Instruktioner för renovering av en vintagesekretär

Göra nytt av gammalt – vi visar hur man enkelt lackerar om en gammal tråkig byrå och gör den till sin nya favorit möbel. Det får hjärtat att slå lite fortare hos alla vintageälskare.

  • Mikrofiberduk
  • Träspackelmassa
  • Slippapper med kornstorlek 180 - 220

Instruktioner steg för steg

Steg 1 av 6: Förbereda sekretären

Förbered byrån

Ställ byrån så att du kan komma åt den från alla håll. Ta bort lådor eller dörrar. Skruva av handtag och beslag från lådorna.

Steg 2 av 6: Slipa sekretären

Slipa byrån

Slipa bort all gammal lack. Vi rekommenderar sandpapper med kornstorlek 180–220. Du kan använda en lämplig slipmaskin om du har en sådan, t.ex. en putsmaskin med cirkulär rörelse (bild 1). Använd annars en slipkloss. Var särskilt uppmärksam på kanterna nära golvet. De har ofta flisor och behöver snyggas till. Borsta noggrant bort dammet som bildats och rengör byrån med en trasa (bild 2).

Slipa sekretären

Slipa bort all gammal lack. Vi rekommenderar sandpapper med kornstorlek 180–220. Du kan använda en lämplig slipmaskin om du har en sådan, t.ex. en putsmaskin med cirkulär rörelse (bild 1). Använd annars en slipkloss. Var särskilt uppmärksam på kanterna nära golvet. De har ofta flisor och behöver snyggas till. Borsta noggrant bort dammet som bildats och rengör sekretären med en mikrofiberduk (bild 2).

Steg 3 av 6: Täcka och maskera

Täcka och masker

Maskera alla ställen som inte ska grundas med målartejp och folie. Ställ byrån på ett tåligt underlag, t.ex. tidningspapper, kartong eller målarfilt.

Steg 4 av 6: Spruta på grundning

Sprutmåla på grundningen

Gör ett sprutprov på en bit kartong och välj rätt inställning för sprutmunstycket: Vågrät färgstråle för arbeten uppifrån och ner, lodrät färgstråle för arbeten från höger till vänster och punktvis sprutstråle för särskilt precisa arbeten. Färgmängden kan ställas in steglöst med ett litet hjul på avtryckaren och luftmängden regleras på turbinen. Grunda därefter ytorna. Börja med hörn, kanter och vinklar.

Viktigt: Rör sprutpistolen med konstant hastighet och håll den ca 15 cm från ytan. 

Steg 5 av 6: Bättra på defekta ställen

Bättra på defekta ställen

Låt grundningen torka enligt tillverkarens anvisningar och bättra på defekta ställen med särskild träspackelmassa (bild 1). Tvåkomponentsystem, som matar ut de båda komponenterna i rätt mängdförhållande via en doseringsmekanism, är extra enkla. Slipa de påbättrade ställena släta igen med lämpligt sandpapper och avlägsna allt damm (bild 2). Eftergrunda de påbättrade ställena och slipa därefter med sandpapper med kornstorlek 220. Avlägsna sedan dammet. Nu är sektretären klar att lackeras.

Bättra på defekta ställen

Låt grundningen torka enligt tillverkarens anvisningar och bättra på defekta ställen med särskild träspackelmassa (bild 1). Tvåkomponentsystem, som matar ut de båda komponenterna i rätt mängdförhållande via en doseringsmekanism, är extra enkla. Slipa de påbättrade ställena släta igen med lämpligt sandpapper och avlägsna allt damm (bild 2). Eftergrunda de påbättrade ställena och slipa därefter med sandpapper med kornstorlek 220. Avlägsna sedan dammet. Nu är byrån klar att lackeras.

Steg 6 av 6: Lackera sekretären

Lackera byrån

Fyll på lacken i pistoltillsatsen enligt tillverkarens anvisningar och gör ett spruttest på samma sätt som vid grundningen. Börja lackera hörn, kanter och vinklar och fortsätt därefter med ytornas undersidor. Sprutmåla avslutningsvis de synliga ytorna. Det bästa resultatet får du om du trycker kontinuerligt på avtryckaren och rör sprutpistolen med samma hastighet och avstånd. Avståndet ska vara ca 15 cm. Vid lackering ska du se till att endast ändra sprutriktning utanför ytorna.

När lacken har torkat (observera tillverkarens anvisningar) kan du sätta

tillbaka lådor, handtag och beslag. Din gamla favorit strålar nu i ny glans.

Resultatet: En äkta juvel

Next project
W 590 FLEXiO

W 590 FLEXiO

Den flexibla handsprutenheten för inomhus- och utomhusbruk

WAGNER:s produktsökning

WAGNER:s produktsökning

Här hittar du fler produkter

Spruta lacker: Instruktioner och tips

Spruta lacker: Instruktioner och tips

Här får du veta hur du sprutar lack på bästa sätt, vad du ska tänka på, varför det lönar sig att spruta lacker och vilka utrustningar som lämpar sig för det.