Instruktioner för en trädbänk

Bygg en härlig bänk runt ditt favorit träd i trädgården. En trädbänk är inte bara en fantastiskt dekorativ möbel för din trädgård utan bjuder också in till mysiga fika stunder i skuggan under trädet. 

 • Sprutmålningssystem för lacker och lasyrer, t.ex. Wood&Metal Sprayer W 100
 • Sticksåg
 • Slipverktyg
 • Batteridriven skruvdragare
 • Vinkeljärn
 • Metallinjal
 • Skruvtvingar
 • Måttband eller tumstock
 • Träborr
 • Skruvmejsel

Sidodelar

 • 12 sidostycken 700 x 1200 x 24 mm plywood

 

Ryggstöd

 • x övre tvärbalk 362 x 35 x 55 mm (kantstycke)
 • x andra tvärbalk uppifrån 380 x 35 x 55 mm (kantstycke)
 • x tredje tvärbalk uppifrån 390 x 35 x 55 mm (kantstycke)
 • x nedre tvärbalk 400 x 35 x 55 mm (kantstycke)

 

Sittyta

 • x bakre sittbräda 470 x 35 x 55 mm (kantstycke)
 • x andra sittbräda 555 x 35 x 55 mm (kantstycke)
 • x mittre sittbräda 635 x 35 x 55 mm (kantstycke)
 • x andra sittbräda framifrån 785 x 35 x 55 mm (kantstycke)
 • x främre sittbräda 830 x 35 x 55 mm (kantstycke)
 • x stödbalk för tvärbalk 650 x 20 x 20 mm (balk)
 • 12 x förbindelsebalkar 370 x 35 x 55 mm (kantstycke)

 

 Tillbehör

 • förbindelseskruv M8
 • spårskruv M8
 • Träfärg el. dyl.
 • Konstruktionslim eller trälim
 • Träskruvar av rostfritt stål

Skiss 1

68/5000 Steg-för-steg-instruktioner för att bygga och måla en trädbänk

Steg 1 av 8: Sittytans sidodelar

Sittytans sidodelar

Skaffa materialet från listan i bilagan. Rita ett 10 x 10 cm rutnät på brädan och överför konturen av sidodelarna från skissen i bilagan (bild 1). Såga ut delarna med en sticksåg. Slipa och runda till kanterna. Skär till ribborna grovt (35 mm x 55 mm), rikta in dem och rita mittpunkten (bild 2).

Sittytans sidodelar

Skaffa materialet från listan i bilagan. Rita ett 10 x 10 cm rutnät på brädan och överför konturen av sidodelarna från skissen i bilagan (bild 1). Såga ut delarna med en sticksåg. Slipa därefter till och runda av kanterna. Skär till ribborna grovt (35 mm x 55 mm), rikta in dem och rita mittpunkten (bild 2).

Steg 2 av 8: Skära till sittytorna

Såga till sittytorna

Rikta in med 90-graders vinkel och 1 cm distansblock (bild 1). Rita sedan överhänget i 30-graders vinkel. Lägg på träet för att förbinda sittytan på undersidan och rita först överhänget och kapa det därefter (bild 2).

Skära till sittytorna

Rikta in med 90-graders vinkel och 1 cm distansblock (bild 1). Rita sedan överhänget i 30-graders vinkel. Lägg på träet för att förbinda sittytan på undersidan och rita först överhänget och kapa det därefter (bild 2).

Steg 3 av 8: Limma sittytan

Limma sittytan

Innan ribborna för sittytan skruvas ihop med sittytans förbindelsestycke ska lim appliceras. Skruva därefter ihop (bild 1). Lägg på ribban för sittytans främre kant och överför vinklarna för de båda vinklade sidorna. Även här måste lim appliceras innan man skruvar. Sittytorna limmas ihop med sidodelarna och skruvas därefter ihop (bild 2).

Tips: Använd skruvtving för tillfällig fixering. Runda av den främre kanten på sittytan med en elektrisk slip.

Limma sittytan

Innan ribborna för sittytan skruvas ihop med sittytans förbindelsestycke måste lim appliceras. Skruva därefter ihop (bild 1). Lägg på ribban för sittytans främre kant och överför vinklarna för de båda vinklade sidorna. Även här måste lim appliceras innan man skruvar. Sittytorna limmas ihop med sidodelarna och skruvas därefter ihop (bild 2).

Tips: Använd skruvtving för tillfällig fixering. Runda av den främre kanten på sittytan med en elektrisk slip.

Steg 4 av 8: Ryggstöd

Ryggstöd

Bestäm och rita ribbornas position för ryggstödet (bild 1). Mät ut ribbornas långsidor med ett måttband eller en tumstock. Fastställ även vinkeln (30°) och lutningen (3°). Korta av ribborna för ryggstödet med ett tvärsnitt vid ändarna med 30 ° vinkel.

