Instruktioner för en våningssäng för barn

Vem drömde inte om en egen våningssäng som barn? Att sova, leka och klättra i. Nu kan du med hjälp av våra instruktioner uppfylla ditt barns dröm. Våningssängen är inte bara fin utan också extremt praktisk. Utrymmet under sängen kan användas både som lek och myshörna och som förvaring för leksaker, sängkläder och annat.

 • Sprututrustning för lacker och lasyrer, t.ex. W 590 FLEXiO
 • Batteridriven skruvdragare
 • Borrmaskin
 • Sticksåg
 • Slipmaskin
 • Eventuellt elektrisk spikpistol
 • Skruvtvingar
 • Vinkellinjal
 • Distansbrickor (ca 2 mm)

Stomme

 • längsgående brädor 2000 x 60 x 80 mm solitt konstruktionsträ gran
 • balkar 2500 x 60 x 80 mm solitt konstruktionsträ gran (längd beroende på rummets höjd)
 • steginfästning till vänster 1580 x 60 x 80 mm solit konstruktionsträ gran (avstånd till ytterbalkarna 400 mm)

 

Plattor

 • mellanbottenplatta 2000 x 1000 x 19 mm lamellskivan (skär till de främre hörnen i balktjocklek)
 • mellanvägg 680 x 1000 x 19 mm lamellskivan
 • mellanvägg 2000 x 1000 x 19 mm lamellskivan
 • hyllor 2000 x 300 x 19 mm lamellskivan
 • dörrar 980 x 435 x 19 mm lamellskiva (runda öppningar ø ca 270 mm)
 • övre fönsterskiva 1000 x 1080 x 19 mm lamellskiva (fönsteröppning 450 x 450 mm)
 • framsida nedtill 1000 x 1110 x 19 mm lamellskiva
 • framsida upptill 1080 x 1110 x 19 mm lamellskiva (fönsteröppning 450 x 450 mm)
 • trappsidopaneler 1160 x 150 x 19 mm lamellskiva (fastställ vinklarna lokalt och skär till dem)
 • fönsterkant 550 x 50 x 19 mm lamellskiva (kapa ändarna med 45˚)

 

Brädor

 • brädor med släta kanter 1990 x 21 x 95 mm (rumssidan)
 • bräda med slät kant 990 x 21 x 95 mm (rumssidan)
 • brädor med släta kanter 1110 x 21 x 95 mm (framsidan)
 • brädor med släta kanter 1495 x 21 x 95 mm (väggsidan)

 

Kantstycken

 • hyllstöd upptill och i mitten 300 x 60 x 80 mm solitt konstruktionsträ gran
 • trappsteg 362 x 60 x 80 mm solitt konstruktionsträ gran
 • resterande stycken som hyllstöd nedtill 60 x 80 mm solitt konstruktionsträ gran
 • sektioner för fixering av skåpets innervägg, t.ex. ca 100 x 20 x 20 mm fyrkantigt stycke

 

Övrigt

 • 20 maskinskruvar M8-110 (förbindning av stomme)
 • 40 underläggsbrickor M 8 (förbindning av stomme)
 • 20 muttrar M 8 (förbindning av stomme)
 • Div. träskruvar
 • möbelgångjärn till höger 50 x 40 mm (här Hettich art.nr 00365)
 • möbelgångjärn till vänster 50 x 40 mm (här Hettich art.nr 00365)
 • Universell grundning
 • Sidenmatt lack nyansen Lipstick färdigblandad
 • Sidenmatt lack kulörer från ”Upplev färger - hav & oceaner” nyanserna 237 t.o.m. 240 blandad
 • Trälasyr i nyansen 10.16
 • Div. häftklamrar eller -spik

Skiss 1

Skiss 2

Skiss 4

Skiss 3

Steg-för-steg-instruktioner för att bygga en loftsäng

Steg 1 av 15: Förberedelse

Förberedelse

Skaffa materialet som anges i bilagan. För grundkonstruktionen behövs 60 x 80 mm konstruktionsvirke samt 19 mm tjocka snickeriskivor. För att kunna utrusta den övre nivån med en 1000 x 2000 mm stor madrass har grundkonstruktionen yttermåtten 2000 (L) x 1120 (B). För totalhöjden kan man rätta sig efter rummets höjd, och lek- och sovnivån är på 1000 mm höjd.

