnaden rekommenderas att du börjar i ett hörn och fortsätter framåt i en riktning. Även i detta fall ska du hålla ett konstant avstånd till väggen och hellre spruta två tunna skikt än ett tjockt. Vid färgbyte måste sprutmålningssystemet sköljas med vatten innan den nya färgen används.

Steg 6 av 6: Spruta betongfasaden

Spruta betongfasaden

Använd dispersionsfärg för betongfasaden (vit upptill och röd nedtill). Byt då munstycke och sätt i 517-munstycket. Det lämpar sig för bearbetning av tjockflytande material. Som med träbeklädnaden rekommenderas att du börjar i ett hörn och fortsätter framåt i en riktning. Även i detta fall ska du hålla ett konstant avstånd till väggen och hellre spruta två tunna skikt än ett tjockt. Vid färgbyte måste sprutmålningssystemet sköljas med vatten innan den nya färgen används.

RENGÖRING: Gör först en tryckavlastning. Sätt tryckreglaget på ”0” och väljaren på ”Prime”. Ta därefter ut sugslangen ur färghinken och doppa den i ett kärl med vatten. Vrid väljaren till ”Spray”, osäkra pistolen och spruta resterande färg i en färghink. Gå över till vattenhinken så snart det kommer ut vatten. Rengör munstycke och munstyckshållare separat i en balja med vatten. Tips: Rengöringen blir effektivare om du använder varmt vatten och lite diskmedel.

Control Pro 350 M

Control Pro 350 M

Den effektstarka premiummodellen för Airless-sprutning med maximal kontroll

WAGNER:s produktsökning

WAGNER:s produktsökning

Här hittar du fler produkter

Varför är det bättre att spruta?

Varför är det bättre att spruta?

Med HVLP-sprututrustning sparar du mycket tid jämfört med pensel och roller.