Tips:Använd en kapsåg. Limma fast ribborna och skruva därefter fast dem (bild 2).

Ryggstöd

Fastställ och rita ribbornas position för ryggstödet (bild 1). Mät ut ribbornas långsidor med ett måttband eller en tumstock. Fastställ även vinkeln (30°) och lutningen (3°). Korta av ribborna för ryggstödet med ett tvärsnitt vid ändarna med 30 ° vinkel.

Tips:Använd en kapsåg. Limma fast ribborna och skruva därefter fast dem (bild 2).

Steg 5 av 8: Montering

Montering

Rada upp delarna bredvid varandra och fixera dem med ett handtving. Borra bänkdelarna med ett 8 mm träborr (bild 1). Borra upp det förborrade hålet från andra sidan med ett 10 mm träborr, ca 2 cm djupt. Detta är nödvändigt för att du senare ska kunna skruva i förbindelseskruven. Förbindelseskruven skruvas i med en platt skruvmejsel (bild 2).

Montering

Rada upp delarna bredvid varandra och fixera dem med ett handtving. Borra bänkdelarna med ett 8 mm träborr (bild 1). Borra upp det förborrade hålet från andra sidan med ett 10 mm träborr, ca 2 cm djupt. Detta är nödvändigt för att du senare ska kunna skruva i förbindelsemuffen. Förbindelsemuffen skruvas i med en platt skruvmejsel (bild 2).

Steg 6 av 8: Förbereda sprututrustningen

Förbereda sprututrustningen

Öppna burken med lacken i önskad kulör med medföljande omrörningsstav och rikta pistoltillsatsens sugrör framåt. Fyll på lack till 3/4 i färgbehållaren och späd ut den. Ställ omrörningsstaven på botten av den fyllda färgbehållaren. Avståndet mellan markeringarna visar en utspädning på 10 %. Rör om färgen kraftigt och gör ett sprutprov. Sprutmunstycket kan ställas in i tre olika riktningar. Vågrät färgstråle för arbeten uppifrån och ner, lodrät färgstråle för arbeten från höger till vänster och punktvis sprutstråle för precisa arbeten. Färgmängden kan ställas in steglöst med det lilla hjulet.

Förbereda sprututrustningen

Öppna burken med lacken i önskad kulör med medföljande omrörningsstav och rikta pistoltillsatsens sugrör framåt. Fyll på lack till 3/4 i färgbehållaren och späd ut den. Ställ omrörningsstaven på botten av den fyllda färgbehållaren. Avståndet mellan markeringarna visar en utspädning på 10 %. Rör om färgen kraftigt och gör ett sprutprov. Sprutmunstycket kan ställas in i tre olika riktningar. Vågrät färgstråle för arbeten uppifrån och ner, lodrät färgstråle för arbeten från höger till vänster och punktvis sprutstråle för precisa arbeten. Färgmängden kan ställas in steglöst med det lilla hjulet.

Steg 7 av 8: Sprutproceduren

Sprutproceduren

Börja med hörn, kanter och vinklar och fortsätt därefter med ytorna. Spruta utifrån med konstant avstånd över brädorna. Byt sprutriktning utanför brädorna. Då undviker du att det bildas tjockare färgskikt när du byter riktning.

Tips: Om lack appliceras för tjockt kan droppar bildas. Så spruta hellre två tunna skikt än ett tjockt. När du har sprutat klart ska du låta lacken torka enligt tillverkarens anvisningar.

Sprutproceduren

Börja med hörn, kanter och vinklar och fortsätt därefter med ytorna. Spruta utifrån med konstant avstånd över brädorna. Byt sprutriktning utanför brädorna. Då undviker du att det bildas tjockare färgskikt när du byter riktning.

Tips: Om lack appliceras för tjockt kan droppar bildas. Så spruta hellre två tunna skikt än ett tjockt. När du har sprutat klart ska du låta lacken torka enligt tillverkarens anvisningar.

Steg 8 av 8: Rengöring

Rengöring

Rengör pistoltillsatsen noggrant med vatten eller lösningsmedel efter användningen.

Resultatet

Wood&Metal Sprayer W 100

Wood&Metal Sprayer W 100

Den praktiska lösningen för små och medelstora projekt med lacker och lasyrer

WAGNER:s produktsökning

WAGNER:s produktsökning

Här hittar du fler produkter

Spruta lacker: Instruktioner och tips

Spruta lacker: Instruktioner och tips

Här får du veta hur du sprutar lack på bästa sätt, vad du ska tänka på, varför det lönar sig att spruta lacker och vilka utrustningar som lämpar sig för det.