Balkarna för grundkonstruktionen förbinds med maskinskruvar, U-brickor och muttrar.

Steg 2 av 15: Bygga stommen

Bygga stommen

Borra igenom de båda stommarna (väggsida och rumssida) enligt måttritningen i bilagan. Det går snabbast om man lägger stombalkarna över varandra och i rät vinkel (bild 1).

Ett tips: Stötta balkarna så att du inte borrar i golvet. Väggsidan behöver en extra pelare för fastsättning av stegen. Förstora därefter de båda håländarna för försänkningen för U-brickan med skruvhuvud resp. mutter (bild 2).

Bygga stommen

Borra igenom de båda stommarna (väggsida och rumssida) enligt måttritningen i bilagan. Det går snabbast om man lägger stombalkarna över varandra och i rät vinkel (bild 1).

Ett tips: Stötta balkarna så att du inte borrar i golvet. Väggsidan behöver en extra pelare för fastsättning av stegen. Förstora därefter de båda håländarna för försänkningen för U-brickan med skruvhuvud resp. mutter (bild 2).

Steg 3 av 15: Grunda och lackera stommen

Grunda och lackera stommen

Innan ytorna lackeras ska de slipas. Grundningen kan påföras med ett sprutsystem från WAGNER. Beroende på tillverkarens anvisningar ska den spädas ut med vatten. Spruta de kortare brädorna med konstant avstånd. Byt sprutriktning utanför de halvcirkelformade trälisterna. Då undviker du att det bildas tjockare färgskikt när du byter riktning. Grundningen förhindrar att vattenlöslig färg eller träfläckar bryter igenom.

När grundningen har torkat kan stommen snabbt och effektivt lackeras med en färgspruta från WAGNER. Vi rekommenderar att lacken appliceras i två etapper. Slipa däremellan för att lacken ska fästa optimalt.

Steg 4 av 15: Sätta ihop stommen

Sätta ihop stommen

Lägg de båda stommarna på varandra igen när lacken har torkat och förbind dem med maskinskruvarna, U-brickorna och muttrarna (bild 1). Mellanbottenplattan förbinds med de upprätade sidodelarna genom att den skruvas på tvärbalkarna (bild 2).

Sätta ihop stommen

Lägg de båda stommarna på varandra igen när lacken har torkat och sätt ihop dem med maskinskruvarna, U-brickorna och muttrarna (bild 1). Mellanbottenplattan sätts ihop med de upprätade sidodelarna genom att den skruvas på tvärbalkarna (bild 2)

Steg 5 av 15: Sätta fast grundkonstruktionen

Sätta fast grundkonstruktionen

Rikta in grundkonstruktionen med hjälp av ett vattenpass och sätt fast den i taket och väggen med pluggar och skruvar. Hålen för pluggarna kan borras med en slagborrmaskin.

Sätta fast grundkonstruktionen

Rikta in grundkonstruktionen med hjälp av ett vattenpass och sätt fast den i taket och väggen med pluggar och skruvar. Hålen för pluggarna kan borras med en slagborrmaskin.

Steg 6 av 15: Lackera brädorna

Lackera brädorna

Fyll på lack i behållaren på färgsprutan från WAGNER och späd ut den enligt tillverkarens anvisningar (bild 1). Anslut pistoltillsatsen och provspruta på en bit kartong eller överblivet trä. Lackera brädorna jämnt i önskad färg (bild 2).

Lackera brädorna

Fyll på lack i behållaren på färgsprutan från WAGNER och späd ut den enligt tillverkarens anvisningar (bild 1). Anslut pistoltillsatsen och provspruta på en bit kartong eller överblivet trä. Lackera brädorna jämnt i önskad färg (bild 2).

Steg 7 av 15: Sätta fast brädorna

Sätta fast brädorna

De lackerade brädorna skruvas fast med samma avstånd på vägg-, rums- och framsidan när de har torkat (bild 1). För att säkerställa samma avstånd ska du använda distansbrickor (ca 2 mm) (bild 2).

