Instruktioner för blomkrukor av bildäck

Under mottot ”gör nytt av gammalt” återanvänds uttjänta bildäck och blir till dekorativa blomkrukor.

  • Smutsduk
  • 2begagnade bildäck
  • 500 ml färg i önskad kulör

Steg-för-steg-instruktioner för blomkrukor gjorda av bildäck

Steg 1 av 5: Materialanskaffning

Materialanskaffning

Skaffa allt material från materiallistan. Om du inte har gamla bildäck hemma kan du säkert få ett gratis av en skrothandlare nära dig.

Steg 2 av 5: Förberedelse av däcket

Förberedelse av däcket

Rengör däcket. Det ska vara fritt från damm och torrt.

Steg 3 av 5: Förbereda sprututrustningen

Förbereda sprututrustningen

Sprututrustningen blir klar att använda med bara några få handgrepp: Fyll på färgen i färgbehållaren till 3/4 och späd ut materialet enligt tillverkarens anvisningar eller efter önskad sprutbild. Använd den medföljande omrörningsstaven för detta. Varje markering motsvarar en utspädning med 10 %. Sugröret kan riktas in efter önskad arbetsriktning. Nedåt för arbete ovanför huvudet och uppåt för arbeten vid golvet. Sprutstrålen kan dessutom ställas in på tre sätt – horisontellt, vertikalt och exakt för detaljarbete. Gör ett sprutprov för att hitta lämpliga inställningar.

Förbereda sprututrustningen

Sprututrustningen blir klar att använda med bara några få handgrepp: Fyll på färgen i färgbehållaren till 3/4 och späd ut materialet enligt tillverkarens anvisningar eller efter önskad sprutbild. Använd den medföljande omrörningsstaven för detta. Varje markering motsvarar en utspädning med 10 %. Sugröret kan riktas in efter önskad arbetsriktning. Nedåt för arbete ovanför huvudet och uppåt för arbeten vid golvet. Sprutstrålen kan dessutom ställas in på tre sätt – horisontellt, vertikalt och exakt för detaljarbete. Gör ett sprutprov för att hitta lämpliga inställningar.

Steg 4 av 5: Sprutproceduren

Sprutproceduren

Håll sprututrustningen lodrätt mot objektet och spruta däcket med ett konstant avstånd på 5–15 cm. Dessutom kan materialmängden regleras med vredet som sitter på avtryckaren. Se också till att du sprutar med jämna, långsamma rörelser för ett jämnt resultat.

Tips: Om lack appliceras för tjockt kan droppar bildas. Så spruta hellre två tunna skikt än ett tjockt. När du har sprutat klart ska du låta lacken torka enligt tillverkarens anvisningar.

Sprutproceduren

Håll sprututrustningen lodrätt mot objektet och spruta däcket med ett konstant avstånd på 5–15 cm. Dessutom kan materialmängden regleras med vredet som sitter på avtryckaren. Se också till att du sprutar med jämna, långsamma rörelser för ett jämnt resultat.

Tips: Om lack appliceras för tjockt kan droppar bildas. Så spruta hellre två tunna skikt än ett tjockt. När du har sprutat klart ska du låta lacken torka enligt tillverkarens anvisningar.

Resultatet

Wood&Metal Sprayer W 150

Wood&Metal Sprayer W 150

Det kompakta FineCoat-systemet för lacker och lasyrer

WAGNER:s produktsökning

WAGNER:s produktsökning

Här hittar du fler produkter

Varför är det bättre att spruta?

Varför är det bättre att spruta?

Med HVLP-sprututrustning sparar du mycket tid jämfört med pensel och roller.