Sätta fast brädorna

De lackerade brädorna skruvas fast med samma avstånd på vägg-, rums- och framsidan när de har torkat (bild 1). För att säkerställa samma avstånd ska du använda distansbrickor (ca 2 mm) (bild 2).

Steg 8 av 15: Såga ut fönsteröppningarna

Såga ut fönsteröppningarna

Rita konturerna med en blyertspenna och såga därefter ut med en sticksåg (bild 1). Runda till kanterna med en slipplatta (bild 2).

Såga ut fönsteröppningarna

Rita konturerna med en blyertspenna och såga därefter ut med en sticksåg (bild 1). Runda till kanterna med en slipplatta (bild 2).

Steg 9 av 15: Såga ut de runda öppningarna

Såga ut de runda öppningarna

Rita konturen för den runda öppningen med hjälp av en tallrik (bild 1). Runda även i detta fall till kanterna efteråt (bild 2).

Såga ut de runda öppningarna

Rita konturen för den runda öppningen med hjälp av en tallrik (bild 1). Runda även i detta fall till kanterna efteråt (bild 2).

Steg 10 av 15: Lackera fönsterkanterna

Lackera fönsterkanterna

Spruta först grundfärg på de gerkapade fönsterkanterna. Lackera dem därefter (samma färg som grundkonstruktionen). Sätt fast de gersågade brädorna för fönsterkanterna. Fönstret sätts enklast fast med en elektrisk spikpistol.

Steg 11 av 15: Spruta trälasyr på dörrarna

Spruta trälasyr på dörrarna

Späd ut trälasyren enligt tillverkarens anvisningar (bild 1) och spruta den på dörrarna med ett sprutmålningssystem från WAGNER (bild 2).

Spruta trälasyr på dörrarna

Späd ut trälasyren enligt tillverkarens anvisningar (bild 1) och spruta den på dörrarna med en färgspruta från WAGNER (bild 2).

Steg 12 av 15: Sätta fast dörrarna

Sätta fast dörrarna

Sätt fast dörrarna genom att skruva i ett par möbelgångjärn i dörrbladets kanter till höger och vänster och därefter i grundkonstruktionen.

Steg 13 av 15: Konstruera hyllor

Sätt samman hyllorna

Skruva fast hyllstöden för den övre och mittre hyllan på grundkonstruktionen och mellanväggen (bild 1). Då fixeras samtidigt mellanväggen. Sätt därefter i hyllorna. Skruva fast väggstödet mellan hyllorna och myshörnan i brädsektionerna.

Konstruera hyllor

Skruva fast hyllstöden för den övre och mittre hyllan på grundkonstruktionen och mellanväggen (bild 1). Då fixeras samtidigt mellanväggen. Sätt därefter i hyllorna. Skruva fast väggstödet mellan hyllorna och myshörnan i brädsektionerna.

Steg 14 av 15: Sätta fast trappstegen

Sätta fast trappstegen

Fixera stegen mellan de båda sidopanelerna med tvingar (bild 1). Trappans vinklar fastställs lokalt och justeras med en smygvinkel. Sätt fast stegen med vardera två skruvar genom sidopanelerna. Sätt fast den färdiga trappan i grundkonstruktionen med två skruvar (bild 2).

Sätta fast trappstegen

Fixera stegen mellan de båda sidopanelerna med tvingar (bild 1). Trappans vinklar fastställs lokalt och justeras med en smygvinkel. Sätt fast stegen med vardera två skruvar genom sidopanelerna. Sätt fast den färdiga trappan i grundkonstruktionen med två skruvar (bild 2).

Steg 15 av 15: Sätta fast klättergreppen

Sätta fast klättergreppen

Sätt fast de stora klättergreppen med 10 mm maskinskruvar och slagmuffar, de små med träskruvar med rund skalle.

Resultatet: En personlig våningssäng

W 590 FLEXiO

W 590 FLEXiO

Den flexibla handsprutenheten för inomhus- och utomhusbruk

WAGNER:s produktsökning

WAGNER:s produktsökning

Här hittar du fler produkter

Spruta lacker: Instruktioner och tips

Spruta lacker: Instruktioner och tips

Här får du veta hur du sprutar lack på bästa sätt, vad du ska tänka på, varför det lönar sig att spruta lacker och vilka utrustningar som lämpar sig för det.